X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
синтетичні миючі засоби

Завантажити презентацію

синтетичні миючі засоби

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виконали : учениці 11-В класу Кучеренко Ольга, Клименко Анна, Баранівська Олександра, Подзюбанчук Вероніка . Екологічні проблеми Тварина лише користується зовнішньою природою і змінює її в силу своєї при- сутності; людина ж змінами, які вона вносить, змушує її служити своїм цілям, панує над нею. Ф. Енгельс

Слайд 2

Забруднення атмосфери ; Забруднення земельних угідь ; Забруднення водних ресурсів ; Проблеми Світового Океану ; Освоєння космосу; Шляхи вирішення екологічних проблем ; План

Слайд 3

Забру днення пові тря — є одним з основних типів антропогенного забруднення. Джерела забруднення : підприємства чорної металургії,енергетики,вугільної промисловості; всі види сучасного транспорту; хімічна про мисловість; радіоактивні речовини; лісові пожежі; вулканічні виверження та інші. Наслідки забруднення атмосфери : парниковий ефект; озонова дірка; кислотні дощі; смог; збільшується загальна захворюваність населення; високе забруднення атмосферного повітря характерне для Донецького і Придністровського регіонів України, а також навколо обласних центрів. Забруднення атмосфери

Слайд 4

Наслідки : зниження вологості; вітрова ерозія; підкислення земель і втрат ними гумусу; сповільнення росту рослин; загибель живих організмів; підвищення випаровування… Причини забруднення : нераціональне застосування засобів хімізації с/г, що призводить до нагромадження в грунтах залишків мінеральних добрив і пестицидів. техногенні викиди промислових підприємств (землі забруднюються важкими металами та іншими компонентами промислових викидів); Забруднення земельних угідь

Слайд 5

Джерела забруднення: Міські стічні води, що включають переважно побутові стоки; Промислові стічні води, що утворюються у галузях виробництва : чорна металургія, хімічна, лісохімічна, нафтопереробна промисловості. Атмосферні води, які несуть значні кількості забруднювачів, що вимиваються з повітря,що вимиваються з пловітря . Наслідки : Зниження якості води ; Накопичення токсичних органічних речовин, важких металів ; Викликають інфекції, які є результатом споживання забрудненої води(тиф, гепатит, енцефаліт, лямбліоз ,шкірний висип); Шкідливий вплив на екосистему океану (порушення фотоситезу у рослин – порушення процесів травлення у організмів ) Забруднення водних ресурсів

Слайд 6

Проблеми : використання ресурсів Світового океану:біологічних, мінеральних, енергетичних(Океан - «легені» планети. Він забезпечує основну частину регенерації кисню і є своєрідним регулятором температури на земній кулі); посилення господарської діяльності - видобуток мінеральних ресурсів ; Нафтове забруднення Світового океану ; Особлива проблема - поширення пластикового сміття на поверхні морів і в смузі припливу й прибою. Наслідки : виникли великі приморські промислові комплекси( зросло рекреа ційне навантаження на узбережжя морів і океанів).  порушення обміну в системі "океан - атмосфера"; виснаження водних ресурсів ; виснаження морських рибних запасів . Проблеми Світового океану

Слайд 7

Космос — глобальне середовище, що є спільним для всього людства. Тому його мирне о-воєння вважається глобальною проблемою. Сьогодні вже сформувалися два напрями використання космосу для потреб людини: космічне виробництво і космічне землезнавство. Питання про засмічення навколоземного космічного простору «космічним сміттям» виникло понад півстоліття тому, з початком запусків штучних супутників в кінці 50-х років. Шляхи вирішення цієї проблеми : Екологічний моніторинг НКП, включаючи область геостаціонарної орбіти: спостереження за «космічним сміттям» і ведення каталогу об'єктів «космічного сміття»; Математичне моделювання «космічного сміття ; Розробка способів і засобів захисту космічних апаратів від впливу високошвидкісних частинок «космічного сміття»; Розробка та впровадження заходів, спрямованих на зниження засміченості НКП.  Освоєння космосу

Слайд 8

раціональне природокористування. максимальне збереження ресурсів; розширення заповідних територій; впровадження нових технологій, що забезпечують ресурсо збереження, нових джерел одержання екологічно чистої енергії; розум на економія і самообмеження в усіх сферах життя і діяльності; зворотне водопостачання і багаторазове використання матеріалів у виробництв; перехід до безвідхідного виробництва; контроль за рівнем забруднення довкілля. Шляхи вирішення екологічних проблем :

Слайд 9

Слайд 10

Дякуємо за увагу !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія