X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
організація роботи аптеки з товарними запасами

Завантажити презентацію

організація роботи аптеки з товарними запасами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Органiзацiя роботи аптеки з товарними запасами

Слайд 2

Товарний запас це маса лікарських засобів і виробів медичного призначення та інших товарів медичногопризначення , яка перебуває у сфері обігу і підлягає реалізації.

Слайд 3

До товарних запасів належать: товари, які є в наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах, товари, закуплені і оплачені аптекою і залишені на відповідальне зберіганні у постачальника або ті , що пебувають в дорозі, товарні запаси, які здані на переробку (наприклад, лікарська рослинна сировина).

Слайд 4

Товари можуть бути зосереджені: в окремому відділі запасів у різних відділах аптеки у загальному відділі, якщо функціонування інших відділів в аптеці не передбачено

Слайд 5

Середньомісячні товарні запаси визначають за виразом: де Оп - товарні запаси (залишок товару) на початок місяця; Ок - товарні запаси (залишок товру) на кінець місяця. Öміс =Оп + Ок2

Слайд 6

Середньоквартальні товарні запаси визначають за виразом: Öкв. = О1 + О2 + О3 3 де О1, О2, О3 - середньомісячні товарні запаси (залишки)

Слайд 7

Середньорічні товарні запаси визначають за виразом: Öріч.. = ÖІ + ÖІІ + ÖІІІ + ÖІУ 4 де ÖІ, ÖІІ, ÖІІІ, ÖІУ - середньоквартальні товарні запаси (залишки)

Слайд 8

Формування товарних запасів може здійснюватися з 2-х джерел: за рахунок власних оборотних коштів аптеки; за рахунок позикових оборотних коштів (банківського кредиту або товарного кредиту –надання постачальниками товару з відстрочкою платежу)

Слайд 9

Аптечний асортимент за швидкістю реалізації товарів поділяється на три групи: група І – товари з високою швидкістю реалізації (12-35%); група ІІ – товари з помірною швидкістю реалізації (25-45%); група ІІІ - товари з низькою та непередбачуваною швидкістю реалізації (до 40%).

Слайд 10

зменшення товарних запасів збільшення обіговості товарних запасів Управління товарними запасами передбачає: .

Слайд 11

Збільшення обіговості товарних запасів потребує вирішення завдань: систематичний контроль товарних залишків; нормування товарних залишків (встановлення планових показників) створення умов закупівель, що забезпечують виконання запланованих показників.

Слайд 12

стійкого попиту, обсяги продажів яких достатньо легко передбачені; нестійкого попиту, обсяги продажів яких менше передбачені; непередбаченого попиту, обсяги продажів яких складно обо практично не передбачувані. Розрізняють найменування аптечного асортименту :

Слайд 13

Потреба кількість лікарських засобів і товарів аптечного асортименту, що заявлена аптекою та яка достатня для задоволення попиту в них населення та ЛПЗ.

Слайд 14

Попит це кількість необхідних для населення та ЛПЗ лікарських засобів і товарів аптечного асортименту диференційовано за кожною товарною назвою.

Слайд 15

Розрізняють попит: задоволений незадоволений той, що формується

Слайд 16

Асортимент ЛЗ умовно розділяють на три групи: препарати специфічної дії, які застосовуються для лікування конкретних захворювань (проти діабетичні, протитуберкульозні, протигельментні та інш.) препарати з нормованим споживанням (наркотичні та психотропні препарати,спирт етиловий та інш.), витрати яких суворо регламентовані нормативами, особливо правилами прописування та відпуску; препарати широкого спектру дії, які використовуються для профілактики та лікування великої кількості захворювань (антибіотики, анальгетики, вітаміни).

Слайд 17

Для визначення мінімальної кількості ЛЗ необхідно мати наступну інформацію: наявна (залишок) кількість препарату, коли (як часто) поновлюється замовлення, скільки замовити повторно.

Слайд 18

Для встановлення кількісного обсягу замовлення використовують таку формулу: де КОЗ – кількісний обсяг замовлення конкретного препарату ППТЗ - періодичність перевірки товарних запасів в аптеці ПОЗ – період отримання замовлення СДНП – середньоденний норматив продажу лікарського засобу РЗ – його резервний запас З – прогнозований залишок на день поставки КОЗ = (ППТЗ + ПОЗ) х СДНП + РЗ – З

Слайд 19

Прийом медикаментiв i других товарiв аптечного асортименту, якi поступають в аптеку з оптового фармацевтичного пiдприємства (складу, заводу). Забезпечення правильного зберiгання товарiв. Вiдпуск товарiв другiм вiддiлам аптеки (рецептурно-виробничому,ГЛЗ,БРВ), ЛПУ, органiзацiям i установам, прикрiплених до аптеки на постачання (дитячi садики, пункти, спортклуби, школи, дрiзнороздрiбнiй сiтцi - аптечнi пункти, кіоски). Виготовлення концентратiв, напiвфабрикатiв, ВАЗ, проведення лабораторно-фасувальних робiт. Основними завданнями вiддiлу запасiв є:

Слайд 20

Працiвники вiддiлу запасiв виконують наступнi функцiї: визначення поточної потреби аптеки та мережі структурних підрозділів у ЛЗ, ВМП та інших товарах аптечного асортименту; складають закази-замовлення для подачi постачальнику, Заказ-вимога враховує попит населення на товари аптечного асортименту. Займаються визначенням потреби в лiках на рiвнi аптеки. проведення вхідного контролю ЛЗ та ВМП. Ведуть лабораторно фасувальнi роботи.Приймають накладнi-вимоги i комплектують замовлення для вiддiлiв аптеки, ЛПУ, iнших покупцiв Контролюють термiни придатностi i якостi лiкарських засобiв.

Слайд 21

До примiщень вiддiлу запасiв вiдносяться: Заготiвельна. Фасувальна Матерiальнi кiмнати Примiщення для обслуговування прикрiплених ЛПУ Розпакувальна

Слайд 22

Посаду зав. вiддiлом займає особа з вищою фармацевтичною освiтою. Зав. вiддiлом назначається на посаду i звiльняється звiдувачем аптекою.У випадках передбачених законодавством, завiдувач аптеки заключає з зав. вiддiлом договор про повну матерiальну вiдповiдальнiсть. Зав.вiддiлом в своїй роботi керується чинним законодавством, статутом аптеки, положенням про зав.аптекою, наказами та iншими нормативними актами, затвердженими МОЗ, а также правилами внутрiшнього розпорядку. Положення про завiдуючого вiддiлом-провiзора

Слайд 23

Завдання та обов’язки заввідділом запасів: Здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я організацію фармацевтичної служби. Організовує роботу відділу по забезпеченню населення та оптових покупців лікарськими засобами і медичними товарами, що підлягають з відпуску з структурного підрозділу. Контролює наявність у відділі необхідного асортименту фармацевтичних товарів і медичних виробів згідно із затвердженими нормативами. Створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї. Впроваджує облік наджодження і збуту товарно-матеріальних цінностей і коштів. Аналізує показники роботи відділу, вживає заходів щодо їх оптимації. Організовує робочі місця та впроваджує їх автоматизацію. Розробляє та впроваджує заходи з охорони праці і протипожежного захисту, дотримування правил особистої та виробничої гігієни. Дотримується принципів медичної деонтології.

Слайд 24

Заввідділом запасів повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів та установ охорони здоров´я ; організацію фармацевтичної служби в державі; організацію роботи відділу по забезпеченню населення та аптечних і лікувально-профілактичних установ, інших оптових покупців лікарськими засобами і товарами медичного призначення; організацію виконання договірних обов’язків; технологію індивідуального та дрібносерійного виготовлення ліків, оцінку їх якості та правила зберігання; особливості прийому, зберігання і відпуску отрути, наркотичних речовин, психотропних препаратів, прекурсорів, та інших лікарських засобів, що підлягають Комітету по контролю за наркотиками МОЗ України; порядок обліку руху основних і оборотних засобів, основи бухгалтерського обліку і звітності; контроль процесів управління основними ланками фармацевтичних закладів; методи визначення попиту і розрахунку потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення; порядок проведення повного і цільового фармацевтичного обстеження;

Слайд 25

Провiзор вiддiлу запасiв зобов’язаний: здiйснювати прийом вимог, перевiряти правильнiсть їх оформлення, сумiснiсть входящих інгредієнтів проводити приготування концентрованих розчинiв, напiвфабрикатiв, ВАЗ; розпридiляти роботу серед фасувальникiв i приймати розфасовану продукцію дотримуватись правила зберiгання медикаментiв в матерiальних кiмнатах в строгій вiдповiдностi з їх властивостями i вимогами ДФ, наказiв, інструкцій; Слiдкувати за правильнiстю оформлення штангласiв з запасами медикаментів; поповняти запаси медикаметiв у вiддiлах аптеки; проводити комплектацiю запасiв вiддiлiв i здiйснювати їх вiдпуск слiдкувати за термiном зберiгання виготовлених лiкiв, знiмати в установленму порядку лiки з протермiнованим троком придатності приймати участь в складана замовлень на медикаменти приймати участь в отриманнi медикаментiв i здiйснювати контроль за правильним їх розмiщенням зберігання контролювати дотримання санрежиму в примiщеннях аптеки

Слайд 26

Основою для здійсння закупівлі ЛЗ і ВМП є письмовий договір, у якому вказуються: юридичні адреси сторін, їх права та обов’язки зміст договору, порядок розрахунків, терміни виконання, порядок розгляду претензій, форс-мажорні обставини, умови розрівання договору підписи сторін.

Слайд 27

До договору додаються документи: свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, копіями ліцензій з «вологою» печаткою на здійснення оптової та роздрібної реалізації відповідно.

Слайд 28

При доставці товару в аптеку матеріально-відповідальним особам надається товарно-транспорнтні накладні у 3-х примірниках (2 примірника з підписом про прийом товару повертаються постачальнику, 1 примірник залишається в аптеці). податкові накладні (для податкового обліку), реєстраційне посвідчення на ЛЗ гігієнічне заключення на косметологічну продукцію сертифікати щодо якості сертифікати аналізів контрольно-аналітичної лабораторіх (для окремих ЛЗ).

Слайд 29

Прийом товару від постачальника здійснює в аптеці приймальна комісія, яка зобов’язана перевірити: наявність необхідної документації від постачальника на товар, що надійшов (товарно-транспортні накладні, копії реєстраційних посвідчень на ЛЗ, сертифікати аналізу, податкові накладні та у випадку необхідності інші документи); ціни та суми, представлені у документах, правильність їх оформлення; відповідність фактично одержаного товару за кількісними та якісними показниками супровідним документам.

Слайд 30

При прийомцi товару матерiалльно-вiдповiдальнi особи старанно провiряють: кiлькiсть цiну загальну вартiсть товару проводять звiрку їх з даними накладної

Слайд 31

На медикаменти, залишковий термiн придатностi повинен бути: не менше 60%, для бактерiйних препаратiв - не менше 40% термiну придатностi, що зазначена на етикетцi.

Слайд 32

Головним обов’язком уповноваженої особи в аптеці є: перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку, і супровідних документів – накладних, сертифікатів якості виробників, даних про реєстраційний статус лікарського засобу; оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів; ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб?єкта господарської діяльності; перевірка наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією територіальної інспекції. надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо якості. Зупинення торгівлі такими лікарськими засобами. погодження внутрішнього порядку обігу лікарських засобів, які надходять в аптеку:

Слайд 33

Уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідними документам щодо: кількостії дозування номерів серій термінів придатності реєстраційного статусу найменування лікарської форми виробника

Слайд 34

Групова тара, зовнішня (вторина) та внутрішня (первина) упаковки, маркування, листок-вкладки, зовнішній вигляд без розкриття упаковки перевіряються на: цілісність, Однорідність наявність пошкоджень якість пакувальних матеріалів.

Слайд 35

Обов’язковій лабораторній перевірці підлягають: наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які підлягають спеціальному контролю згідно з чинним законодавством; лікарські засоби, що використовуються для наркозу, зокремо інгаляційного (за винятком кисню і закису азоту); рентгеноконтрастні засоби, у т.ч. барію сульфат;протитуберкульозні препарати (зокрема комбіновані), що містять римфапіцин, ізоніазид, етамбутол, піразинамід.

Слайд 36

Передбачені кілька режимів зберігання. Кімнатна температура ..................+ (18 ...20) Прохолодна температура ............+ ( 12...15) Холодильна камера ...............+ (4...0 ) Висока температура повітря .......більше +20 Низька температура повітря ...... .нижче 0

Слайд 37

Лікарські засоби повинні зберігатися: у відповідності з фармакологічними групами; в залежності від способу вживання (внутрішнє, зовнішнє); лікарські засоби "ангро" відповідно з агрегатним станом (рідкі окремо від сипучих, газоподібних і т.д.) у відповідності з фізико-хімічними властивостями лікарських засобів і впливу різних факторів зовнішнього середовища; з врахуванням установлених термінів придатності для лікарських засобів; з врахуванням характеру різних лікарських форм.

Слайд 38

Вироби медичного призначення слід зберігати окремо за групами: гумові вироби; вироби з пластмас; перев'язочні засоби та допоміжні матеріали; вироби медичної техніки.

Слайд 39

Слайд 40

Всі лікарські засоби в залежності від фізичних та фізико-хімічних властивостей, дії на них різноманітних факторів зовнішнього середовища, розподіляються на такі: - які вимагають захисту від світла; - які вимагають захисту від дії вологи; - які вимагають захисту від випаровування; - які вимагають захисту від дії підвищеної температури; - які вимагають захисту від пониженої температури; - які вимагають захисту від дії газів, що містяться в навколишньому середовищі; - пахучі, барвні; - дезинфікуючі засоби.

Слайд 41

До числа лікарських засобів, які вимагають захисту від світла, належать: антибіотики ,галенові препарати (настойки, екстракти, концентрати з рослинної сировини), рослинна лікарська сировина, органопрепарати, кортикостероїди, вітаміни та вітамінні препарати, ефірні масла, жирні масла, дражировані препарати, солі йодисто- та бромистоводневої кислот, галенозаміщені сполуки, нітро- та нітрозосполуки, нітрати, нітрити, аміно- та амідосполуки, фенольні сполуки, похідні фенотіазина.

Слайд 42

Слайд 43

До лікарських засобів, які вимагають захисту від дії вологи, належать: гігроскопічні речовини та препарати (наприклад, ацетат калію, сухі екстракти, рослинна лікарська сировина) гідролізуючі речовини, солі азотної, азотистої, галогеноводневої і фосфорної кислот, солі алкалоїдів, натрієві металоорганічні сполуки, антибіотики, ферменти, сухі органопрепарати, лікарські речовини, вміст вологи яких не повинен перевищувати рівень, установлений ДФ та іншою НТД лікарські речовини, вміст вологи яких не повинен перевищувати рівень, установлений ДФ та іншою НТД

Слайд 44

До лікарських засобів, які вимагають захисту від дії підвищеної температур, належать: група лікарських засобів, які вимагають захисту від звітрювання легкоплавкі речовини; бактерійні препарати (вакцини, сироватки, бактеріофаг, анатоксини та ін.); антибіотики; органопрепарати; гормональні препарати; вітаміни та вітамінні препарати; препарати, які містять глікозиди; медичні жири і масла; мазі на жировій основі та інші речовини

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

На окремих бланках вимог-накладних слід виписувати наступні групи ЛЗ: ті, що підлягають предметно-кількісному обліку; для наркозу; зі встановленими граничними дозами одноразового відпуску; на які заборонена виписка амбулаторних рецептів.

Слайд 54

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка