X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функція в основній школі

Завантажити презентацію

Функція в основній школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Функція в основній школі Ігнатишин С.Дю вчитель Мерешорської ЗОШ І-ІІ ступенів *

Слайд 2

Мета уроку Повторити,систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Функція в основній школі»;удосконалювати вміння та навички у застосуванні цих знань при розвязуванні вправ; розвивати логічне та асоціативне мислення,самостійне,творче ставлення до своєї роботи; виховувати охайність,доброзичливість,дисциплінованість, культуру математичних записів,культуру математичної мови. *

Слайд 3

Функція Процеси реального світу тісно пов'язані між собою. Серед різноманіття явищ вчені виділили такі, у яких взаємозв'язок величин настільки тісний, що, знаючи значення однієї з них. можна визначити значення другої величини.. В цьому і полягає матеріальна єдність світу. Наприклад, шлях залежить від часу, вартість купленого товару при заданій ціні, залежить від кількості товару. Знаючи сторону квадрата, можна знайти його площу, периметр. Необхідність вивчення на практиці залежностей між змінними різної природи привела до поняття функції в математиці. З поняттям функції ви ознайомилися в курсі алгебри 7-9кл. Це одне з найважливіших математичних понять. Ми повинні згадати і узагальнити відомості про функції. Крім того. досліджуючи властивості функції, ми маємо можливості грунтовніше пізнати реальний світ. *

Слайд 4

Функція Функція - це залежність змінної у від змінної .х , при якій кожному значенню х відповідає єдине значення у. x - незалежна змінна або аргумент функції; y-залежна змінна або значення функції. Термін "функція" від латинського functio - виконання, здійснення уперше ввів Г.В. Лейбніц. *

Слайд 5

Функція Поняття функції з'явилося в математиці в XVII ст. Його введенню сприяли насамперед роботи Рене Декарта, П'єра Ферма, Ісаака Ньютона. Термін "'функція" запропонував у 1692р. Готфрід Вігельм Лейбніц - видатний німецький учений. За освітою юрист, працював бібліотекарем, історіографом, організував Берлінську Академію Наук, досліджував проблеми політичної економії, мовознавства, хімії, геології, конструював обчислювальні машини, основоположник символічної логіки, один із творців математичного аналізу. Потім І. Бернуллі. А. Лопиталь. К. Гаусс та інші математики уточнювали і розширювати поняття функції. Крім того Лейбніц ввів терміни "'абсциса", "ордината", знаки множення і ділення (крапку і двокрапку). *

Слайд 6

Функція * Готфрід Вігельм Лейбніц Рене Декарт П'єр Ферма Ісаак Ньютон Карл Гаусс Іоганн Бернуллі

Слайд 7

Функція Одним із способів задання функцій, за допомогою множини точок - графік. Графік функцій - це множина точок координатної площини з координатами (х;f(х)). Переважна більшість самописних приладів викреслюють графіки функції, за якими визначаються властивості цих функцій. Наприклад. сейсмограф записує коливання земної кори. За цим графіком можна визначати силу і характер поштовхів земної кори, можна передбачити небезпеку - землетрус; графіком функції є також кардіограма серця, накреслена кардіографом. "Читаючи'' такий графік, лікар описує роботу серця, встановлює діагноз хворого, призначає лікування; *

Слайд 8

Актуалізація опорних знань * 1   2 3   4   5   6   7   8  

Слайд 9

Правильні відповіді * 1 т а б л и ц я   2 к в а д р а т и ч н а 3 ф у н к ц і я   4 о р д и н а т а   5 з р о с т а ю ч а   6 п а р а б о л а   7 п р я м а   8 о б е р н е н а  

Слайд 10

* Лінійна функція Обернена пропорційність Квадратична функція Квадратний корінь Модуль

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика