X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методи і моделі інтегрального числення

Завантажити презентацію

Методи і моделі інтегрального числення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Економічні застосування інтегрального числення РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

Слайд 2

ПЛАН 1. Застосування в динамічних процесах 2. Обчислення середніх значень економічних функцій 3. Визначення приросту капіталу за відомими інвестиціями 4. Оцінка ступеня нерівномірності розподілу доходів населення

Слайд 3

1. Застосування в динамічних процесах Економічний зміст визначеного інтеграла полягає у тому, що він чисельно дорівнює обсягу виробленої продукції підприємством чи фірмою з продуктивністю праці f(x) за інтервал часу [0; Т], тобто

Слайд 4

Приклад. Продуктивність праці виробничої бригади представлено функцією f(x) = 8t – t2, що виражає обсяг виробленої продукції за інтервал часу [0; Т]. Робітники працюють 8 год, тобто t є [0; 8]. Обчислити обсяг виробленої продукції: - за восьмигодинний робочий день; - за інтервал часу [2; 6]; - порівняти ці обсяги у відсотковому відношенні.

Слайд 5

Розглянемо виробничу функцію Кобба-Дугласа, яка враховує технічний прогрес і має вигляд у=АКαLβеλt де К – обсяг основного капіталу; L – обсяг трудових ресурсів; λ – інтенсивність розвитку виробництва, пов’язаного з технічним прогресом.

Слайд 6

Тоді згідно з економічним змістом виробничої функції Кобба-Дугласа можна показати, що обсяг виробленої за t років продукції визначається за формулою

Слайд 7

Приклад. Знайти обсяг продукції, виробленої фірмою за два роки, якщо виробнича функція Кобба-Дугласа має вигляд

Слайд 8

2. Обчислення середніх значень економічних функцій Розглянемо наступні функції: С = С(t), R = R (t), Р = Р(t) – відповідно змінні витрати, доход і прибуток підприємства.

Слайд 9

Тоді їх середні значення за час від t0 до t1 обчислюють за формулами:

Слайд 10

Приклад. Знайти середній доход за 10 місяців поточного року, якщо задано функцію доходу фірми R(t) = 3t2 + 2t – 1, де t – час.

Слайд 11

У попередньому розділі розглядалися різні граничні функції: граничний доход, граничні витрати, граничний прибуток.

Слайд 12

Відомо, що граничні функції можна отримати з відповідних економічних функцій диференціюванням. Інтегрування дає змогу розв’язати обернену задачу: знайти дану економічну функцію за відомою граничною функцією.

Слайд 13

Нехай С'(х)і R'(х), Р'(х) – відповідно функції граничних витрат, доходу та прибутку підприємства.

Слайд 14

Тоді при реалізації х одиниць товару зміни витрат, доходу й прибутку зі збільшенням реалізації виробленої продукції від а до b одиниць обчислюють за формулами

Слайд 15

Якщо витрати на виготовлення одиниці продукції зростають за законом f(x), то фактичне зв’язування обігових коштів при цьому обчислюють за формулою:

Слайд 16

Умовне зв’язування обігових коштів (якщо всі витрати виплатити в перший день) Сумов = t С де t – тривалість циклу виробництва, а С – загальні витрати.

Слайд 17

Коефіцієнт готовності одиниці продукції обчислюють за формулою:

Слайд 18

Приклад. Задано граничний прибуток фірми Р'(х) = 23,5 – 0,01х. Визначити зростання прибутку, якщо реалізація продукції збільшується з 1000 до 1500 одиниць.

Слайд 19

Приклад. Задано граничний доход фірми R'(х) = 15 - 0,01х. Знайти функцію доходу й визначити співвідношення між ціною одиниці продукції та обсягом проданої продукції.

Слайд 20

Приклад. Нехай гранична ціна проданої фірмою продукції описується функцією Р'(х) = х + 100, де х – обсяг проданої продукції. Визначити загальну функцію ціни проданої продукції, якщо ціна 100 одиниць дорівнює 40000 грн.

Слайд 21

3. Визначення приросту капіталу за відомими інвестиціями Розглянемо задачу визначення капіталу (основних фондів) за відомими чистими інвести- ціями (капіталовкладеннями).

Слайд 22

Чисті інвестиції – це загальні інвестиції, які надходять в економіку за певний інтервал часу, із відрахуванням інвестицій на відшкодування основних фондів. Таким чином, за одиницю часу капітал збільшується на обсяг чистих інвестицій.

Слайд 23

Припустимо, що капітал К= К(t) збільшується за одиницю часу t на обсяг чистих інвестицій І = І(t). Тоді чисті інвестиції – це похідна капіталу за часом t, тобто І(t) = К′(t).

Слайд 24

В економічних дослідженнях доводиться знаходити приріст К= К(t) є первісною для функції капіталу за інтервал часу від t1 до t2, тобто ∆К= К(t2) – К(t1).

Слайд 25

Оскільки К= К(t) є первісною для функції І = І(t), то, використовуючи формулу, яка пов’язує первісну з визначеним інтегралом, можна записати:

Слайд 26

Приклад. За даними чистими інвестиціями І(t) = 50 000t капіталу з першого по третій рік і визначити, за скільки років приріст капіталу становитиме 25 000 000 умов. грош. од.

Слайд 27

4. Оцінка ступеня нерівномірності розподілу доходів населення Розглянемо функцію у = f(x), яка характеризує нерівно- мірний розподіл доходів населення, де у – частка сукупного доходу, яку одержує частина х населення.

Слайд 28

Графік цієї функції називають кривою Лоренца.

Слайд 29

Очевидно, що 0 ≤ f(x) ≤ х при х є [0; 1], і нерівномірність розподілу доходів тим вища, чим більша площа фігури ОАВ.

Слайд 30

Тому, як міру нерівномірності використовують коефіцієнт Джині k, який дорівнює відношенню площі фігури ОАВ до площі трикутника ОАС.

Слайд 31

Приклад. За даними досліджень розподілу доходів населення деякої країни крива Лоренца описується кривою 1 – х2 = (1 – у)2, де у частка сукупного доходу, яку одержує частина х населення. Обчислити коефіцієнт Джині.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Математика