X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Історія правління давньоруських князів

Завантажити презентацію

Історія правління давньоруських князів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Давньоруські князі

Слайд 2

Князь Олег (882-912) 882 р. – захоплення Києва, початок історії Київської Русі. Підкорив племена кривичів,сіверян,древлян. Успішно відбивав набіги хозарів. В 907 і 911 роках здійснив успішні походи на Візантію і в 911році підписав вигідну угоду.

Слайд 3

Князь Ігор (912-945) Придушив повстання древлян, відбивав набіги печенігів (915 і 920). Здійснив невдалий похід проти Візантії (941),другий похід(944) призвів до підписання угоди(944).Вбитий древлянами (945)

Слайд 4

Княгиня Ольга (945-964) Придушила повстання древлян (945),провела реформу щодо збору данини (945),здіснила мирне посольство у Візантію, де прийняла християнство. Намага- лась запровадити його на Русі.

Слайд 5

Князь Святослав (964-972) Остаточно розбив хозарів,завдав смер- тельного удару булга- рам. Після битви під Доросто- лом (971) змушений відмо витись від Болгарії. Дорогою до Києва заги- нув на Дніпровських поро- гах (972). Відновив язичництво.

Слайд 6

Князь Володимир Великий (980-1015) В боротьбі за владу пе реміг братів Ярополка і Олега (980). Намагався реформува ти язичництво (980). Запровадив християн ство (988). Розширив державу до Балтійського моря.

Слайд 7

Князь Ярослав Мудрий (1015-1017;1019-1054) До 1036 правив разом з братом Мстиславом. Розбив печенігів(1036). (Софійський собор) Поширив християнство, запровадив митрополію (Іларіон 1051 р.) Видав закон про прес толонаслідування. Прийняв “Руську правду”

Слайд 8

Князь Володимир Мономах (1113-1125) Онук Візантійського імпе ратора Мономаха. Організатор зїзду в Лю- бечі. В 1113 р. придушив пов стання міщан Києва і став Київським князем. 1117 р.- Повчання дітям.

Слайд 9

Князі Борис і Гліб В ході міжусобної бо- ротьби за владу після смерті Володимира були вбиті братами. (приписують Свято- полку “Окаянному”) Канонізовані, як пер- ші святі-мученики.

Слайд 10

Князь Володимирко Володарович (1141(44)-1152) Обєднав декілька зе- мель у єдине - Галицьке князівство (1141(44) ) Вів тривалу війну з Угорським королівством

Слайд 11

Князь Ярослав Осмомисл (1153-1187) Значно розширив те- риторію князівства (від Дністра до Карпат і до понизовя Дунаю) Згадується в “Слові о полку Ігоревім”, як дуже розумний і могут- ній князь.

Слайд 12

Князь Роман Мстиславович (1199-1205) Засновник Галицько- Волинського кн. В 1204-1205 кн.Київ- ський. В 1201 і 1203 роках розбив половців. Загинув в 1205 р. в битві з поляками під Завихостом (Лешко І).

Слайд 13

Князь Данило Галицький (1211-1264) В 1238 р.поновив єд- ність Галицько-Вол.кн. За його правління це була найбільша в Єв- ропі держава.Був від- носно незалежний від Золотої Орди. В 1253 р.коронований В Дорогочині (Інокентій ІV)

Слайд 14

Король Юрий Болеслав (1325-1340) Останній король Галиць- ко-Вол. королівства. В 1340 р. отруєний пра- восл. боярами за спробу запровадити католицтво. Не мав спадкоємців.Тому після його смерті ці землі стають ареною боротьби між Литвою та Польщею.

Слайд 15

Князь Ольгерд (1345-1377) Литовський князь, який В 1355 р.захопив Черні- гово-Сіверщину,в 1362 розбив тат. під Синіми Водами і приєднав Київ- щину,Поділля,Переяс- лавщину. Руська мова стала мо- вою Литовського князівства

Слайд 16

Владисслав ІІ Ягайло (1386-1434) Литовський кн. (1382). Після шлюбу з Ядвігою (Кревська унія 1385 р.) став польським королем В 1392 р.визнав Вітовта Лит.князем (Острівська Угода) В 1410 р. Участь у Грюн- вальдській битві.

Слайд 17

Князь Вітовт (1392-1430) Виступив проти Крев- ської унії за незалежн. Литви.(Остр.угода 1392) Ліквідував удільні кн.на тер.України (Волинське, Подільське,Київське, Новг.-Сіверське) – стали Лит.провінціями ( наміс- ники)

Слайд 18

Князь Свидригайло(1430-1432) Протягом 1432-35 рр. точиться громадянська війна між католиками (Сигизмунд) та православними (Свид- ригайло). В 1435 р. в битві під Вількомиром Свидригайло був розбитий. Помер в 1452 році

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України