X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Створення спільного мультидисциплінарного відкритого електронного архіву публікацій науковців України ELibUkr OA

Завантажити презентацію

Створення спільного мультидисциплінарного відкритого електронного архіву публікацій науковців України ELibUkr OA

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відкритий доступ до наукової інформації Створення спільного мультидисциплінарного відкритого електронного архіву публікацій науковців України ELibUkr OA 27 січня 2010 р. Ярошенко Тетяна, НаУКМА, виконавчий директор проекту ELibUkr

Слайд 2

Відкритий доступ використання нових можливостей електронних видань для забезпечення широкого доступу та обміну думками науковців, важливість збереження рецензування архівування наукових публікацій, важливість дотримання авторського права разом з широким безкоштовним доступом до авторських публікацій.

Слайд 3

Два шляхи Відкритого доступу Золотий – Журнали відкритого доступу Зелений – Архіви (репозитарії) відкритого доступу (самоархівування)

Слайд 4

Ольвійська Хартія – 2009 2.6. Академічна свобода включає відкритий доступ до інформації, за виключеннями, передбаченими законодавством, у тому числі до наукової інформації через розвиток відкритих електронних архівів (університетських інституційних репозитаріїїв), відкритих електронних журналів українських університетів та можливість вільно підтримувати стосунки зі своїми колегами в будь-якій частині світу. Вільний доступ до інформації є важливою складовою наукових досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції України до світової академічної спільноти.

Слайд 5

Університетські бібліотеки України підтримують Відкритий Доступ до Знань! Заява Міжнародної науково–практичної конференції "ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" (м.Севастополь, Україна, 21 травня 2009 р.) До Уряду - … обов’язковий безперешкодний та безкоштовний доступу до результатів досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України… До дослідників – самоархівування своїх статей, звітів, дисертацій, навчальних та методичних матеріалів тощо в університетських репозитаріях та публікацію в журналах відкритого доступу.  До університетів - Розвивати власні інституційні політики та стратегії щодо вільного доступу до повних текстів наукових  результатів учених університету … через інституційні репозитарії та журнали відкритого доступу. До видавництв - Ставитися з розумінням до прав автора та не перешкоджати ініціативі учених щодо розміщення у вільному доступі своїх постпринтів. До бібліотек - популяризувати …., Ініціювати створення та розвиток інституційних репозитаріїв … …Ukraine is implementing its 2007 OA mandate \\ Open Access News - http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/06/ukraine-is-implementing-its-2007-oa.html

Слайд 6

Рекомендації Асоціації Європейських Університетів,2008 Україна – 22 Університети повинні розвивати інституційні політики та стратегії щодо контролю за якістю результатів досліджень (в т.ч. через статті) для ширшого їх розповсюдження, максимізації їхньої бачення, доступності та наукового впливу. Для досягнення цього найкращим є створення інституційного репозитарію чи участь у спільному (міжуніверситетському) репозитарії. ІР мають враховувати найкращий досвід (враховуючи рекомендації DRIVER та подібних проектів), бути сумісні з OAIPMH протоколами, бути інтероперабельними... Університетські інституційні політики мусять вимагати від дослідників самоархівування їхніх наукових публікацій Університети повинні включати питання захисту авторських прав в свої системи управління (intellectual property rights (IPR) management).

Слайд 7

Україна 904 вищих навчальних заклади З них 360 - здійснюють наукову і науково-технічну діяльність 173 – НДІ НАНУ Чисельність зайнятих в науці – понад 179 тис. осіб, в т.ч. 84,4 тис. докторів і кандидатів наук 170 тисяч статей 2000+ наукових журналів Присутність в міжнародних реферативних базах - 1500 статей 16-19 журналів 13 репозитаріїв 22 тис.+ статей Щорічно - +3-5 IР

Слайд 8

IR в світі (1500+ з 80 країн світу) -OpenDOAR Україна – 13 Росія - 7, Литва - 2 Естонія – 2 Білорусь – 1 Молдова – 1 Польща - 17 Італія – 48 Німеччина – 135

Слайд 9

http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/

Слайд 10

Слайд 11

ТНТУ імені Івана Пулюя 

Слайд 12

Харківська національна академія міського господарства - 8963 items

Слайд 13

Слайд 14

http://www.rsp.ac.uk/

Слайд 15

Відкритий Архів ELibUkr - http://oa.elibukr.org/ Мультидисциплінарний міжуніверситетський відкритий електронний архів Для тих інституцій, де немає власного ІР : депозит-сервіс (розміщення публікацій) re-direct – сервіс – переадресація ученого до власного ІР Джерело оприлюднення результатів досліджень науковців України для світової академічної громади Фінансова підтримка – МФВ

Слайд 16

Слайд 17

The Depot - deposit service for researchers worldwide without an institutional repository - www.depot.edina.ac.uk

Слайд 18

The California Digital Library -10 університетів, 1999 р. – 20 000+; 40,000 downloads per week; 80% of download traffic referred by Google

Слайд 19

Australian Research Online - 384,139

Слайд 20

DIVA – 27 ун-тів Швеції

Слайд 21

Слайд 22

http://socionet.ru/ - 187 колекцій; 21 ін-т - ЦЭМИ РАН

Слайд 23

Слайд 24

Відкритий Архів ELibUkr - http://oa.elibukr.org/ спільний академічний простір включно з існуючими перевагами репозитаріїв відкритого доступу (протокол OAI, метадані, розширені пошукові можливості тощо) ▼▼▼ організований, ефективний та надійний доступ до результатів досліджень учених України в світовому просторі.

Слайд 25

МЕТА ELibUkr-OA Шляхом створення, збереження та надання вільного доступу до результатів досліджень українських учених сприяти розвитку науки та освіти України та її інтеграції до світової. Спонукати українську інформаційну, наукову та освітню спільноту до активних дій та кооперації в напрямку вільного поширення (доступу) до наукових інформаційних ресурсів, задля соціальної трансформації ролі науки у сучасному суспільстві.

Слайд 26

ЗАВДАННЯ ELibUkr-OA Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень українських вчених Збільшення впливу наукових досліджень в академічній спільноті світу Створення середовища, що дозволяє українським науковцям легко розміщати наукові дослідження в електронній формі в надійний та добре організований архів та забезпечує відкритий доступ до їхніх наукових досліджень

Слайд 27

Відкритий Архів - ELibUkr OA Хостінг – портал ELibUkr - http://oa.elibukr.org/ DSpace Рекомендації кращих проектів (зокрема, DRIVER, Repositories Support Project тощо) Розробка технологічних схем та політик, опис бізнес-процесів Реєстрація в гарвестерах

Слайд 28

Політики ELibUkr OA Політика щодо колекції ІР Політика щодо збереження Політика щодо змісту - ? Політика щодо форматів Політика щодо метаданих Політика щодо відкликання матеріалів Політика щодо обмеження доступу до матеріалів -? Політика щодо авторського права та депозиту

Слайд 29

ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ В ELibUkr-OA Для окремого депозитора: Розповсюдження: доступність та широке розповсюдження результатів досліджень Зростання впливу та цитування: Вплив та цитування наукових робіт, які представлені у відкритому інтернет доступі набагато вищі порівняно з тими, що не мають такого представлення. Тривалість, постійність: тривалі, стійкі URL до цифрових ресурсів Повнотекстовий пошук: повнотекстовий пошук у Ваших цифрових матеріалах. Збереження: електронні матеріали для довготермінового доступу та використання. Контроль: збереження авторських прав Представлення та просування Ваших досліджень.

Слайд 30

ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ В ELibUkr-OA Для наукових інституцій: Розповсюдження та зростаючий доступ до досліджень, створених підрозділами, співробітниками чи студентами інституції. Реформування системи наукової комунікації інституції. Підвищення значимості, рейтингу, та статусу інституції

Слайд 31

УПРАВЛІННЯ ELibUkr-OA Загальне управління ELibUkr-OA здійснює Координаційна рада, до якої входять члени Виконавчої ради ELibUkr та адміністратор ELibUkr-OA. Координаційна рада: Методична та організаційна підтримка - усі важливі та суперечливі питання щодо розвитку, змін тощо щодо ELibUkr-OA; Засідання Координаційної ради - не рідше одного разу на рік. Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує Технічний директор проекту ELibUkr. За збереження електронних документів архіву відповідає Технічний директор проекту ELibUkr.

Слайд 32

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ Інституція до якої належить автор не підтримує власний відкритий електронний архів. Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер Розміщувати власні робoти в ELibUkr-OA можуть лише зареєстровані користувачі (афіляція інституції)

Слайд 33

СТРУКТУРА ELibUkr-OA Спільнота - наукова, освітня чи дослідницька інституція. Для робіт окремих осіб, які не належать до певної інституції, але продукують наукові роботи - спільнота «Роботи окремих науковців» Кожна спільнота може поділятися на підрозділи (наприклад, факультети-кафедри тощо), які в свою чергу, поділяються на колекції (зазвичай, колекції виділяються за типом матеріалу, наприклад, статті, матеріали конференцій, навчальні матеріали, тощо).

Слайд 34

Додаткові Сервіси Актуальні CV учених Статистика використання Списки публікацій, бібліографія Друк за запитом Менеджмент та оцінка якості досліджень Персональні веб-сторінки учених Маркетинг Віртуальне навчальне середовище

Слайд 35

Відкритий Архів ELibUkr OA Лобіювання в МОН та НАН Контакти з університетами та НДІ Через Український науковий клуб (http://nauka.in.ua/), Всеукраїнська експертна мережа (http://www.experts.in.ua/) , Всеукраїнську Асоціацію науковців – випускників Програми академічних обмінів ім.Фулбрайта та ін., Публікації та виступи на конференціях

Слайд 36

Дякую за увагу! Питання? Презентація ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне