X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Медсестринські теорії-історія і сучасність.Видатні теоретики сестринства

Завантажити презентацію

Медсестринські теорії-історія і сучасність.Видатні теоретики сестринства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Медсестринські теорії-історія і сучасність. Видатні теоретики сестринства Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Слайд 2

В 20 столітті значно зріс рівень сестринської підготовки та змінилось положення м/с у системі охорони здоров’я. Було вдосконалене навчання медсестер і вперше з’явилась така дисципліна, як наукові дослідження в сестринській справі. Все це сприяло створенню таких специфічних понять, як стандарти сестринської діяльності, сестринські теорії, та сестринські моделі. Професія медичної сестри, як і кожна спеціальність ґрунтується на 2-х складових, без яких неможливе формування висококваліфікованого і умілого спеціаліста – це практична і теоретична база.

Слайд 3

Оскільки сестринська справа – це наука, то, як і будь-яка інша наука, повинна мати свої наукові теорії та концепції, які вивчають всі сторони і варіанти можливої поведінки медсестри при роботі з пацієнтами. Сьогоднішній етап розвитку м\с знаменитий тим, що відбувається розробка і накопичення власної наукової бази. Цей процес супроводжується появою специфічних термінів, понять (концепцій), теорій, моделей.

Слайд 4

Яка ж роль м\с теорії у практичній роботі м\с? Медсестринські теорії визначають суть медсестринства, описують, хто є об’єктами медсестринства (хто є пацієнтом і коли він потребує м\с догляду), визначають межі та мету м\с діяльності (що є метою м\с втручань). Теорія є фундаментом для м\с практики і досліджень. Професіоналізм мед сестринської справи утверджується через розвиток і застосування м\с теорій.

Слайд 5

МЕДСЕСТРИНСЬКА теорія виступає основою для встановлення стандартів (норм), у відповідності з якими проводиться оцінка м\с допомоги та догляду; встановлює змістовність, раціональність м\с процесу, надання допомоги та догляду.

Слайд 6

Стандарти (норми) мед сестринської діяльності визначають об’єм, цінність та якість професійної діяльності медичної сестри. Вони являють собою опис того, якими в ідеальному варіанті повинні бути допомога та догляд медсестри, і на що повинні орієнтуватися медсестри у своїй діяльності, до чого вони повинні прагнути. Стандарти, як правило виведені в окремий документ. Вони не є складовою частиною жодного законодавчого акта, який обумовлює м\с діяльність. І вважають керівними положеннями в роботі медсестер щодо якості надання пацієнту допомоги та догляду.

Слайд 7

Канадська Асоціація Медсестер прийняла наступне за стандарти мед сестринської діяльності. Стандарти сестринської діяльності вимагають, щоб: 1. В основу практичної діяльності м\с була закладена мед сестринська концептуальна модель; 2. Мед сестринський процес виконувався ефективно; 3. В основі взаємодії між пацієнтом та медсестрою були покладені дружні відносини, направлені на надання пацієнту допомоги; 4. Медсестри обов’язково виконували свої професійні обов’язки.

Слайд 8

Медсестринська теорія намагається описати чи пояснити Медсестринство. Вона відокремлює його з-поміж інших дисциплін та видів діяльності. Медсестринство сьогодні зосереджує свою увагу на стані людини, якості допомоги та догляду. Медсестринська теорія корисна також для наукових досліджень, освіти та практики. Вона є путівником для медсестер: 1.Забезпечуючи їм необхідну базу знань; 2.Організовуючи мед сестринські ідеї й поняття; 3.Забезпечуючи провідні принципи практичної діяльності; 4. Визначаючи цілі мед сестринської допомоги.

Слайд 9

Що таке концепція? Як і в кожній проф. діяльності, в м\с справі для отримання і оновлення м\с знань використовується база якихось понять (або концепцій, концептуальна база). Мед сестра при догляді за хворим стикається з такими поняттями або концепціями, як біль, страх, стресор. Ці концепції ми пізнаємо за допомогою нашої уяви. Біль – не матеріальне поняття, її не можна взяти в руки, виміряти чи зважити. Ми засвоюємо це поняття за допомогою уяви, як щось абстрактне і загальне. Головна біль – це більш конкретне поняття. Кожна людина має свої межі уяви, або широту поглядів. Концепції (поняття) відрізняються між собою в залежності від широти поглядів.

Слайд 10

Моделі називаються концептуальними, оскільки вони побудовані на основі різних понять та концепцій. Є таке визначення (Райхл та Рой, 1980): «… модель – це систематично побудований, науково обґрунтований та логічно зв’язаний набір понять, які складають елементи сестринської практики»

Слайд 11

Теорію можна охарактеризувати як «внутрішню послідовну групу близьких стверджень (концепцій, визначень суджень), які дають систематичне уявлення про певний феномен, важливий для описання. Пояснення. Прогнозування та контролю». Ці теорії використовують для опису, розвитку, поширення та навчання в м\с навчальних закладах.

Слайд 12

На основі теорій формуються відповідні моделі сестринського догляду – реалізація концепції сестринської справи, тобто, зразок, згідно якого ми поводимось; те, що допомагає уявити, на чому акцентувати увагу м\с, якими повинні бути сестринські втручання.

Слайд 13

Умовно можна виділити наступні види теорій. - Описові теорії ідентифікують властивості та складові компоненти дисципліни. - Пояснюючі теорії вказують, як складові та їх властивості взаємопов’язані, та розглядають функціонування дисципліни. - Теорії прогнозування передбачають взаємозв’язки між складовими феномена та умовами його появи. - Теорії призначень звертають увагу на м\с лікування та наслідки втручань.

Слайд 14

Розглядають теорії 4-х рівнів. 1. Метатеорії – найабстрактніші, але їх найважче перевірити. 2. Великі теорії – концептуальні схеми, які визначають перспективний простір для м\с діяльності. Прикладами є теорія Ленінгер, “Особливості догляду представників різних етнічних груп”, теорія Н’юман “Здоров’я як розвиток самосвідомості” та теорія Парс “Становлення людини” . 3. Теорії середнього рівня є помірно абстрактними та мають обмежене число відмінностей. Вони зручні для тестування, є важливим для м\с досліджень та практики. Прикладом є теорія Хас та Мур “Про догляд дітей з больовими відчуттями”, Барнард – “Взаємостосунки із дітьми”, Руланд та Мур – “Турбота наприкінці життя”, Ульріх – “Вправи як само догляд”, Пендер – “Пропагування здорового способу життя” та Юнгер – “Вплив стресу”. 4. Практичні – поєднують теорію з практикою. Чотирма кроками розвитку цих теорій : фактори ізоляції, взаємовідношення, власне взаємостосунки та розвиток контролю над ситуацією.

Слайд 15

Теорії можна розділити за типами: 1. теорії потреби, 2. взаємостосунків, 3. наслідків та гуманістичні.

Слайд 16

На сьогодні в США найвідомішими теоретиками сестринської справи є І.Кінг, В.Хендерсон, М.Лейнінгер, Б.Н’юмен, Д.Орем, Х.Пепло, Р. Ніццо-Парс, І.Хемптон Роб, М.Роджерс, К.Рой, Х.Еріксон та ін.

Слайд 17

Основні функції сестринської справи: 1. Здійснення сестринського догляду і керівництво ним. В основі цієї функції лежить м\с процес. 2. Навчання пацієнтів та їх родин основним навичкам, які забезпечують збереженя та відновлення здоров’я 3. Виконання ролі ефективного члена медико-санітарної бригади. (група людей, які об’єднані однією метою – надання допомоги хворому.) 4. Розвиток сестринської справи та проведення сестринських досліджень.

Слайд 18

Згідно з Fawcett, основними поняттями м\с є: чотири загальних поняття, які впливають на неї та визначають медсестринську діяльність: 1.Людина як особистість (особа) 2. Середовище, оточення (довкілля). 3.Здоров’я. 4. Медсестринска справа.

Слайд 19

Кожне з цих понять чітко визначено і детально описано теоретиками медсестринства. Але, хоча ці поняття і є спільними для всіх м\с теорій, їхні визначення і взаємозв’язки між ними значно відрізняються в тій чи іншій теорії. Теоретики медсестринства розробили також для медсестер і концептуальні моделі. У науковій літературі терміни «теорія» і «моделі» використовуються частіше як взаємозв’язані поняття. Разом з цим більшість науковців погоджуються з думкою, що концептуальна модель дозволяє сфокусувати увагу на розмаїтих поняттях. Важких для практичної діяльності медсестри і в той же час відкинути інші, несуттєві.

Слайд 20

Висновок: Сестринські теорії є концептуальними. Усі вони включають оцінку індивідуальних потреб пацієнта та надання необхідного догляду. Важливою частиною кожної моделі є чіткі завдання, згідно яких здійснюється медсестринський процес для найкращої допомоги пацієнтові. Тобто, допомагають медсестрі здійснювати догляд за пацієнтом плавно. Без різких для нього переходів. Майже всі моделі використовуються для складання плану догляду, що охоплює надання допомоги медичною сестрою. Лікарем та іншим медперсоналом.

Слайд 21

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина