X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Теоретичні основи соціальної медицини як науки про громадське здоров’я та систему охорони здоров’я.

Завантажити презентацію

Теоретичні основи соціальної медицини як науки про громадське здоров’я та систему охорони здоров’я.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Теоретичні основи соціальної медицини як науки про громадське здоров’я та систему охорони здоров’я.

Слайд 2

Здоров’я людини у статуті ВООЗ трактується як стан повного соціального, психічного та біологічного благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів, як таких!

Слайд 3

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я – наука, що вивчає соціальні закономірності здоров’я людей та обґрунтовує шляхи його поліпшення через раціональну організацію охорони здоров’я.

Слайд 4

Охорона здоров’я це система державних, громадських та індивідуальних заходів та засобів, що сприяють здоров’ю, запобіганню захворювань та попередженню передчасної смерті, забезпеченню активної життєдіяльності та працездатності людини.

Слайд 5

Мета соціальної медицини та організації охорони здоров’я як науки полягає у розробці та науковому обґрунтуванні соціальних, медичних і економічних заходів щодо забезпечення оптимального рівня здоров’я населення та його активного довголіття.

Слайд 6

Основні завдання соціальної медицини вивчення стану здоров'я населення та процесів його відтворення; забезпечення всебічної характеристики зрушень (динаміки), які відбуваються в показниках здоров'я населення країни в цілому, а також на регіональних рівнях, соціально-економічних, еколого-географічних зонах, населених пунктах, окремих колективах;

Слайд 7

наукове розкриття умов і чинників, які призводять до позитивних і негативних відхилень у стані здоров'я різних соціальних, віково-статевих та інших груп населення; розробка напрямків оздоровлення населення та визначення принципів системи охорони здоров'я, його теоретичних та організаційних основ;

Слайд 8

аналіз діяльності органів та закладів охорони здоров'я, створення їх раціональних структур і наукове обґрунтування найбільш доцільних форм організації роботи, проведення реформування та реструктуризації; створення різнострокових прогнозів та планів розвитку системи охорони здоров'я з метою проведення цілеспрямованих заходів щодо підтримання належного рівня здоров'я населення.

Слайд 9

Основні принципи охорони здоров'я визначення охорони здоров'я (в Україні) пріоритетним напрямком в діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України; дотримання прав і свобод людини та громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;

Слайд 10

гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритетних загальнолюдських цінностей надкласовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення; рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров'я;

Слайд 11

відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоров'я; випереджально-профілактичний характер, комплексний, соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я;

Слайд 12

багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її фінансування, поєднання деревних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції; децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони здоров’я на правовій і договірній основі.

Слайд 13

На початку XX ст. чітко визначились три нові напрямки збереження та зміцнення здоров’я населення: через державні та громадські заходи, а також через медичне страхування, що виникло як різновид соціального страхування і стало ефективним засобом залучення кожної людини до справи охорони здоров’я.

Слайд 14

Соціальна гігієна - це наука про соціальні закономірності здо ров'я та охорони здоров’я (Л.Лєкарєв, 1969). Соціальна гігієна вивчає взаємовплив між соціальними факторами та здоров’ям населення, включаючи зміни потреби в медичній допомозі, з метою створення раціональної системи заходів громадської охорони здо ров'я (К.Гаргов, 1969).

Слайд 15

Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я вивчають оздоровлюючий, а також негативний вплив соціальних факторів на здоров’я населення та її окремих прошарків і виробляють науково обґрунтовані рекомендації для здійснення заходів щодо ліквідації та запобігання шкідливого для здоров’я населення впливу соціальних факторів в інтере сах охорони та підвищення рівня громадського здоров’я (Ю.Лісіцин, 1967).

Слайд 16

Розділи соціальної медицини та організації охорони, здоров’я Медична статистика (загальна статистика, статистика здоров’я, статистика охорони здоров’я); 2. Вчення про здоров’я населення (методи та критерії вивчення й оцінки здоров’я та закономірностей його змін, соціальні фактори здоров’я, методи соціальної профілактики);

Слайд 17

3. Організація медичної допомоги населенню: планування діяльності лікувально-профілактичного закладу (з ним тісно пов’язане фінансування); облік роботи та звітність; організація та оцінка діяльності медичних закладів; економіка, фінансування та маркетинг у сфері охорони здоров’я.

Слайд 18

Галузі охорони здоров’я: лікувально-профілактична справа, охорона материнства та дитинства, СЕС (у нас ця служба поки що знаходиться в структурі охорони здоров’я), аптечна справа та медичне забезпечення, медична освіта, медична наука.

Слайд 19

Сучасні проблеми медицини та охорони здоров’я Здоров’я населення Реорганізацій та структурна перебудова системи охорони здоров'я Проблема асигнувань в медицину Забезпеченість медикаментами та сучасним медичним обладнанням

Слайд 20

Методи дослідження соціальної медицини та організації охорони здоров’я статистичний метод—як основний метод дослідження в соціальній медицині з допомогою якого вивчаються масові явища, що стосуються здоров’я населення та надання медичної допомоги; історичний метод, встановлює історичні закономірності розвитку громадського здоров’я і його охорони; соціологічні методи – дозволяють вивчати соціальну структуру і її вплив на здоров’я.

Слайд 21

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина