X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасні економічні системи

Завантажити презентацію

Сучасні економічні системи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Еволюція розвитку та типи економіч- них систем ; 2. Характерні риси командної економіки ; 3. Система вільного або « чистого » ринку ; 4. Закономірності функціонування соці-ально–орієнтованої ринкової економіки . Ринкова трансформація економіки .

Слайд 3

Слайд 4

Виробництво ; Обмін ; Розподіл ; Споживання товарів ; На регулювання еконо-мічної діяльності .

Слайд 5

Слайд 6

Світова ( планетарна ) економіка Економіка міждержавних обєднань Міжнародні та міждер- жавні фінансово – еко – номічні інституції ( Сві – товий банк ; Міжнарод – ний валютний фонд ; Європейський банк ре – конструкції і розвитку тощо ) Транснаціональний кор- пораційний ; фінансово- промислові групи ; світові підприємницькі структури

Слайд 7

Макроекономічний рівень Національна економіка Економіка територі-ально-економічних комплексів Галузева економіка Суспільно – державні економічні інституції Територіально-регіональні галузеві обєднання Вільні економічні зони ; територіально – виробничі комплекси

Слайд 8

Метаекономічний рівень Мікроекономічний рівень Економіка окремих ринків ( інфраструктурні інсти-туції окремих ринків-то – варного ,ресурсного , робочої сили тощо Економіка ринкових інфраструктурних підсис-тем ( установи і обєдна-ння банківської , фінансової , податкової , грошової тощо ) Локальна економіка (підприємства , фірми , організації , установи ) Індивідуальна економіка ( Індивідуальні , сімейні домашні господарства )

Слайд 9

Економічна система, за якої головні економічні питання розв'язують на підставі рішень центральних органів, називають командною.

Слайд 10

Надмірне одержавлення економіки Надмірна централізація виробниц-тва(понад 90 % підприємств -державна власність) Диктат виробника Бюрократизація апарату управління Спрямування значної частини дефіцитних ресурсів на потреби військово-промислового комплексу

Слайд 11

Ринок-це економічний процес , який через попит і пропозицію приводить до формування ціни .

Слайд 12

На ринку встановлюєця рівновага між попитом і пропозицією .Результат цого- ціна .

Слайд 13

Отже , за «чистої» ринкової економіки державна влада не вирішує , як повинні використовуватись ресурси і як має бути організована економіка .

Слайд 14

Отже , «чиста» ринкова економіка-це таке ринкове господарство , в яке держава не втручається і в якому кожен економічний субєкт має повну свободу щодо прийняття економічних рішень. Держава повинна тільки гарантувати існування приватної власності , свободу споживання і укладання угод .

Слайд 15

Критерії організації роботи фірми Американський підхід Японський підхід Основа організації Ставлення до роботи Конкуренція Гарантії для працівника Прийняття рішень Відносини з підлеглими Метод найму Оплата праці Ефективність Головне-реалізація проекту Дуже жорстока Низькі Згори донизу Формальні За діловими якостями Залежно від результатів Гармонія Головне-виконання обовязків Практично невелика Високі(пожитєвий найм) Колективні Сімейні Після закінчення навчання Залежно від стажу

Слайд 16

Її більш пасує назва «модифікована ринкова економіка» ,де уряд відіграє дуже важливу роль , та все ж менше втручаєця в економіку , ніж уряди Німеччини та Японії . Сполучені Штати Америки називають «всесвітною корпорацією» .Сотні тисяч малих і середніх підприємни-цьких фірм забезпечують зайнятість для більшості населення США .

Слайд 17

Можна виділити два великі періоди : 1868-1945 рр і 1946-1960 рр. Кожний з них має значення щоб зрозуміти як Японія перетворилася на могутню державу . Нині за обсягом ВВП Японія посідає друге місце в світі . Головними чиниками зміцнення економіки Японії стали : Поразка в другій світовій війні , демонтування великих монополій , земельна реформа . У результаті в Японії склалася унікальна структура економіки : високоінтенсивне енерго і ресурсозберігаюча , науково – технологічна , орієнтована на експорт .

Слайд 18

Підготував: Учень групи №5 за спеціальністю кухар, офіціант Матвієнко Дмитро Іванович Калуш 2010

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка