X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Побічні реакції та інші причини змін стандартної хіміотерапії туберкульозу

Завантажити презентацію

Побічні реакції та інші причини змін стандартної хіміотерапії туберкульозу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Науковий керівник: проф. Савула Марія Михайлівна Підготувала: Лопушанська Ольга

Слайд 2

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: Аналіз побічних реакцій у хворих на туберкульоз, які отримували протитуберкульозні препарати,можливості їх корекції

Слайд 3

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 1. Вивчити частоту побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих, які лікувалися протитуберкульозними препаратами І і ІІ ряду. 2. Проаналізувати залежність побічних реакцій від супровідних захворювань, статі і віку хворих. 3. Співставити виникнення побічних реакцій на протитуберкульозні препарати з результатими біохімічних досліджень крові. 4. Дослідити залежність побічних реакцій на протитуберкульозні препарати з рівнем сечової кислоти в крові. 5. Вивчити можливість лікування хворих з артралгіями зумовленими піразинамідом.

Слайд 4

Об’єкт дослідження: Хворі на туберкульоз легень із вперше діагностованим туберкульозом легень і мультирезистентним туберкульозом легень

Слайд 5

Обстежено хворих із: 1.Вперше діагностованим туберкульозом легень – 108 осіб 2.Мультирезистентним туберкульозом легень – 46 осіб

Слайд 6

Предмет дослідження: Вивчення частоти побічних реакцій у хворих із різним рівнем сечової кислоти в крові і можливостей їх лікування

Слайд 7

Методи дослідження: 1. Стандартизоване клінічне обстеження хворих. 2. Лабораторні: загальний аналіз крові (еритроцити, гемоглобін, кольоровий показник, лейкоцити, лейкоцитарна формула, швидкість осідання еритроцитів), біохімічний аналіз крові (глюкоза,загальний білірубін,сечовина, креатинін,АЛТ,АСТ,особливо сечова кислота). 3. Статистичний аналіз одержаних результатів здійснюємо з використанням методів описової статистики. Основна частина статистичного аналізу виконується на ПК з використанням стандартного статистичного пакету SPSS Statistika 17.0

Слайд 8

При проведенні клінічного обстеження пацієнтів відмічали побічні реакції у 31 хворого із 96 із вперше діагностованим туберкульозом легень на фоні прийому протитуберкульозних препаратів.

Слайд 9

Піразинамід: артралгії із збільшенням сечової кислоти в крові алергічна кропивниця з еозинофілією блювання Рифампіцин токсичний гепатит із підвищенням рівню білірубіну і трансаміназ судоми алергічна кропивниця із еозинофілією Ізоніазид напади бронхоспазму Етамбутол нудота, блювання Стрептоміцин вестибуло-кохлеарний синдром

Слайд 10

Частіше спостерігається у жінок, ніж у чоловіків серед обстежуваних хворих

Слайд 11

Слайд 12

В обстежуваних хворих, які отримували піразинамід рівень сечової кислоти підвищувався від 418 до 803,5 мкм/л НОРМА: Для жінок- 360 мкм/л Для чоловіків – 400мкм/л Отримані результати стали метою нашого подальшого дослідження!

Слайд 13

Супутні захворювання мали місце у 58 із 108 хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень

Слайд 14

Наукова новизна: Вперше будуть вивчені деякі показники пуринового обміну у хворих на туберкульоз легень і їх взаємозв”язок з побічними реакціями на туберкулостатики.

Слайд 15

Центр моніторингу ВООЗ (2007 рік) МОЗ України, державний фармакологічний центр (2008 рік) Тернопільський ОТД (2011 рік) ізоніазид 29,2% 13,5% 5% рифампіцин 26,7% 24,9% 27% капреоміцин 17,1% - - етамбутол 10,2% - 5% піразинамід 9,8% 33,1% 55% ПАМ 2,2% - - рифабутин 2,1% - - етіонамід - 2,6% -

Слайд 16

Очікувані результати досліджень: Встановлення взаємозв”язку між побічними реакціями на протитуберкульозні препарати і рівнем сечової кислоти в крові і вироблення рекомендацій на їх лікування.

Слайд 17

Форми впровадження: Тези і статті: 1. Причини недотримання стандартних схем хіміотерапії туберкульозу /М.М.Савула, Н.М.Лопушанська,К.М.Бабурнич.,О.І.Лопушанська/ : матеріали 2-го наук.симпозіуму "Імунопатологія при респіраторних захворюваннях" - Тернопіль, 2011р. - С.34. 2. Лопушанська О.Побічні реакції та інші причини змін стандартної хіміотерапії туберкульозу // 16-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012, Тернопіль.- С. 76 Підготовка статті до друку в “Студентському науковому віснику” на 2013 рік. участь та виступи на конференціях і наукових форумах 1. XVI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 22-23 квітня 2012,ТДМУ, Тернопіль. Дану роботу плануємо представити 22-24 квітня 2013 року XVII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Участь у електронній конференції

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина