X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування медичного колективу та його вплив на виховання особистості

Завантажити презентацію

Формування медичного колективу та його вплив на виховання особистості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування медичного колективу та його вплив на виховання особистості доц. Кубей І.В.

Слайд 2

План 1. Поняття про колективи, його види. 2. Роль та значення колективу в суспільстві. 3. Взаємостосунки в медичному колективі. 4. Колегіальність - необхідна риса медичного колективу.

Слайд 3

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Термін «колектив» походить від латинського collectives – збірний. Він означає соціальну групу, об’єднану на основі суспільно значимих цілей, загальних ціннісних орієнтацій і спільної діяльності.

Слайд 4

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. У реальному житті існують різні колективи: навчальні, виробничі, студентські, спортивні та інші.

Слайд 5

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Колективи можуть бути: одновікові різновікові, первинні (клас, студентська група), загальні (наприклад, загальношкільний колектив).

Слайд 6

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Колектив – це динамічна соціальна система. У залежності від рівня розвитку розрізняють - колектив, що перебуває у процесі свого становлення (наприклад, дитячий колектив) і - сформований “зрілий” колектив, тобто колектив з відпрацьованою системою суспільно значимих цілей, чіткою структурою ділових стосунків і форм спільної діяльності, органами самоуправління (виробничий колектив, науковбригади, колектив та ін.).

Слайд 7

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. У колективі людина входить у широку систему стосунків. Взаємодія людей розгортається на інформаційному, діяльнісному та емоційному рівнях.

Слайд 8

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Кожний член колективу виявляється під “паралельним” впливом принаймні трьох сил – керівника, активу і всього колективу. Вплив на особистість здійснюється як безпосередньо керівником, так і опосередковано через актив і колектив

Слайд 9

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Ознаки колективу Ознаки колективу – це ті характерні риси, які властиві колективу. До них належать: а) наявність загальної соціально   значимої мети; б) спільна діяльність для досягнення мети;

Слайд 10

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Розрізняють декілька типів стосунків у колективі. Одним із найбільш важливих видів стосунків є гуманістичні. Характеристиками цього виду стосунків є: –       стійкі доброзичливі стосунки, увага один до одного, готовність прийти на допомогу чи розділити радість з іншими, при чому не вибірково, а широко стосовно усіх членів колективу;

Слайд 11

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. відсутність замкнутості, ізольованості, групового егоїзму в колективі. Загальне прагнення до взаємодії з іншими колективами, до об’єднання в загальношкільний колектив, до обговорення і спільного розв’язання загальних проблем; наявність у членів колективу почуття захищеності, відсутність випадків “ізольованості” чи авторитарного лідерства в колективі.

Слайд 12

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. стосунки відповідальної залежності між членами колективу; наявність виборних керівних органів (органів самоврядування).

Слайд 13

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. У дружньому колективі система стосунків  визначається розумним поєднанням особистих і суспільних інтересів.

Слайд 14

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Функції колективу Функції колективу: а) організаторська – сам керує своєю суспільно корисною діяльністю; б) виховна – стає носієм моральних переконань; в) стимулювання – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх взаємовідносини.

Слайд 15

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. Відомі три найбільш поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом: а) особистість підкоряється колективу (конформізм); б) особистість і колектив перебувають в оптимальних стосунках (гармонія); в) особистість підкоряє собі колектив (нонконформізм).

Слайд 16

39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc. 2. Постійний рух уперед. Для реалізація цього принципу необхідно давати послідовну постановки завдань, залучення членів колективу до їх розв'язання, вияву з їх боку активності, переживання радості від успішного їх виконання.

Слайд 17

3. Організація різноманітної діяльності. Людська особистість формується тільки в діяльності, і що різноманітніші її види, то кращі умови для її всебічного розвитку. 39-* Copyright 2004 by Delmar Learning, a division of Thomson Learning, Inc.

Слайд 18

Медичний колектив - це особлива структурна одиниця серед інших колективів. Для середнього медичного працівника культура спілкування зі співробітниками в колективі — одне з необхідні умов високої ефективності праці, морального задоволення від нього.

Слайд 19

Медичній сестрі, фельдшеру, акушерці, санітарці легше працювати в дружному колективі зі здоровим психологічним кліматом, високою трудовою дисципліною. Це сприяє загальниму прагненннню виконувати службовий обов'язок із максимальною віддачею сил, знань та досвіду.

Слайд 20

Численні дослідження соціологів та психологів встановили пряму залежність між моральним кліматом у колективі і продуктивністю праці, плинністю кадрів. У хорошому та дружньому колективі робота створюється завдяки прагненню кожного допомогти іншому, виявити увагу до товариша по роботі, бажанню розділити з ним як приємне і радісне так і лиха і негоди.

Слайд 21

Безумовно, що важко працювати у колективі, який конфліктує через постійні непорозуміння у взаєминах між його членами. Присутність інтриг, сварок, неповаги один до одного, знижують ефективність праці колективу в цілому, якість роботи окремих співробітників. У такому колективі неприємно працювати, з'являється бажання змінити роботу. Нездоровий психологічний клімат не може гармоніювати із високим покликанням лікування людей.

Слайд 22

Колегіальність — це прагнення людей вирішувати всі питання спільно на принципах взаємоповаги і взаємодопомоги. Бути колегами — це значить дотримувати принципу взаємодопомоги. Питання колегіальності є дуже важливим саме в медичному колективі.

Слайд 23

На початку своєї професійної діяльності практично кожен медик відчуває нестачу необхідних знань, умінь та навичок. Обов’язок більш досвідчених колег — допомогти своїм молодим товаришам за професією і роботою, підбадьорити їх, вселити впевненість, оптимізм, направити по правильному шляху.

Слайд 24

Питання підвищення ділового та професійного рівня середнього медичного працівника повинне бути постійною турботою лікаря. Після обходу лікар повинний розповісти сестрі про зміни в стані хворих, дати їй пояснення щодо призначень, при необхідності звернути увагу медичної сестри на деякі об'єктивні і суб'єктивні зрушення в стані хворого, які варто врахувати при підготовці і під час проведення діагностичних і лікувальних процедур.

Слайд 25

Медичні сестри з великим стажем роботи звичайно з почуттям вдячності згадують лікарів, що не тільки вимогливі, але і чуйні до їхніх запитів і проблем, допомагають підвищити професійний рівень, ділову кваліфікацію в широкому сенсі слова.

Слайд 26

Ділове партнерство між лікарем і медичною сестрою сприяє взаємному збагаченню накопиченим досвідом, підсумками своїх спостережень і міркувань. Лікар може навчити фельдшера, чи акушерку, медичну сестру, але нерідко і середній медичний працівник ділиться з лікарем своїм досвідом.

Слайд 27

Медичній сестрі, що робить перші кроки, молодому фельдшеру чи акушерці, що починають совю професійну діяльність є особливо необхідним усвідомлення того, що є поруч людина, до якої можна звернутися у важку хвилину, одержати від неї допомогу і пораду, консультацію.

Слайд 28

В процесі роботи молодий лікар може перейняти в досвідченої медсестри чи фельдшера не тільки методику виконання якої-небудь діагностичної чи лікувальної процедури, але і здатність та вміння спілкуватися з пацієнтами, вміння умовити, переконати хворого прийняти ліки, погодитися на ту чи нішу маніпуляцію, процедуру. Таке спілкування сприяє взаємному збагаченню досвідом та створює більш сприятливий клімат у медичному колективі.

Слайд 29

Основним завданням медичного колективу є створення найбільш сприятливих умов для надання кваліфікованої та професійної допомоги пацієнтам.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина