X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Умови розвитку економіки

Завантажити презентацію

Умови розвитку економіки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Діючі європейські програми, ініціативи та технологічні платформи. Уроки для України. УКРАЇНА – ЄС: СПІЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР — СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ Харків 22 жовтня 2009 року

Слайд 2

Зміст Умови розвитку економіки у світі Існуючі програми та платформи Лісабонська стратегія. Огляд особливостей європейських інноваційних і наукових программ COST, EUROSTARS, технологічних платформ, грантів, CIP, EIB Задачі для України. Висновки

Слайд 3

Глобалізація світової економіки Риси глобалізації: - підвищення конкуренції; - зменшення прибутків; - коротші цикли життя виробів; - жорсткіша цінова політика; - збільшення вартості науково-технічних розробок; - нові наступаючі регіони і країни (БРІК – Бразилія, Росія, Індія та Китай), що набувають лідируючих ознак.

Слайд 4

Стратегія розвитку Перехід компаній від виробництва до інтелектуальності. Знання стають внутрішньою частиною економічної системи. Інноваційних шлях розвитку. Інновація - це застосовані знання (головним чином, але не винятково, нові знання) в тій сфері, де вони ще не були застосовані. Перехід від “закритих”, до “відкритих” інновацій. “Відкриті” економічні системи поліпшують ефективність наукових інвестицій. Тому саме міжнародне науково-технічне співробітництво є каталізатором розвитку прикладної науки.

Слайд 5

Мета інноваційного розвитку ЄС підвищення конкуренції; розвиток та розширення ринків збуту; підняття добробуту населення та якості його життя;

Слайд 6

Лісабонська стратегія Європейська Рада на своєму спеціальному Самміті, який відбувся в березні 2000 року в Лісабоні, визначила нову стратегічну мету для Європейського Союзу (так звана Лісабонська стратегія - Lisbon Strategy) – побудувати висококонкурентноздатну, динамічну, засновану на знаннях, економіку, яка забезпечить сталий економічний та соціальний розвиток протягом 10 років. Була схвалена пропозиція щодо досягнення до 2010 року виділення на цілі R&D 3% ВНП Європейського Союзу.

Слайд 7

Поновлена Лісабонська стратегія Полягає у тому, щоб створити в Європі ринок, який сам стимулює і заохочує інноваційну діяльність і тим самим стимулює компанії підвищувати їхній науково-дослідницький рівень та успішно застосувати весь діапазон нових технологій. Мета “Інноваційна Європа”, потребує одночасних і синхронних зусиль на всіх рівнях у таких трьох сферах, як: створення ринку для інноваційних товарів і послуг; забезпечення достатньої кількості ресурсів для наукових досліджень та інновацій; поліпшення структурної мобільності та адаптивності Європи.

Слайд 8

Стан інновацій в Європі, США та Японії На даному етапі реалізації Лісабонської Стратегії необхідно виокремити наступні тенденції, які характеризують стан розвитку R&D в ЄС, США та Японії: різниця в інвестиціях, які спрямовуються на дослідження та розвиток у США та Європейському Союзі становить близько 120 млрд. євро щорічно; Європа негативно позиціонується в процесах трансляції результатів досліджень в інноваційні продукти; співвідношення науковців та дослідників на 1000 робітників – в ЄС – 5,3; в США – 9; в Японії – 9.

Слайд 9

Лідери в фінансуваннi R&D

Слайд 10

Європейський науковий простір European Research Area - ERA CORDIC - Community Research & Development Information Service (http://cordis.europa.eu ) Рамкова програма –7 Framework Program (http://www.fp7-nсp.kiev.ua) ESF – European Science Fоundation ( http://www.esf.org) COST – European COoperation in the field of Scientific and Technical research (http://www.cost.esf.org) EUREKA - European Research Coordination Agency (www.eureka.be) STCU–Scientific and Technological Center of Ukraine (http://www.stcu.int) Національні програми: DAAD, AiF, etc.

Слайд 11

7 Framework Programme 7 Рамкова програма 7FP є основним інструментом розвитку інновацій в Європі, яким опікується Європейська комісія

Слайд 12

Програма COST (1) COST (COoperation in Science and Technology — співробітництво в науці і техніці) є не тільки найстаріша, а й найширша міжурядова Європейська Мережа для співробітництва в наукових і технічних дослідженнях. COST - це: - швидкодіюча, ефективна, гнучка структура; - структура, що збирає разом видатних учених; - структура під гласним стратегічним керуванням; - структура, що дозволяє ученим розробляти свої ідеї.

Слайд 13

Програма COST (3) Участь організацій з країн, що не входять до COST Алжир 1 Вірменія 2 Аргентина 1 Австралія 3 Канада 13 Китай 4 Еритрея 1 Індія 1 Японія 6 Інші 3 Росія 23 Україна 12

Слайд 14

Нові Європейські програми ETP – European Technology Platform JTI - Joint Technology Initiative EUROSTARS – спільна програма EUREKA – 7 Framework Program для підтримки малих та середніх підприємств СIP – Competitiveness and Innovation Program EIB – European Investment Bank

Слайд 15

Європейські технологічні платформи (European Technology Platform - ETP) ЄТП фокусуються на технологічних напрямках, від яких залежить конкурентноздатність Європи. Вони поєднують промислових бізнесменів, ставлять середньо- і довгострокові цілі наукового й технологічного розвитку та установлюють віхи на шляху їхнього досягнення. ЄТП відіграють ключову роль у поліпшенні узгодження науково-технічних пріоритетів ЄС із потребами промисловості. Вони становлять ланцюг в економічній вартості, гарантуючи перетворення знань, сгенерированных у процесі досліджень, у технології й виробничі процеси, а в кінцевому результаті - у ринкові товари й послуги.

Слайд 16

Європейські технологічні платформи Європейські технологічні платформи охоплюють широкий діапазон викликів у областях, життєво важливих для європейської конкурентоспроможності у майбутньому, серед них слід відзначити такі. наномедицина наноелектроніка хімічні технології сталого розвитку технології шляхового транспорту та багато інших Більше інформації можна отримать на сайті www.cordis.lu/technology-platforms.

Слайд 17

Спільні технологічні ініціативи - СТІ (Joint Technology Initiatives – JTI) СТІ випливають головним чином з ЕТП і покликані вирішувати питання, які необхідно вирішити для досягнення намічених цілей, але неможливо вирішити за допомогою существуюющих інструментів.

Слайд 18

EUROSTARS (1) Програма Eurostars Programme (далі - Eurostars) стимулює та підтримає міжнародні та амбіційні R&D проекти, які виконуються ринково орієнтовними малими та середніми підприємствами (МСП) з високим потенціалом зростання. Базуючись на координації національних R&D програм та схем, Eurostars впроваджує спільну Європейську Програму для МСП та їх партнерів, що виконують дослідження, а також звужує прогалину між ринково орієнтовним EUREKA-механізмом та дослідницько-орієнтовною Рамковою Програмою.

Слайд 19

Competitiveness and Innovation Program Рамкова Програма з конкуренції та інновацій (РПКІ) реалізовуватимеосновних підпрограми: Перша – підпрограма підприємництва та інновацій. Вона охопить промисловий та сервісний сектори; діятиме як єдиний інструмент підтримки реалізації прдукції, планується надання фінансової підтримки у розмірі 2,631 млрд. євро, з них близько 520 млн. – для еко-інноваційних проектів. Друга – підпрограма підтримки політики в галузі інформаційних та комунікаційних технологій. Ці технології мають стати наріжним каменем розвитку сервісного ринку в бізнесі, адміністративному та публічному секторах, забезпечення пропонується на рівні 801,6 млн. євро. Третя – підпрограма «розумної» енергетики, яка спрямована на прискорення впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення рівня інвестицій в розробку джерел енергії, що відновлюються, фінансування планується у розмірі 780 млн. євро.

Слайд 20

European Investment Bank (ЄІБ) Фінансування інновацій є та залишається ключовим пріоритетом в діяльності ЄІБ ЄІБ запропонував власний інструмент для реалізації задекларованих планів – програма “Innovation 2010 Initiative” (i2i), де було заплановані асигнування в розмірі 20 млрд. євро на період 2003-2006 років, 50 млрд. євро – до 2010 року. Мета: - подолати ринкову неефективність; - прискорити мобілізацію перспективних ресурсів від ЄІБ та ринків капіталів через спільне фінансування та гарантії ЄІБ; - покращити доступ за допомогою ЄС до фінансування корпорацій, публічних структур, МСП з метою інвестування в пріоритетні технологічні напрямки.

Слайд 21

Порівняння програм (1) Укр. науково-технічна програма 7 Рамкова програма Ініціатива EUREKA Конкурсна основа Конкурсна основа Ринкова направленість Передбачена тематика Ідея Ринок Розгляд проектів під оголошений конкурс Розгляд проектів під оголошений конкурс Регулярний розгляд проектів Одноразове затвердження проектів Затвердження проектів 1 раз на рік Затвердження проектів 4 рази на рік Зверху донизу Зверху донизу Знизу догори

Слайд 22

Порівняння програм (2) Укр. науково-технічна програма 7 Рамкова програма Ініціатива EUREKA Контроль Міністерства освіти і науки України Контроль Єврокомісії Бізнесова угода Централізоване фінансування Велике централізоване фінансування Конкретно направлене національне фінансування Не передбачається залучення приватних коштів Не передбачається залучення приватних коштів Залучення приватних коштів Результати належать Міністерству освіти і науки Результати належать ЄК та партнерам Результати належать партнерам

Слайд 23

Задачі для України суспільні надбання повинні використовуватися значно інтенсивніше для зменшення невизначеності попиту та сприяння інноваційним експериментам; регуляторні документи та стандарти мають структурувати ринки для інноваційних товарів; необхідість координації із засобами підтримки; фокусування на ефектах грантової підтримки R&D в поєднанні з мережою постачання, кластерами та розвитком регуляції та стандартів; присутність урядових структур із самого початку в якості спонсорів, регуляторів, партнерів та споживачів; необхідність потужної міжурядової координації та взаємних зобов’язань щодо інновацій.

Слайд 24

Заключення Закінчити хочу словами Лоуренса Яна Бринкхорста, министра экономики Нидерландов: «Хто має знання, той має майбутнє» - це для всіх. Конкурентоспроможність завтра залежить від наукових досліджень та інновацій сьогодні

Слайд 25

Дякуємо за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка