X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціально-економічний розвиток регіонів України

Завантажити презентацію

Соціально-економічний розвиток регіонів України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Соціально-економічний розвиток регіонів України Січень-липень 2007 року Міністерство економіки України

Слайд 2

Регіональні диспропорції 2000 – 2006 роки Міністерство економіки України

Слайд 3

Загальні тенденції розвитку регіонів

Слайд 4

У січні-липні поточного року промислове виробництво зростало у 26 регіонах, з яких у 18 - темпами вищими за минулорічні, а в 3 – вдалося подолати негативні тенденції відповідного періоду 2006 року. Це дозволило досягнути його приросту по Україні на 11,2%, тоді як у січні-липні 2006 року – на 4,9%. Позитивну динаміку у промисловому комплексі регіонів забезпечило зростання виробництва: у добувній промисловості на 2,8%, що мало місце у 17 регіонах (від 0,4% у Івано-Франківській до у 2,0 р.б. у Миколаївській областях); у переробній промисловості на 13,0% - у 26 регіонах (від 3,5% у м. Севастополі до 31,8% у Волинській). Знизилось виробництво лише на підприємствах переробної промисловості Івано-Франківської області (на 4,3%). Випереджаючими темпами відбувався розвиток провідних галузей переробної промисловості, а саме: виробництво харчової продукції зросло у 26 регіонах, по Україні на 13,9% (майже 14% промислового виробництва країни); машинобудування – у 24 регіонах, по Україні на 23,7% (13,3%) та металургія – у 26 регіонах, по Україні на 12,2% (25,5%). електроенергії, газу та води на 1,1% - у 16 регіонах (від 0,6% у Львівській до 24,3% у Чернігівській областях). У 8 регіонах виробництво у галузі зменшилось, з найвищими темпами падіння у Херсонській (на 9,4%) та Вінницькій (на 8,1%) областях. Зумовлено довготривалою реконструкцією виробництва ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”, реконструкцією ТОВ “Карпатнафтохім” та зниженням виробництва електроенергії на Бурштинській ТЕС (пов’язано з погодними умовами та ремонтними роботами). Міністерство економіки України

Слайд 5

У січні-липні 2007 року спостерігалася активізація виробництва у сільському господарстві, де приріст склав 5,5% і мав місце у 17 регіонах. У розрізі регіонів приріст виробництва сільськогосподарської продукції варіював від 7,7% у Закарпатській області до 37,8% у Вінницькій. Зниження сільськогосподарського виробництва за підсумками січня - липня 2007 року було зафіксовано у 8 регіонах, а саме: у Миколаївській (на 38,5%), Одеській (на 25,7%), Кіровоградській (на 16,8%), Херсонській (на 5,5%), Донецькій (на 4,9%), Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській (відповідно на 3,4%, 3,3% та 1,5%) областях. Позитивний результат в агропромисловому комплексі регіонів України було досягнуто за рахунок зростання обсягів виробництва у галузі рослинництва на 15,0%, що було характерно для 17 регіонів. Найвищий приріст спостерігався у Сумській (у 3,3р.б.), Волинській, Тернопільській (у 3,2 р.б.), Вінницькій та Хмельницькій (у 2,7 р.б.) та у Чернігівській (у 2,5 р.б.) областях. Така тенденція у рослинництві зумовлена сприятливими кліматичними умовами, раннім початком та прискореними темпами збирання урожаю. У тваринництві зростання виробництва протягом звітного року уповільнюється. Так, якщо у січні його приріст становив 6,9%, у І кварталі – 5,0%, то у січні-липні - 0,7%. За територіальним розподілом виробництво продукції тваринництва зросло у 12 регіонах (від 0,1% у Хмельницькій області до 15,2% в Автономній Республіці Крим). Загалом, станом на 01.08.07 у 24 регіонах існувала тенденція щодо зменшення поголів'я великої рогатої худоби, з найвищими темпами скорочення у Полтавській (на 18,5%), Луганській (на 14,1%), Донецькій (на 12,3%), Запорізькій (на 12,1%) та Київській (11,6%) областях. Разом з тим, виробництво м'яса зросло у 21 регіоні і найсуттєвіше – у господарствах Вінницької (на 26,0%), Полтавської (на 19,7%), Миколаївської (на 16,0%) та Запорізької (на 15,8%) областей. Скорочення обсягів виробництва м’яса відбулося у Сумській (на 16,8%), Харківській (на 2,5%) та Житомирській (на 1,2 %) областях.

Слайд 6

У поточному році існує тенденція щодо зростання податкових надходжень темпами значно вищими за приріст промислового та сільськогосподарського виробництва. Крім того, у Івано-Франківській області попри зниження промисловості, спостерігаються одні з найвищих темпи надходжень податків (січень-липень 2007 року). Міністерство економіки України

Слайд 7

Активізація економіки сприяла зростанню податкових надходжень Стабільно високими темпами зростають податкові надходження до бюджетів усіх рівнів, приріст яких у січні-липні 2007 року по Україні склав 29,3% і мав місце у всіх регіонах (від 9,0% у Луганській до 57,9% у Хмельницькій областях ). Високі темпи зростання податкових надходжень, були забезпечені головним чином, за рахунок приросту у всіх регіонах країни надходжень від податку з доходів фізичних осіб (по Україні – на 47,9%). Разом з тим, податок на прибуток підприємств збільшився у 24 регіонах (по Україні – на 26,1%). Зниження спостерігалося у Сумській (на 28,0%), Чернігівській (на 20,8%) та Луганській (на 16,1%) областях. За 7 місяців п.р. у 12 регіонах обсяг податкового боргу зменшився, тоді як 15 регіонів наростили його обсяги. У цілому по Україні сума боргу станом на 1 серпня 2007 року склала 6368,7 млн. грн., що на 18,4% менше, ніж на початок 2007 року. Серед регіонів найбільше зростання податкової заборгованості мали Рівненська (на 54,8%), Київська (на 19,9%) та Харківська (на 19,5%) області. Найбільшим боржником серед регіонів залишається місто Київ (29,8% загальної заборгованості по країні), де його обсяг з початку року зменшився на 42,1%.

Слайд 8

У січні-липні 2007 року доходи місцевих бюджетів без трансфертів (загальний та спеціальний фонд) зростали в усіх регіонах, з яких у 18 регіонах – темпами вищими за минулорічні. Високі темпи приросту доходів місцевих бюджетів без трансфертів забезпечено зростанням у всіх регіонів надходжень від податку з доходів фізичних осіб (питома вага у загальному обсязі – 59,4%) та власних надходжень бюджетних установ (7,6%). Міністерство економіки України

Слайд 9

Частка трансфертів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонд) Міністерство економіки України

Слайд 10

Доходи місцевих бюджетів без трансфертів на одну особу (грн.) за січень-липень 2006-2007 років 8,9 раза 9,5 раза Мінімальне значення: Тернопільська обл. – 202,4 грн. Максимальне значення: м. Київ – 1797,3 грн. Мінімальне значення: Тернопільська обл. – 276,2 грн. Максимальне значення: м. Київ – 2625,7 грн. Міністерство економіки України

Слайд 11

Співвідношення зростання (зменшення) прибутку прибуткових підприємств та податку на прибуток (січень-липень 2007 року) * - за січень-червень 2007 року Міністерство економіки України

Слайд 12

За І півріччя 2007 року прямі іноземні інвестиції зросли у 25 регіонах, у 6 з яких їх приріст перевищував середній показник по Україні (11,8%). Міністерство економіки України

Слайд 13

У І півріччі 2007 року спостерігалося активізація залучення інвестицій в основний капітал у порівнянні з відповідним періодом 2006 року. Так, 26 регіонів забезпечили зростання інвестицій в основний капітал, з яких у 13 – їх темпи перевищували середні по Україні (32,2%) Міністерство економіки України

Слайд 14

Міжрегіональні диспропорції залучення інвестиційних ресурсів Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США Міністерство економіки України

Слайд 15

Ринок праці у січні-липні поточного року характеризувався зменшенням у всіх регіонах кількості офіційно зареєстрованих безробітних. За 7 місяців 2007 р. кількість зареєстрованих незайнятих громадян в цілому по Україні зменшилась на 19,5% (за 7 місяців 2006 р. – на 18,9%). Найбільше скорочення кількості безробітних протягом звітного періоду спостерігалось у таких регіонах, як: АР Крим (на 38,9%), Одеська (на  28,7%) та Хмельницька (на 28,3%) області. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття на 1 серпня 2007 р. у 17 регіонах перевищував середній показник по країні (2,2%). Найвищий рівень офіційно зареєстрованого безробіття було зафіксовано у Рівненській (4,2%), Тернопільській (3,8%), Черкаській  та Житомирській (відповідно по 3,4%), Івано-Франківській та Полтавській ( відповідно по 3,2%) областях. Позитивно складається ситуація із працевлаштуванням молодих людей у віці до 35 років, частка яких у загальній чисельності безробітних варіювала у межах 27,1% (м. Київ) - 40,7% (Волинська область). Загалом, за сім місяців поточного року по Україні їх чисельність зменшилась в усіх регіонах і станом на 01.08.07 становила 217,2 тис. осіб. У розрізі регіонів зменшення їх кількості варіювало від 14,9% у Донецькій області до 43,5% у АРК. Міністерство економіки України

Слайд 16

Темпи приросту особистих доходів громадян значно перевищують динаміку виробництва валового внутрішнього продукту. При зростанні ВВП на 7,9% у січні-червні реальна заробітна плата зросла на 12,0%. У січні-червні 2007 року в усіх регіонах України стабільно зростала реальна середньомісячна заробітна плата, при цьому у 26  регіонах її приріст був нижчим, ніж у січні–червні 2006 року. У регіональному розрізі її приріст коливався в межах 6,2% - 15,5% (відповідно Дніпропетровська та Івано-Франківська області) і в середньому по Україні становив 12,0% (у січні-червні 2006 року – 17,0%). На фоні загального зростання заробітної плати, залишається значною її диспропорція між регіонами. Лише 5 регіонів мали заробітну плату вищу за середню по Україні (у м. Києві на 833,2 грн., Донецькій області на 180,4 грн., Дніпропетровській на 148,7 грн., Запорізькій на 44,9 грн. та Київській на 4,5 грн.). Разом з тим, у всіх регіонах середньомісячна заробітна плата вища за законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи – 561,0 грн. Міністерство економіки України

Слайд 17

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати та заборгованості населення за житлово-комунальні послуги Однією з найважливіших проблем соціального сектору економіки більшості регіонів залишаються борги із виплати заробітної плати. За 7 місяців 2007 року у 16 регіонах їх обсяг знизився, що обумовило загальне скорочення в цілому по Україні на 0,5% (за 7 місяців 2006 року – зростання на 13,4%). Найбільше збільшення суми боргу серед регіонів спостерігалося у Закарпатській (на 81,0%), Харківській (на 36,7%) областях. Підвищення наприкінці 2006 року та на початку 2007 року у всіх регіонах тарифів на житлово-комунальні послуги мало негативний вплив на розрахунки населення за отримані послуги. Так, за сім місяців 2007 року борг населення по Україні зріс на 1,7% (за сім місяців 2006 року – знизився на 2,6%). Зростання заборгованості мало місце у 9 регіонах і її приріст варіював від 0,1% у Полтавській області до 18,3% в Автономній Республіці Крим . Зростання тарифів обумовило стрімке зростання загальних обсягів призначених субсидій. Так, у січні-липні 2007 року обсяги субсидій зросли у всіх регіонах (від у 2,6 р.б. у Волинській області до у 26,3 р.б. у Луганській), як наслідок їх приріст в цілому по Україні у 8,5 раза (у січні-липні 2006 року зниження – на 42,3%). У всіх регіонах зросла і кількість сімей яким призначалась субсидія, з найвищими темпами у м. Києві (у 9,8 р.б.) та Луганській області (у 5,9 р.б.), а найнижчими – в Автономній Республіці Крим (у 1,6 р.б.).

Слайд 18

Демографічна ситуація (січень-червень 2007 року) Приріст/скорочення чисельності населення (на 1000 жителів) -6,7 Міністерство економіки України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка