X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Споживчі блага та їх структура

Завантажити презентацію

Споживчі блага та їх структура

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Споживчі блага та їх структура Виконала: вчитель географії та економіки Смілянської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 12 Бабіч С. В.

Слайд 2

Зрозуміти економічний зміст понять “споживчі блага”, “корисність”, “гранична корисність”, закон спадної граничної корисності. 2. Навчитися класифікувати споживчі блага, наводити приклади. 3. Визначити вплив закону спадної граничної корисності на раціональну поведінку споживача. 4. Відображати графічно бюджетну лінію.

Слайд 3

Це все, що здатне задовольняти потреби людей

Слайд 4

Безкоштовні Економічні

Слайд 5

Безкоштовні блага Блага, які люди знаходять у природі в готовому для споживання вигляді

Слайд 6

Економічні блага Блага, які є результатом свідомої людської праці, орієнтованої на виробництво певних благ для задоволення певних потреб.

Слайд 7

Як і потреби блага класифікують за різними ознаками.

Слайд 8

Споживчі блага вид економічного блага, здатність товарів або послуг задовольняти особисті потреби.

Слайд 9

СТРУКТУРА СПОЖИВЧИХ БЛАГ

Слайд 10

Товари особистого споживання безпосередньо задовольняють базові потреби (у їжі, одязі, житлі, меблях) або ж роблять життя людей змістовнішим і багатшим (особисті транспортні засоби, побутова техніка тощо).

Слайд 11

Товари виробничого призначення не беруть безпосередньої участі у задоволенні потреб споживачів, але вони роблять це опосередковано, тобто стають частиною виробничих ресурсів. Це товари у вигляді сировини та матеріалів, машин та устаткування, будівель заводів і офісів, обладнання і електростанцій тощо

Слайд 12

Особисті послуги мають задовольняти потреби людини безпосередньо і спрямовуватися на кожного споживача окремо. Такі послуги людина отримує від лікаря і вчителя, адвоката і перукаря.

Слайд 13

Послуги виробничого (комерційного) призначення є невід'ємною частиною сучасного виробництва. Це — інформаційне забезпечення і банківські послуги, послуги транспорту, торгівлі, страхування виробничого ризику та прибутків і засобів виробництва.

Слайд 14

Корисність Корисність — суб'єктивна міра задоволення, що його отримує індивід від споживання блага або набору благ. Іншими словами, корисність визначає, якою мірою індивід задовольнив свої потреби, споживши певні блага.

Слайд 15

Корисність блага (U) - це задоволення, яке отримують споживачі при споживанні благ і послуг. Про корисність можна судити, лише інтерпретуючи дії споживача.

Слайд 16

Мета споживача – максимізація корисності

Слайд 17

Cпеціальну систему для розрахунку корисності від споживання товарів назвали ютиль, від англійського слова utility, що означає корисність. Загальна величина задоволення, яку отримує споживач від всіх спожитих благ, називається сукупною корисністю (ТU). Залежність сукупної корисності від кількості спожитих благ відображає функція: TU = f(X,Y,…), де Х, Y . – кількості споживаних благ. Для випадку споживання одного блага (Х) функція сукупної корисності має вигляд: TU = f(X).

Слайд 18

Економісти говорять, що сума корисності декількох товарів показує, яку корисність принесли нам ці товари. 20ютилів 10 ютилів 35 ютилів Якщо це виразити у формулах, то сума корисності буде мати такий вигляд: U=f(Х1, Х2, Х3, .... Хn), де Х1, Х2, Х3, .... Хn – це товари, які ми споживаємо.

Слайд 19

Загальна корисність Середня корисність Гранична корисність

Слайд 20

це вся корисність, яку отримує споживач від використання товару загалом. Загальна корисність характеризує суму усіх граничних корисностей. TU= U1+U2+…Un

Слайд 21

крива загальної корисності спрямована вгору і зростає у міру збільшення кількості спожитого товару

Слайд 22

це додаткова корисність, яку отримує людина від кожної останньої або кожної додаткової одиниці спожитого товару. DTU MU=------ DQ

Слайд 23

Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена) при споживанні кожної додаткової (наступної) одиниці товару величина додаткового задоволення для людини зменшується.

Слайд 24

Крива граничної корисності прямує зверху вниз зліва направо і показує зменшення граничної корисності у міру збільшення кількості споживання товару

Слайд 25

Дмитро дуже полюбляє морозиво. Задоволення від його споживання він оцінює так: першої порції -10 ютилів, другої – 8 ютилів, третьої – 6 ютилів, четвертої – 4 ютилі, п’ятої – 3 ютилі, шостої – 1 ютиль, сьомої – -1 ютиль. Заповніть таблицю та визначте загальну корисність (TU) та граничну корисність (MU) його споживання.

Слайд 26

Кількість (Q) Загальна корис ність (TU) Гранична корис ність (MU) 1 2 3 4 5 6 7

Слайд 27

це загальна корисність у розрахунку на кожну одиницю товару. Загальна корисність даної кількості товару СЕРЕДНЯ КОРИСНІСТЬ = -------------------------------------------------- Кількість одиниць спожитого товару

Слайд 28

це певна кількість грошей, яка належить споживачеві і які він може використати у будь-який час для покупки товарів та послуг.

Слайд 29

Дохід споживача (І) дорівнює всім його витратам, які він здійснює: І=РхХ+РуУ, де Рх і Ру – ціни відповідних благ. При цьому: - весь дохід споживач повинен витрачати тільки на придбання товарів Х та У. - споживач не повинен робити заощадження і при тому не повинен брати на покупку товарів старі заощадження. -споживач для придбання товарів не повинен позичати нікому гроші і також брати гроші в борг.

Слайд 30

це всі ті товари, до яких відносимо товари X та Y , які споживач спроможен придбати. Вона завжди має вигляд прямої, змінюється лиш кут її нахилу: чим більший кут нахилу бюджетної лінії, ти більше потрібно пожертвувати товаром У, щоб отримати більше товару Х.

Слайд 31

це певна комбінація придбаних товарів споживачем, яка максимізує його корисність при обмеженому бюджеті.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка