X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Профпатологія як клінічна дисципліна

Завантажити презентацію

Профпатологія як клінічна дисципліна

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Профпатологія як клінічна дисципліна Кафедра внутрішньої медицини Доц. Боднар Л.П.

Слайд 2

Слайд 3

Професійна патологія — розділ клінічної медицини, що вивчає питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань. До професійних хвороб відносять захворювання, які викликані професійними шкідливостями.

Слайд 4

Історичні відомості Відомості про вплив умов праці на здоров’я та про існування особливостей професійних захворювань зустрічаються ще в роботах єгипетських, древньогрецьких та римських вчених (Аристотель, Гіппократ, Пленій, Лукрецій, Гален та ін. — VІ-ІV ст. до нашої ери). В працях Гіппократа, що жив приблизно 577-450 рр. до нашої ери, описана хвороба у гірників, що перебігала з важкою задишкою

Слайд 5

Гіппократ

Слайд 6

Лукрецій

Слайд 7

В ХVІ ст. були відомі роботи, в яких вказувалось на професійні хвороби того часу. В 1556 році вийшла в світ відома робота Агріколи, присвячена хворобі гірників.

Слайд 8

Першою роботою, в якій систематично викладені питання гігієни праці людей різних професій з описанням відповідних професійних хвороб була книга італійського вченого Бернардіно Рамацціні, опублікована в 1700 році під назвою “Про хвороби ремісників”. Книга Рамацціні насичена багатим фактичним матеріалом і була свого роду енциклопедією знань того часу, в ній приведені описи спеціальних хвороб 40 різних професій: хвороби гончарів, ковалів, каменярів, ткачів, гірників тощо.

Слайд 9

Слайд 10

Книга Рамаціні Про хвороби ремісників

Слайд 11

Російський вчений Ерісман Ф.Ф., який займався вивченням професійних захворювань в Росії ,

Слайд 12

Професійні шкідливості - це фактори виробничого середовища або трудового процесу, які спричинюють несприятливу дію на організм працюючих і при певній силі та тривалості їх дії здатні викликати патологічні стани або нозологічні форми захворювань.

Слайд 13

Виділяють такі професійні шкідливості: І. Хімічні токсичні речовини. ІІ. Виробничий пил. ІІІ. Фізичні фактори (виробничий шум, ультразвук, вібрація, електромагнітне, лазерне та іонізуюче випромінювання, підвищений або знижений атмосферний тиск, висока і низька температура зовнішнього середовища та ін.). ІV. Біологічні виробничі фактори (антибіотики, гриби, мікро- і макроорганізми). V. Перенапруження окремих органів і систем (фізичне, статичне і динамічне перевантаження опорно-рухового апарату, м’язів, нервової системи, органів зору, слуху, гіподинамія та інші).

Слайд 14

Професійні хвороби діляться на дві групи: Специфічні, або власне професійні хвороби – в етіології цих хвороб належить певному професійному фактору, вони виникають тільки у виробничих умовах (силікоз, вібраційна хвороба променева хвороба, інтоксикації свинцем, марганцем та ін.) Неспецифічні професійні хвороби – це загальні захворювання, які тільки за певних професійних умов можуть розцінюватися як професійні захворювання (туберкульоз у працівників тубдиспансерів, бронхіальна астма, у робітників які контактують з урсолом та ін.)

Слайд 15

Діагноз хронічного професійного захворювання (або інтоксикації) мають право встановити вперше лише спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади : Київський інститут медицини праці АМН України; Донецький НД центр гігієни праці і профілактики травматизму; Криворізький НДІ гігієни праці і профзахворювань; Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань; Харківський НДІ медичної радіології; Український НДІ екології і токсикології хімічних речовин; Донецька обласна спеціалізована клінічна лікарня професійних захворювань; відділення профпатології Луганської обласної клінічної лікарні; відділення профпатології Львівської обласної клінічної лікарні; відділення профпатології Черкаської обласної клінічної лікарні

Слайд 16

Гостре профзахворювання Згідно інструкції по застосуванню ,,Списку професійних хвороб” діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) може бути поставлений лікарем будь-якого лікувально-профілактичного закладу після обов’язкової консультації з спеціалістом профпатологом та лікарем гігієни праці територіальної санітарно-епідеміологічної станції.

Слайд 17

Пільги для хворих на професійні захворювання При тимчасовій втраті працездатності лікарняні листки оплачуються в розмірі 100 % заробітку незалежно від виробничого стажу працюючого. Розмір пенсій по професійній інвалідності більший, ніж розмір пенсій при інвалідності від загальних (непрофесійних) захворювань. Пенсійну допомогу по інвалідності внаслідок професійного захворювання призначають незалежно від трудового стажу і стажу роботи з професійними шкідливостями. При необхідності хворим з професійним захворюванням надають безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, дієтичне харчування, поліпшують житлові умови та ін.

Слайд 18

Попередні медичні огляди Проводяться при поступленні на роботу для виявлення професійної придатності за станом здоров’я і можливості використання робітників на виробництвах з професійними шкідливостями. Такі медичні огляди дозволяють своєчасно виявляти у поступаючих на роботу захворювання, які є протипоказом для роботи з шкідливими факторами виробничого середовища.

Слайд 19

Періодичні медичні огляди Метою є раннє виявлення початкових ознак професійних хвороб, а також своєчасне виявлення ранніх форм непрофесійних захворювань, при яких подальша робота в умовах дії відповідних шкідливих факторів виробничого середовища протипоказана.

Слайд 20

Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007 р Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Слайд 21

Медичні протипокази до допуску на роботу 1. Вроджені аномалії органів з вираженою недостатністю їх функцій. 2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції. 3.  Хронічні психічні захворювання. 4. Хвороби ендокринної системи з вираженими порушеннями функцій. 5.   Злоякісні новоутворення. 6.   Всі захворювання системи крові і кровотворення. 7.   Гіпертонічна хвороба ІІІ стадії. 8.   Хвороби серця з недостатністю кровообігу. 9. Хронічні хвороби легень з вираженою легенево-серцевою недостатністю. 10. Бронхіальна астма важкого перебігу з вираженим порушенням дихання і кровообігу.

Слайд 22

Медичні протипокази до допуску на роботу 11.     Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації. 12.     Виразкова хвороба шлунка і 12–ти палої кишки з хронічним рецидивуючим перебігом і схильністю до ускладнень. 13.     Цироз печінки і активні хронічні гепатити. 14.     Хронічні хвороби нирок з явищами ниркової недостатності. 15.     Колагенози. 16.     Хвороби суглобів з стійкими порушеннями функції. 17.     Вагітність і період лактації. 18.     Звичне невиношування і аномалії плоду в анамнезі у жінок, які планують дітонародження. 19.     Порушення менструальної функції, що супроводжується матковими кровотечами. 20. Декомпенсована глаукома.

Слайд 23

Види втрати працездатності Втрата працездатності при професійних хворобах може бути частковою або повною. При цьому розрізняють наступні види втрати працездатності: тимчасову, тривалу і постійну.

Слайд 24

Трудовий лікарняний листок При тимчасовому переведенні на іншу роботу в зв’язку з професійним захворюванням за рішенням ЛКК хворому видається так званий трудовий (доплатний) лікарняний листок, згідно якого проводиться доплата до попереднього середнього заробітку. Трудовий лікарняний листок одноразово видається не більше як на 10 днів, а максимальний термін продовження його не повинен перевищувати 2 місяців в календарному році.

Слайд 25

Групи інвалідності Інвалідність І групи призначається хворим з повною стійкою (тривалою) втратою працездатності, які внаслідок різко виражених органічних змін з боку окремих органів і систем та їх функціональних розладів не можуть самі себе обслуговувати і потребують постійного стороннього догляду.

Слайд 26

Групи інвалідності Інвалідність ІІ групи призначається хворим з повною постійною або тривалою втратою працездатності і проявляються значно вираженими функціональними порушеннями, а також при швидкому прогресуванні хвороби. Такі хворі не потребують постійної сторонньої допомоги, а деяким з них можуть бути доступні окремі види праці в спеціально створених полегшених умовах.

Слайд 27

Групи інвалідності Інвалідність ІІІ групи призначається хворим з частковою втратою працездатності, викликаної хронічними захворюваннями або з анатомічними дефектами, що значно знижують працездатність в зв’язку з порушенням функції організму.

Слайд 28

Медична реабілітація хворих В комплекс заходів по реабілітації хворих входять: раннє і своєчасне виявлення початкових форм професійних і непрофесійних хвороб, проведення патогенетично обґрунтованої терапії, тимчасове або постійне працевлаштування хворого з врахуванням функціональних можливостей, професії, віку та бажання хворого.

Слайд 29

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина