X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація маркетингової діяльності в стоматології

Завантажити презентацію

Організація маркетингової діяльності в стоматології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація маркетингової діяльності в стоматології Організація маркетингової діяльності в стоматології Організація маркетингової діяльності в стоматології

Слайд 2

Власність – це система відносин між суб’єктами та об’єктами власності. Суб’єктом власності є окремий громадянин чи народ, юридичні особи та держава. Об’єктом власності є виробничі ресурси або засоби виробництва і створений продукт.

Слайд 3

Державна власність ділиться на: -  власність державного підприємства; -  комунальну власність; -  власність державної установи; - власність членів трудового колективу державного підприємства.

Слайд 4

Приватна власність ділиться на: індивідуальну власність приватної особи; власність сім’ї або спільна власність громадян; власність подружжя; власність осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство.

Слайд 5

Колективна власність ділиться на: власність колективу орендарів; власність колективного підприємства; власність акціонерного товариства; власність господарського об’єднання; власність господарського товариства; власність громадського об’єднання.

Слайд 6

Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Слайд 7

Основні завдання, які вирішуються на початку підприємницької діяльності: 1. Вибір сфери і масштабів діяльності 2. Вибір місця розташування підприємства 3. Враховуючи існуючу і прогнозуючи майбутню зовнішню і внутрішню політику держави, вибираємо форму підприємницької діяльності. 4. На даному етапі після глибокого аналізу ринково-конкурентної ситуації і співставлення із власними інноваційними можливостями, розраховуємо масштаби фінансових вкладень у дану підприємницьку діяльність.

Слайд 8

Бізнес - план – це ретельно підготовлений документ, який розкриває всі сторони господарської діяльності і є формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової господарської діяльності.

Слайд 9

Основні завдання бізнес – плану: 1. Оцінка новизни і перспективності підприємницької ідеї. 2.  Аналіз слабких і сильних сторін підприємницької ідеї. 3. Визначення витрат, джерел і величини фінансових ресурсів. 4. Побудова концепції підприємницької діяльності та визначення її стратегії. 5. Оцінка кон’юнктури ринку. 6. Вивчення діяльності конкурентів. 7. Визначення ступеня можливого господарського ризику. 8. Пошук надійних партнерів для розробки і реалізації іноваційно - інвестиційного проекту. 9. Прогнозування очікуваних результатів діяльності на три-п’ять років.

Слайд 10

Об’єкт підприємницької діяльності: господарська діяльність, спрямована на отримання економічної вигоди і насамперед на привласнення додаткового прибутку методами, що не виходять за рамки чинного законодавства.

Слайд 11

Суб’єкти підприємницької діяльності – це громадяни, юридичні особи і об’єднання громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність у рамках чинного законодавства.

Слайд 12

Підприємець має право на:    вільний вибір діяльності; -   розпорядження прибутком -   наймання працівників; -   зовнішньоекономічну діяльність; -   вибір постачальників і споживачів; -   встановлення цін на вироблену продукцію; -   використання природніх, фінансових, матеріально-технічних та ін. ресурсів; державну підтримку.

Слайд 13

Підприємець зобов’язаний: -   забезпечити умови та охорону праці; -   проводити оплату праці не нижче встановленого в державі мінімального рівня -   надавати соціальні гарантії, передбачені законодавством; -   вести фінансовий облік; -   здійснювати обов’язкові платежі; дотримуватись чинного законодавства.

Слайд 14

Підприємець відповідає за: - збереження довкілля; - дотримання прав та інтересів громадян; -   завдані шкоду і збитки, нанесені ним у процесі підприємницької діяльності; -   свою фінансову діяльність; -   свої боргові зобов’язання; порушення законодавства держави у встановленому порядку.

Слайд 15

Підприємницький успіх: пошук можливостей та ініціативність (підприємець використовує нові і незвичайні ділові можливості ще до того, як його примусять обставини);

Слайд 16

Підприємницький успіх: наполегливість (готовий у будь-який момент перебороти перепони, протистояти опору, постійно корегує стратегію, щоб добитися поставленої мети);

Слайд 17

Підприємницький успіх: готовність до ризику перевагу надає помірному ризику, не створює ситуацію “виклику”

Слайд 18

Підприємницький успіх: орієнтація на ефективність і якість (пошук шляхів, як робити речі краще, постійний пошук шляхів вдосконалення);

Слайд 19

Підприємницький успіх: робочі контакти бере на себе всю відповідальність йде на особисті жертви заради виконання роботи

Слайд 20

Підприємницький успіх: цілеспрямованість (чітке формулювання мети, далекоглядність, постійна корекція короткострокових завдань);

Слайд 21

Підприємницький успіх: прагнення бути інформованим (має широку інформацію про клієнтів, поставників, використовує для цього особисті і ділові контакти);

Слайд 22

Підприємницький успіх: систематичне планування (особливу увагу приділяє фінансовим справам і орієнтується на них при прийнятті рішень);

Слайд 23

Підприємницький успіх: здатність переконувати людей і встановлювати зв’язки (перевагу надає методам переконання як способу впливу на людей);

Слайд 24

Підприємницький успіх: незалежність і впевненість у собі (прагне до незалежності, уникає контролю з боку інших людей, опирається на свої сили і вірить у себе).

Слайд 25

До загальнодозволених видів медичної практики суб’єктів підприємництва не відносяться: - лікування онкологічних хворих; -         лікування хворих на інфекційні захворювання, в т.ч. венеричні та заразні шкірні, СНІД: лікування хворих на наркоманію; -         лікування психічнохворих , які потребують невідкладної госпіталізації; -         догляд та лікування ускладнень вагітності; -         хірургічні втручання, в т.ч. аборти, крім хірургічних втручань на шкірі та підшкірній клітковині; проведення попередніх при прийнятті на роботу і періодичних медичних оглядів працівників, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Слайд 26

    Ліцензування – (від лат. licentia – право, свобода) - це отримання дозволу (ліцензії) і засіб здійснення контролю держави за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства, що пред’являється до медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи.

Слайд 27

Маркетинг це наука про мистецтво врівноважувати попит і пропозицію.

Слайд 28

Стратегічні цілі маркетингу Досягнення максимально високого споживання Досягнення максимального споживчого задоволення Пропозиція максимально широкого вибору Максимальне підвищення якості життя

Слайд 29

Головні ознаки підприємства Наявність статуту Самостійний баланс Рахунок у банку Печатка зі своїм найменуванням Знак для товарів чи послуг

Слайд 30

Заклад охорони здоров’я – підприємство, установа та організація завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

Слайд 31

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ бальнеологічна лікарня, грязелікарня, дитяча бальнеологічна лікарня, курортна поліклініка, санаторій-профілакторій, дитячий спеціалізований санаторій, санаторій для дітей з батьками, дитячий оздоровчий центр.

Слайд 32

ФАРМАЦЕВТИЧНІ (АПТЕЧНІ) ЗАКЛАДИ аптека, аптечна база, база – склад медичної техніки, база спецмедпостачу, контролльно-аналітична лабораторія, лабораторія з аналізу якості лікарських засобів, магазин медичної техніки, медичної оптики).

Слайд 33

Акредитація (від лат. accredo –довіряю) -це оцінка діяльності ЛПЗ згідно з вимогами стандартів, які характеризують структуру, процес та кінцеві результати роботи установи.

Слайд 34

Основна ідея, закладена в систему акредитації, - це віра в те, що керівництво і працівники ЛПЗ бажають надавати лікувально-профілактичну допомогу найвищої якості, але їм необхідні рекомендації в тому, як досягнути цього в умовах обмежених ресурсів і можливостей їх використання.

Слайд 35

Стандарти акредитації визначають якість роботи ЛПЗ в межах наявних ресурсів. + Експерти оцінюють діяльність закладу і дають рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. + Акредитаційна комісія визначає, чи заклад заслуговує присудження акредитаційної категорії = Закладу присуджується відповідна акредитаційна категорія

Слайд 36

Економічні витрати – це ті платежі, які повинен зробити виробник за всі використовувані ресурси.

Слайд 37

Собівартість– це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Слайд 38

Прибуток– це різниця між продажною ціною товару і витратами на його виробництво.

Слайд 39

Рентабельність від нім. Rentabel – дохідність, прибутковість - це показник ефективності виробництва на підприємстві, визначається відношенням прибутку до затрат.

Слайд 40

    Рс = П/Сб х 100% Рентабельність (Рс) можна визначати двома шляхами. Ефективність поточних виробничих витрат можна визначати шляхом співвідношення прибутку (П) до собівартості (Сб).

Слайд 41

  Рф = П / (Оф + Оз) х 100%   Як бачимо, тут відношення прибутку (П) до суми основних виробничих фондів (Оф) та оборотних засобів (Оз) характеризує ефективність використання виробничих фондів або їх окупність. Але враховуючи, що середня вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів значно вища за величиною від собівартості, то Рф Рс . Ефективність використання виробничих фондів підприємства дозволяє визначити інша модель розрахунку рентабельності (Рф).

Слайд 42

Слайд 43

Охорона здоров’я є економічно пріоритетною сферою, бо є наскрізною – де є людина, там завжди повинна бути охорона її здоров’я

Слайд 44

Охорона здоров’я єдина здатна до відтворення робочої сили Перший принцип

Слайд 45

Просте відтворення – це повторення процесу виробництва в попередніх масштабах, тому що весь отриманий дохід спрямовується на кінцеве споживання.

Слайд 46

Розширене відтворення – це повторення процесу виробництва в більших масштабах, бо частина отриманого доходу використовується для придбання додаткових ресурсів, за рахунок яких виробництво відновлюється в більших розмірах.

Слайд 47

Звужене відтворення – це повторення процесу виробництва в зменшених масштабах, тому що отриманий дохід використовується не за призначенням або його взагалі немає.

Слайд 48

Збитки від тимчасової втрати працездатності:

Слайд 49

Економічний ефект відтворення робочої сили:

Слайд 50

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина