X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання

Завантажити презентацію

Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

. Природні джерела вуглеводнів. Нафта

Слайд 2

Мета Дізнаєтеся: які речовини входять до складу нафти і як їх з неї виокремлюють? Що таке нафтопродукти і для чого їх застосовують? Що характеризує октанове число? Зможете описати: склад і властивості нафти, процес і продукти перегонки. Схарактеризувати: детонаційну стійкість бензину

Слайд 3

ПОХОДЖЕННЯ НАФТИ Походження нафти і газу — одне з найскладніших і дискусійних питань в геології. Ця проблема виникла ще у XVI ст. і продовжує залишаться дискусійною дотепер. За теорією органічного походження нафта утворилася з рештків рослинних та тваринних організмів. У 1888 році вчені Г, Гефер та К. Енглер з риб’ячого жиру отримали і насичені вуглеводні, і парафін, і мастильні матеріали, до складу яких входили алкени, нафтени, арени. Пізніше, в 1919 році академіку М. Д. Зелінському вдалося з мулу рослинного походження отримати бензин, гас, мастила, а також метан. Так дослідним шляхом була підтверджена теорія органічного походження нафти. Але ще у 1866 році французький хімік М. Бертло висловив припущення про те, що нафта утворилася в надрах Землі з мінеральних речовин. В результаті проведених ним експериментів з неорганічних речовин було синтезовано вуглеводні, що також могло доводити аргументацію прихильників теорії мінерального походження нафти.

Слайд 4

Фізичні властивості нафти Техніка безпеки. Розчинність у воді (демонстрація досліду)

Слайд 5

Фізичні властивості НАФТИ На фта — горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу маслянисту рідину, від темно-бурого до чорного кольору. Нафта має характерний запах, легша за воду, у воді нерозчинна. Елементарний склад, %: вуглець 80-88, водень 11-14.5, сірка 0.01-5, кисень 0.05-0.7, азот 0.01-0.6. Густина — 760—990 кг/м3 Теплота згоряння — 43.7-46.2 МДж/кг. Склад нафти з різних родовищ неоднаковий, але до кожної з них входять три види вуглеводнів алкани(переважно нормальної будови), циклоалкани та арени.

Слайд 6

Основні нафтові родовища

Слайд 7

Володимир Григорович Шухов

Слайд 8

ПАНОРАМА м. БОРИСЛАВА. НАФТОВІ ВЕЖІ. ПОЧТОВА ЛИСТІВКА 1920-ті РОКИ.

Слайд 9

Сучасні установки

Слайд 10

УСТАНОВКА ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПЕРЕГОНКИ НАФТИ 1 – ТРУБЧАСТА ПІЧ 2 – РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА 3 - ХОЛОДИЛЬНИК

Слайд 11

Слайд 12

Склад і застосування продуктів перегонки нафти Назва Хімічний склад (число атомів Карбону у ланцюзі) Темпе ратура кипіння, °С Застосування Ректифікаційні гази (газовий бензин) 1-4 ≈ 40 Сировина в нафтохімії, на заводах орга нічного синтезу, а також для компаунду вання автомобільного бензину Газолін 5-7 36-180 Розчинник оліїстих, смолистих органічних речовин, пальне в карбюраторних двигунах Лігроїн 8-14 150-180 Пальне в карбюраторних і дизельних двигунах, розчинник в лакофарбовій промисловості, гі дравлічна рідина в деяких приладах Гас, реактивне пальне 12-18 180-250 Реактивне пальне, горючий компонент рідкого ракетного палива, пальне для виробництва скла і фарфору, у побутових нагрівальних і освітлювальних приладах, в апаратах для різан ня металів. Розчинник, сировина для нафтопе реробної промисловості. Замінник зимового і арктичного дизпалива для дизельних двигунів Дизельне пальне (газойль) 18-25 240-350 Пальне для залізничного, водного, автомо більного транспорту, сільськогосподарської техніки, котелень. У чинбарстві для просочен ня шкір, у складі мастильно-охолоджувальних і гартувальних рідин під час механічного і тер мічного обробляння металів Мазут Понад 20 Понад 350 Паливо для парових котлів, котельних устано вок і промислових печей, сировина для вироб ництва важкого моторного палива, гудрону, бітуму, вазеліну, парафіну Гудрон Вищі вуглеводні Понад 500 Виробництво дорожніх, покрівельних і буді вельних бітумів, малозольного коксу, мастил, мазуту, горючих газів і моторних палив

Слайд 13

Детонаційна стійкість бензину характеризує здатність вуглеводнів у його складі протистояти самозайманню за стискання. Це найважливіша кількісна характеристика палива, за якою визначають його сортність і застосов ність у двигунах різних конструкцій. Висока детонаційна стійкість бензинів зумовлює їхнє рівномірне згорян ня за всіх режимів експлуатації двигуна. Унаслідок стиснення паливно-повітряної суміші температура і тиск зростають, розпочинається окиснення вуглеводнів, яке пришвидшується після займання палива. Якщо вуглевод ні незгорілої частини палива недостатньо стійкі до окиснення, вони зазна ють вибухового розпаду - «детонаційного згоряння», «детонації». Октанове число - параметр, що характеризує детонаційну стійкість бензину і моторних мастил.

Слайд 14

н-гептан ізооктан

Слайд 15

Слайд 16

КРАЇНИ- ПРОДУЦЕНТИ НАФТИ Родовища нафти виявлені на всіх континентах, крім Антарктиди, і на значних площах акваторій. У світі відомо понад 30 тис. родовищ нафти, з них 15-20 % газонафтові. Близько 85 % світового видобутку нафти дають 5 % родовищ. Найбільші запаси нафти в Саудівській Аравії, Кувейті, Ірані, Іраку. Розвідані запаси нафти у світі на 2004 р. становили 210 млрд т (1200 мільярдів барелів), нерозвідані — оцінюються в 52-260 млрд т (300—1500 млрд барелів). Світові розвідані запаси нафти оцінювалися до початку 1973 р. в 100 млрд т (570 млрд барелів), у 1998 р. — 137,5 млрд т. Таким чином, в минулому розвідані запаси зростали. Сьогодні вони скорочуються. За нинішніх темпів споживання розвіданої нафти вистачить приблизно на 40 років, нерозвіданої — ще на 10 — 50 років. За останні 35 років споживання нафти зросло з 20 до 30 млрд барелів на рік. Барель – одиниця вимірювання об’єму, дорівнює 158, 988 л.

Слайд 17

Домашнє завдання Одинадцятикласниця Марійка, виконуючи домашнє завдання з хімії, писала реферат про детонаційну стійкість пального. Під час пошуку інформації їй трапилися терміни “октанове число” і “цетанове число”. Комп’ютерна програма автоматичної перевірки орфографії замінила прикметник “цетанове” на “метанове”. З’ясуйте, які із цих означень правильні, і розтлумачте їх.

Слайд 18

Успіху всім!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія