X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПЛАН НАГЛЯДУ Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією н

Завантажити презентацію

ПЛАН НАГЛЯДУ Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією н

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гришаєва І.В., Голова Комісії з нагляду 29 березня 2012 року

Слайд 2

План нагляду на 2012 рік було підготовлено членами Комісії з нагляду за підтримки проекту АМР США «Розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні» Надіслано на розгляд та внесення пропозицій: основним реципієнтам ГФ в Україні (14 березня 2012 р.) портфоліо менеджеру Глобального фонду Ніколя Канто та Шукрату Аріпову Підготовка Плану нагляду

Слайд 3

Загальна інформація Станом на січень 2012 року в Україні реалізуються три гранти ГФ (6, 9, 10 раунди) З метою забезпечення виконання Національною Радою наглядової функції розроблено План нагляду відповідно до вимог ГФ до Координаційних механізмів країни. Виконання Плану нагляду здійснюватиметься відповідно до Порядку наглядової діяльності Ради, затвердженого Національною радою 13.12.2011 р., . Основними заходами з реалізації Плану нагляду є регулярні засідання Ради та Комісії з нагляду, виїзди на місця, ведення Інформаційного табло (Dashboard), аналіз управлінських, фінансових та програмних документів ОР, узагальнення інформації на основі існуючих даних.

Слайд 4

Структура Плану: Заходи з реалізації плану нагляду: термін виконання; виконавці, очікуваний результат; Сфери нагляду (відповідно до «Руководство по надзорной деятельности СКК» ГФ, та вимог ГФ до КМК: 1. Розробка заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ та обрання Основних реципієнтів Напрям діяльності: Забезпечення прозорості у процесі підготовки заявки на ІІ фазу, 9 раунд 2. Перебіг переговорів між Основними реципієнтами та Секретаріатом ГФ Напрям діяльності: Нагляд за внесенням змін та доповнень до заявок 3. Реалізація програм, які фінансуються за рахунок коштів ГФ Напрям діяльності 1: Організаційно-методичний супровід нагляду Напрям діяльності 2: Аналіз досягнення цілей програм Напрям діяльності 3: Використання фінансових ресурсів Напрям діяльності 4: Закупівля та розподіл лікарських засобів, матеріалів медичного та немедичного призначення

Слайд 5

№ Заходи Термін виконання Виконавці Очікуваний результат 1. Сфера нагляду: Розробка заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ та обрання Основних реципієнтів Напрям діяльності: Забезпечення прозорості у процесі підготовки заявки на ІІ фазу, 9 раунд 1.1. Перегляд на відповідність вимогам ГФ процесу підготовки заявки на ІІ фазу 9 раунду, призначення основного реципієнта (у разі необхідності) Серпень Члени Ради, Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін План підготовки заявки, затверджений Радою, відповідає вимогам ГФ (протоколи Ради, Комісії з нагляду, інші) 1.2. Нагляд за документуванням процесу розробки заявки на ІІ фазу 9 раунду Серпень Члени Ради, Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін Процес підготовки заявки задокументовано відповідно до вимог ГФ. 1.3. Забезпечення своєчасного інформування і участі представників зацікавлених сторін різних секторів у процесі розробки та обговорення заявки на ІІ фазу 9 раунду Липень - Серпень Члени Ради, Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін Представників зацікавлених сторін своєчасно поінформовано і залучено до розробки заявки та узгодження її проекту 1.4. Забезпечення розгляду, обговорення та затвердження заявки на ІІ фазу 9 раунду на засіданні Ради Вересень Члени Ради, Комісія з нагляду Заявку на ІІ фазу 9 раунду затверджено на засіданні Ради та направлено до ГФ

Слайд 6

2. Сфера нагляду: Перебіг переговорів між Основними реципієнтами та Секретаріатом ГФ Напрям діяльності: Нагляд за внесенням змін та доповнень до заявок 2.1. Ознайомлення з перебігом переговорів між Основним реципієнтом та Секретаріатом ГФ (заявка на ІІ фазу 9 раунду) У період погодження Секретаріатом ГФ грантової Угоди Рада, Комісія з нагляду Протоколи Ради з описом процесу розгляду питань щодо перебігу переговорів, протоколи засідань Комісії з нагляду 2.2. Розгляд змін та доповнень, які вносяться до заявки на ІІ фазу 9 раунду За потреби Рада, Комісія з нагляду Зміни та доповнення представлено на засіданні Ради (у разі внесення суттєвих змін їх затверджено рішенням Ради), Раду і субреципієнтів поінформовано про особливі умови з боку ГФ до реалізації заявки 2.3. Забезпечення нагляду за своєчасним виконанням Основними реципієнтами Спеціальних умов Грантових угод 10 раунду. Відповідно до термінів визначених Грантовими угодами Рада, Комісія з нагляду Спеціальні умови Грантових угод 10 раунду своєчасно виконано та погоджено з ГФ

Слайд 7

3. Сфера нагляду: Реалізація програм, які фінансуються за рахунок коштів ГФ Напрям діяльності: Організаційно-методичний супровід нагляду 3.1. Розробка та затвердження інструментарію для забезпечення нагляду (Порядок виїздів на місця та на інші заходи Комісії з нагляду, технічне забезпечення виїздів, опитувальник для ознайомлення з реалізацією грантів на місцях, форма звіту, інше). Березень Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін Затверджено інструментарій для забезпечення нагляду 3.2. Здійснення нагляду за виконанням рекомендацій Генерального Інспектора ГФ (за результатами перевірки реалізації гранту ГФ 1 та 6 раунду) протягом року Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін Рекомендації виконановідповідно до визначених термінів 3.3. Складання графіку та бюджету здійснення візитів на місця для нагляду за реалізацією програм 9 та 10 раундів Березень Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін Графік та бюджет проведення візитів на місця затверджено Комісією з нагляду та узгоджено з Основними реципієнтами. Забезпечено збір інформації, в тому числі конфіденційного характеру, про реалізацію грантів за допомогою виїздів на місця та внаслідок таких виїздів. 3.4. Забезпечення проведення виїздів на місця згідно з графіком, представлення результатів виїздів на засіданнях Ради Протягом року     3.5. Забезпечення збору даних та постійного наповнення Інформаційного табло (Dashboard) грантів 9, 10 раундів Щопівроку (відповідно до термінів звітування ОР) Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін Запроваджено ведення Інформаційного табло (Dashboard) грантів

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

3.6. Збір та перегляд звітів Основних реципієнтів, іншої інформації та документів (за необхідності) щодо реалізації Програм грантів у 6, 9, 10 раундах Відповідно до термінів подання звітів ГФ Комісія з нагляду, Секретаріат Ради Звіти Основних реципієнтів розглянуто на засіданнях Ради, надано відповідні письмові рекомендаціЇ Раді (за необхідності) та Основним реципієнтам 3.7. Моніторинг та перегляд документів Глобального фонду - звітів якості виконання грантів (Grant Perfomance Reports) та рейтингових карток грантів (Scorecards) Постійно Комісії з нагляду, Секретаріат Ради Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації Основним реципієнтам 3.8. Забезпечення участі членів Комісії з нагляду у зустрічах Місцевого агенту фонду (МАФ) з Основними реципієнтами щодо результатів їх діяльності Відповідно до термінів подання звітів ГФ Комісії з нагляду, Секретаріат Ради Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації Основним реципієнтам 3.9. Перегляд аналізу реалізації загальнодержавних програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в частині що забезпечується фінансуванням Глобального фонду Раз на півроку Рада,Секретаріат Ради, Комісія з нагляду Протоколи Ради 3.10. Інформування Комісією з нагляду результатів наглядової діяльності під час засідань Ради Постійно Комісія з нагляду Протоколи Ради 3.11. Проведення регулярних засідань Комісії з нагляду Не рідше одного разу на два місяці Голова Комісії, Секретаріат Ради Протоколи засідань Комісії 3.12. Проведення позачергових засідань Ради, Комісії, робочих груп у разі виникнення гострих проблем реалізації грантів або ризику невиконання показників грантів За потреби Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради Довідка Комісії з нагляду, рекомендації Основним реципієнтам

Слайд 11

3.13. Посилення потенціалу членів Комісії з нагляду та Національної ради Постійно Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради Підготовлено та проведено тренінги/семінари/презентації щодо розвитку потенціалу наглядової діяльності 3.14. Забезпечення документування виконання заходів з наглядової діяльності Ради та виконання плану нагляду Постійно Секретаріат Ради Заходи з наглядової діяльності Ради та виконання плану нагляду задокументовано та надано Глобальному фонду на його вимогу 3.15. Підготовка звітів про виконання Плану нагляду та представлення їх на засіданнях Ради Грудень Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з Основними реципієнтами та зацікавленими сторонами Звіти про виконання Плану нагляду за 2 півріччя 2010 року, за 2011 та 2012 роки, затверджені Радою 3.16. Підготовка проекту Плану нагляду на 2013 рік Грудень Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з Основними реципієнтами та зацікавленими сторонами План нагляду на 2013-2015 роки, затверджений Радою.

Слайд 12

Напрям діяльності: Аналіз досягнення цілей програм 3.17. Аналіз планів роботи Основних реципієнтів, планів моніторингу і оцінки та інформації про хід виконання програм за ключовими індикаторами Щопівроку Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з Основними реципієнтами та зацікавленими сторонами Довідка Комісії з нагляду до Інформації про хід виконання програм, які фінансуються ГФ. 3.18. Аналіз даних Інструментального табло (Dashboard) кожного гранту та відповідних документів Основних реципієнтів, розгляд результатів на засіданні Ради Щопівроку Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з Основними реципієнтами та зацікавленими сторонами Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації Основним реципієнтам 3.19. Організація та проведення засідань Комісії з нагляду з представниками Основних реципієнтів та суб-реципієнтів щодо вироблення пропозицій для усунення виявлених перешкод або їх уникнення під час реалізації цілей програм За потреби Члени Ради, Комітет з нагляду, представники зацікавлених сторін Пропозиції щодо усунення виявлених перешкод або їх уникнення під час реалізації програм. 3.20. Нагляд за діяльністю роботи конкурсних та тендерних комісій, які проводяться Основними реципієнтами (члени Комісії з нагляду залучаються як спостерігачі) Протягом року Комісія з нагляду, Секретаріат Ради Висновок про результати роботи конкурсних і тендерних комісій та відповідність цієї роботи принципам прозорості та відкритості. 3.21. Забезпечення здійснення координації щодо надання технічної допомоги Основним реципієнтам або суб-реципієнтам у забезпеченні виконання показників грантів. Протягом року Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації Основним реципієнтам

Слайд 13

Напрям діяльності: Використання фінансових ресурсів 3.21. Аналіз виконання бюджету програм за ключовими фінансовими індикаторами та своєчасного подання запитів на продовження фінансування Щопівроку Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін Довідка Комісії з нагляду про виконання бюджету програм. Запит на продовження фінансування. 3.22. Аналіз доцільності та ефективності перерозподілу коштів між програмними заходами та раундами у зв’язку із епідемічною ситуацією з урахуванням попередніх результатів впровадження програми Регулярно Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін Довідку Комісії з нагляду представлено на засіданні Ради. Підготовлено рекомендації Основним реципієнтам. 3.23. Вивчення результатів зовнішніх національних аудиторських перевірок Основних реципієнтів з метою виявлення потенціальних ризиків фінансування програм. За потреби Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін Довідку Комісії з нагляду представлено на засіданні Ради. Підготовлено рекомендації Основним реципієнтам.

Слайд 14

Напрям діяльності: Закупівля та розподіл лікарських засобів, матеріалів медичного та немедичного призначення 3.23. Нагляд за виконанням плану закупівлі та плану розподілу лікарських засобів, медичного обладнання та інших матеріалів медичного та немедичного призначення Щопівроку Члени Ради, Комітет з нагляду, представники зацікавлених сторін Довідка Комісії з нагляду про доцільність та ефективність закупівлі і розподілу медикаментів, медичного обладнання та інших витратних матеріалів 3.24. Моніторинг за виконанням показника залучення до лікування хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД та забезпечення прихильності до лікування (9, 10 раунд) відповідно до плану залучення до лікування Щопівроку Рада, Комісія з нагляду ОР забезпечено виконання показника в повному обсязі 3.25. Нагляд за станом забезпеченості пацієнтів лікувальними та діагностичними засобами, що закуповуються за кошти ГФ За потреби Рада, Комісія з нагляду Довідку Комісії з нагляду представлено на засіданні Ради. Підготовлено рекомендації Основним реципієнтам. 3.26. Проведення вибіркових опитувань, робочих зустрічей з представниками суб-реципієнтів на предмет визначення потреб, своєчасності отримання лікарських засобів та інших витратних матеріалів від Основних реципієнтів та їх розподілу серед клієнтів За потреби Члени Ради, Комітет з нагляду, представники зацікавлених сторін Довідку Комісії з нагляду представлено на засіданні Ради. Підготовлено рекомендації Основним реципієнтам.

Слайд 15

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина