X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Публічно-приватне партнерство та його роль у підвищенні ефективності системи державного управління

Завантажити презентацію

Публічно-приватне партнерство та його роль у підвищенні ефективності системи державного управління

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

І.В. Запатріна, Голова Правління Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, докт. екон. наук Публічно-приватне партнерство та його роль у підвищенні ефективності системи державного управління

Слайд 2

Європейські принципи публічного права та управління розмежування регулятивних та управлінських функцій держави; творча конкуренція; гармонія прав та обов’язків; соціальний діалог та партнерство; рівноправне залучення усіх зацікавлених суб’єктів до формування і реалізації державної кадрової політики; застосування сучасних концепцій та технологій управління розвитком людського потенціалу

Слайд 3

Мета адміністративної реформи «Поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам. Ця система державного управління буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною».

Слайд 4

Принципи реформування системи державного управління Держава цілеспрямовано мінімізує своє втручання в життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті послуги, які в даний період розвитку суспільства в змозі гарантувати і неможливо знайти на ринку послуг. Вона постійно прагне дерегулювання, тобто передачі своїх функцій механізмам ринкової саморегуляції і недержавним інституціям на засадах:   1) визначення переліку послуг, які потрібні громадянам, а також критерії оцінки якості та ефективності їх надання;   2) відносини між споживачами та постачальниками товарів і послуг регулюються ринком, окрім тих випадків, коли він не може адекватно задовольнити потреби суспільства;   3) управлінські послуги повинні бути платними тільки у випадку, коли громадянин має вибір - чи користуватися цією послугою, чи ні;  4) управлінські послуги повинні надаватися, насамперед, на низових рівнях структури виконавчої влади, що забезпечить їх наближення до споживачів.

Слайд 5

Видатки розширеного уряду в Україні та країнах ЄС, % ВВП

Слайд 6

Основні функції публічної влади вироблення стратегічного курсу з питань зовнішньої та внутрішньої політики держави/розвитку території; розроблення проектів нормативно-правових актів;  ефективне управління державними /місцевими фінансами та державним /комунальним майном і контроль за їх використанням; надання публічних послуг

Слайд 7

Деякі характеристики регуляторної системи України Простота ведення бізнесу -142 місце з 183 країн світу; Ефективність податкової системи – 181 місце з 183 країн світу; Фіскальне навантаження на бізнес - рівень перерозподілу ВВП через бюджет у 2009 р. 42,4%.

Слайд 8

Управління державною/комунальною власністю Державні підприємства: - 500 з 4000 підприємств України, де 50% та більше відсотків належить державі, перебуває у стадії банкрутства 2. Комунальні підприємства: Дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, міський електротранспорт досягла 12 млрд грн) Технічний стан галузі (частка мереж тепло- водопостачання та водовідведення, що знаходяться в аварійному стані ,– більш 30%)

Слайд 9

Публічні послуги Послуги, що надаються публічним сектором, а також приватним сектором під відповідальність публічної влади та за рахунок публічних коштів Публічні послуги – послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні; Державні послуги – послуги, що надаються органами державної влади (в основному виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету; Муніципальні послуги – послуги, що надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету

Слайд 10

Медичне забезпечення, на 100 тис. осіб

Слайд 11

Характеристика стану здоров’я нації, в ум.од

Слайд 12

Частка державного сектору у ВВВ, %

Слайд 13

Розвиток публічно-приватного партнерства в світі За інформацією Польського центру ДПП

Слайд 14

Публічно-приватне партнерство в Європі Країни/сектора Адмінпослуги Оборона Здоров’я В'язниці Освіта Спорт Австрія Х   Х * * Х Бельгія *   * * *   Чехія * * * *   * Данія   * * * Х   Естонія     *   Х   Франція Х Х Х Х Х Х Греція *   * * * * Іспанія Х   Х Х * * Нідерланди Х * * * Х   Ірландія Х   * * Х Х Північна Ірландія Х Х *   Х   Літва     *   * * Латвія *       Х   Німеччина Х Х Х Х Х Х Польща * * *   * * Португалія     Х *     Словакія * * Х       Словенія         * * Шотландія Х   Х Х Х   Швейцарія Х       Х   Угорщина   * * Х Х Х Великобританія Х Х Х Х Х Х Італія Х   Х Х Х

Слайд 15

Відмінності приватного та публічного сектору конкуренція Приватний бізнес Держава/органи місцевого самоврядування Можливість залучення висококваліфікованих фахівців за рахунок гнучких підходів до встановлення заробітної плати, системи бонусів Неконкурентоспроможна оплата праці і, відповідно, недостатньо високий рівень кваліфікації Збереження і розвиток кадрового потенціалу, низька плинність кадрів, інституційна пам’ять Висока залежність від політичної ситуації, як наслідок, втрата інституційної пам’яті Гнучкість та оперативність у схваленні рішень Занадто висока формалізованість та зарегульованість, складні громоздкі процедури ухвалення рішень Оптимальні по ціні та якості закупівлі Корупційність у проведенні закупівель Ініціативність, індивідуальна відповідальність Боязнь брати на себе відповідальність. Колективна безвідповідальність Стимулюючі фактори для отримання результату (прибуток, капіталізація – для власників, бонуси – для менеджменту) Відсутність стимулів у отриманні результатів Зацікавленість у довгострокових результатах Переважно тактичні та короткотермінові завдання

Слайд 16

Потенціал публічно-приватного партнерства у наданні публічних послуг в Україні стан надання публічних услуг в нашій країні негативно сприймається населенням і бізнесом і потребує поліпшення; залучення приватного сектора для надання публічних послуг не вимагатиме суттєвого удосконалення правового регулювання у сфері бюджетної підтримки та збільшення її обсягів; передача низки публічних послуг приватному бізнесу дасть змогу розвантажити державних службовців від рутинної праці та дасть їм змогу зосередитися на вирішенні стратегічних питань розвитку, удосконаленні правового регулювання тощо. Закон України “Про державно-приватне партнерство” не передбачає ДПП у здійсненні публічних послуг

Слайд 17

Форми взаємодії публічного та приватного сектору в сфері державного управління Передача приватному сектору функцій з надання публічних послуг Спільна реалізація соціально значимих проектів Value for Money: зниження вартості послуг із збереженням їх якості підвищення якості послуг за фіксованою їх вартістю Стандарти якості послуг Моніторинг якості послуг (з боку публічної влади та громадянського суспільства) конкурс

Слайд 18

Елементи публічно-приватного партнерства в сфері державного управління у Програмі економічних реформ перехід до закупівлі державних послуг у закладів охорони здоров’я на контрактній основі; підтримка розвитку приватного сектору медичних послуг, забезпечення доступу до державного фінансування на конкурсній основі; схвалення закону про адміністративні послуги з закріпленням в ньому принципів делегування владних повноважень.

Слайд 19

«Болевые точки» у розвитку ППП: Відсутність партнерських відносин по осі «держава – ОМС – приватний бізнес» Недовіра населення до «приватного партнера» Слабо розвинута система правового регулювання в сфері ППП, відсутність методології та навиків по підготовці та реалізації подібних проектів Недостатня кваліфікація і знання представників публічної влади і бізнесу в сфері ППП Відсутність стандартів надання послуг та розвинутої системи моніторингу їх якості ЗАВДАННЯ: СТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ – ЦЕНТРІВ КОМПЕТЕНЦІЇ В СФЕРІ ППП РОЗВИТОК НАУКОВОГО, ІНСТИТУЦІЙНОГО, МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ППП РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Слайд 20

Дякую за увагу www.ukrppp.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка