X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Опрацювання пропозиції

Завантажити презентацію

Опрацювання пропозиції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності Опрацювання пропозиції місії Світового банку щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової грамотності Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 2

Рекомендації Світового банку Звіт про роботу місії (має містити 2 томи: І. Основні висновки та рекомендації та ІІ. Діагностичний аналіз – Передова практика) Звіт не надавався та не обговорювався. Очікуваний термін – травень 2012 року Доповідна записка до засідання міжвідомчої робочої групи, разом із Додатком 1 “Коротке викладення рекомендацій” у форматі плану заходів Не обговорювалася на круглих столах за участю стейкхолдерів Загальна зведена презентація Круглий стіл із представниками ринку, регуляторами та законодавцями – 21/ІІІ Презентація щодо фінансового омбудсмена Презентація щодо законодавчих ініціатив Презентація щодо фінансової грамотності Зустріч із регуляторами та законодавцями – 20/ІІІ Зустріч із регуляторами та законодавцями – 20/ІІІ Зустріч із NGO та освітянами – 22/ІІІ Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 3

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Сім ключових рекомендацій 1. Окреслити бачення та узгодити заходи на найвищому політичному рівні 2. Посилити інституційну структуру та спроможність 3. Оновити законодавство 4. Створити ефективний механізм вирішення спорів 5. Розробити національну програму фінансової просвіти 6. Покращити ділову практику, управління та прозорість 7. Створити нові схеми гарантування / страхування (тільки після того, як буде виконане усе вищезазначене) Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 4

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Послідовність пропонованих рекомендацій В переліку із 7 ключових рекомендацій строк – тільки відносний – наведено лише щодо останньої: її втілення має розпочатися тільки після успішної реалізації решти З таким підходом важко погодитися: Схеми гарантування – це елементи мережі фінансової безпеки, їх існування не повинно ставитися в залежність від наявності чи відсутності інших елементів державного регулювання (пруденційний нагляд чи контроль поведінки на ринку) Стосовно України, в рекомендаціях згадується ризик фінансової відповідальності, однак не наводиться навіть приблизних підрахунків його кількісного виміру (довідково: кошти населення в банках на 1 березня 2012 року 320 млрд. грн.; тоді як депозити в кредитних спілках на 30 вересня 2011 року – 1,2 млрд. грн. – наскільки дорого буде створити систему захисту для такого обсягу вкладів?) Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 5

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 1. Окреслити бачення та узгодити заходи на найвищому політичному рівні 1.1. Розробити комплексну концепцію / стратегію захисту прав споживачів фінансових послуг 1.2. Узгодити план дій щодо впровадження цієї концепції / стратегії (на 2012 – 2015 або на довший період) 1.3. Узгодити юридичну стратегію 1.4. Створити спеціальну робочу групу та призначити відповідальну установу, яка відіграватиме провідну роль у стратегії формування політики (???) Чи є додаток 1 “Коротке викладення рекомендацій” насправді прототипом цього плану дії? Якщо так, то наскільки коректно рекомендувати саме такі дії та саме із такою пріоритетністю без широкого експертного обговорення? Скоріш за все мова йде про законодавчі ініціативи. Однак у відповідній презентації 20 березня було чітко зазначено, що законопроекти 55?? не враховувалися місією. Чи ця рекомендація ще актуальна? На разі вже створено три робочі групи: Верховної Ради, НБУ та міжвідомча Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 6

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 2. Посилити інституційну структуру та спроможність 2.1. Створити спеціальні департаменти захисту прав споживачів у структурі кожного фінансового регулятора В термінології ОЕСР це “Роз’єднана структура секторального фінансового нагляду”, яка критикується як найменш ефективна. Крім того, захист прав споживачів на разі не віднесено до функцій регуляторів 2.2. Розробити постійний, ефективний механізм координування за-хисту прав споживачів і фінансової грамотності та обміну інфор-мацією у єдиному форматі - створити спеціальний комітет/раду Ця рекомендація видається не узгодженою із рекомендацією 2.3 2.3. Розглянути можливість створення установи із захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової просвіти, яка також може виконувати функцію фінансового омбудсмена Рекомендації викладені в окремій презентації. Дискусійні питання: (1) підпорядкування та фінансування діяльності омбудсмена; (2) зв’язок із секторальними регуляторами; (3) омбудсмен тільки представляє інтереси фізичної особи (суто омбудсмен) чи приймає рішення (арбітр чи примірювач); (4) зв’язок із судовою системою, зокрема третейським судом (5) аргументація покладання просвітницької функції на омбудсмена (6) зв’язок із Рекомендацією 3 щодо механізму вирішення спорів Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 7

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 2. Посилити інституційну структуру та спроможність (прод.) 2.4. Роз’яснення / доопрацювання функцій / повноважень фінансових регуляторів (пруденційний нагляд у порівнянні з регулюванням поведінки на ринку) Рекомендації ОЕСР та Ради фінансової стабільності зазначають, що покладання на орган пруденційного нагляду функції контролю поведінки на ринку (тобто регулювання конкуренції та захисту прав споживачів) створює конфлікт інтересів та не сприяє досягненню поставлених цілей. Приклад такого конфлікту – в рекомендації 4.5 далі. 2.5. Розширити знання фінансових регуляторів / персоналу у сфері захисту прав споживачів В рамках кампанії фінансової просвіти – Рекомендація 5 2.6. Посилити безвиїзний та виїзний контроль дотримання фінансовими установами вимог законодавства (щодо розкриття інформації та достовірності даних при видачі кредиту) – як пруденційний нагляд, так і регулювання поведінки на ринку 2.7. Посилити примусове забезпечення регуляторами виконання вимог закону – аж до відкликання ліцензії Аналогічно до рекомендації 2.4. Протиріччя із новим Законом про систему гарантування вкладів в частині підстав для відкликання ліцензії Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 8

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 3. Створити ефективний механізм вирішення спорів 3.0. Привести нормативно-правову базу із захисту прав споживачів фінансових послуг у відповідність до принципів ОЕСР та “передової практики” захисту прав споживачів, розробленої Світовим банком Ця рекомендація видається недостатньо конкретною 3.1. Розробити структуру захисту прав споживачів фінансових послуг на основі комплексного підходу до законодавчої бази 3.1.1. Прийняти новий рамковий закон про захист прав споживачів фінансових послуг (легкість пошуку закону для споживача) АБО 3.1.2. Внести змін до ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та включити розділи про: захист прав споживачів, фінансову грамотність, координацію діяльності, та про фінансового омбудсмена У відповідності до наведеної у доповідній записці в Додатку 2 “Схеми законодавчого регулювання фінансового сектору України”, що уособлює комплексне бачення СБ, Україні бракує чотирьох елементів, але ЗУ “Про фін. послуги” до їх переліку не включений і “новий” Закон також не запропонований Також виникає питання, наскільки ці пропозиції сприятимуть досягненню поставленої мети, а саме – створенню механізму вирішення спорів? Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 9

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 3. Створити ефективний механізм вирішення спорів (прод.) 3.2. Гармонізувати українські НПА, практику нагляду і ринкової поведінки у сфері конкретних фінансових послуг, що надаються фізичним особам, із директивами ЄС та світовою практикою Ці рекомендації видаються недостатньо конкретними Також виникає питання щодо того, яким чином їх реалізація сприятиме досягненню поставленої мети – створенню механізмів вирішення спорів? 3.2.1. Ухвалити новий закон про страхування (відповідно до Директиви ЕС “Solvency II” та принципів IAIS) Аналогічно рекомендації 3.1, в таблиці НПА, що потребують прийняття, цей закон відсутній 3.2.2. Посилити законодавство про депозитні установи (банки та кредитні спілки) 3.2.3. Внести зміни до законодавства про схеми житлового будів-ництва, інші схеми довгострокового накопичення та інвестування 3.2.4. Ухвалити новий закон про стягнення заборгованості 3.2.5. Ухвалити новий закон про банкрутство фізичних осіб Потреба в урегулюванні цих питань назріла, вони дійсно є актуальними Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 10

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 4. Оновити законодавство 4.1. Налагодити роботу судової системи Ця рекомендація видається недостатньо конкретною 4.2. Заснувати інститут незалежного фінансового омбудсмена Ця рекомендація частково дублює рекомендацію 2.3, однак при цьому в цій рекомендації зазначається, що омбудсмен “врегульовує спори” та “виносить рішення”, тоді як у рекомендації 2.3. зазначалося, що він “представляє інтереси фізичних осіб у спорах з фінансовими установами” 4.3. Вимагати від всіх фінансових установ створення внутрішніх департаментів для розгляду скарг На разі рекомендується НБУ для банків в рамках Системи оцінки ризиків 4.4. Посилити роль та запровадити альтернативні механізми вирі-шення спорів у судах загальної юрисдикції та у третейських судах Ця рекомендація видається недостатньо конкретною 4.5. Консолідувати, аналізувати та публікувати дані про скарги споживачів та про реагування на них з боку регуляторів та ринку Судова практика узагальнюється вже зараз, тоді як оприлюднення уза-гальнених даних про скарги, якщо вони надходять на адресу регуляторів, породжує конфлікт із законодавством щодо банківської таємниці Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 11

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 5. Розробити та впровадити національну програму фі-нансової просвіти для всіх ринків фінансових послуг 5.1. Розробити національну стратегію фінансової просвіти Робота була розпочата в рамках проекту “Фінансова грамотність” 5.2. Запровадити програми спеціального навчання для суддів, журналістів та вчителів Не зазначена умова початку навчання для суддів. Щодо вчителів – робота вже розпочалася в рамках проекту “Фінансова грамотність” 5.3. Переглянути навчальні матеріали для початкових та середніх шкіл На разі в шкільній програмі налічується принаймні три предмети, що мають відношення до фінансової грамотності, плюс місцеві ініціативи 5.4. Посилити роль споживчих організацій за допомогою грантів Особливо щодо навчання дорослих та окремих верств населення 5.5. Провести оновлені дослідження домогосподарств на предмет фінансової грамотності для оцінки досягнутого прогресу Методологія дослідження 2010 року, що проводилося USAID / FINREP була максимально адаптована до методології СБ саме задля забезпечення зіставимості результатів майбутніх досліджень Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 12

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 6. Покращити ділову практику, управління та прозорість 6.1. Зміцнити пруденційний нагляд Пропозиція слушна, але має лише дотичне відношення до теми 6.2. Покращити регулювання ринкової поведінки На разі контроль за поведінкою на ринку практично відсутній 6.3. Консолідувати ринок професійних асоціацій (один ринок – одна асоціація) з обов’язковим членством, чіткими правилами входу / виходу, високими стандартами ділової етики тощо Рекомендація виходить за межі компетенції 6.4. Забезпечити, щоби усі постачальники фінансових послуг фізичним особам дотримувалися вимог щодо розкриття інформації (структура власності, фінансове положення, послуги (ціни, умови, зобов’язання тощо)) Рекомендація позитивна, але не враховує відсутність таких вимог щодо більшості послуг та щодо більшості постачальників – їх треба виробити 6.5. Заборонити незаконну, шахрайську ділову практику; забезпечити, щоби установи без відповідної ліцензії не діяли в жодній формі Проблема “невизнаних” видів фінансових послуг – купівля товарів в групах, форекс та платіжні термінали Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 13

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 6. Покращити ділову практику, упр-ння та прозорість (прод.) 6.6. Надати час для обдумування (право споживача відмовитися від контракту без штрафних санкцій і без надання пояснень після підписання контракту) для довгострокових фінансових продуктів і для продуктів, що продаються через інтернет Аналогічна норма існує щодо звичайної продукції – термін регресу 14 днів 6.7. Встановити мінімальні стандарти підготовки і кваліфікації персоналу, який займається роздрібними продажами Рівень фінансової грамотності продавців фінансових послуг зазвичай аналогічно невисокий, як і у споживачів 6.8. Підвищити моніторинг точного викладення інформації у рекламі Пропозиція слушна, однак виникає питання контрольного органу, заходів впливу за порушення та механізму спростування недостовірної реклами 6,9. Заборонити продаж фінансових продуктів пов’язаними компаніями або з таких компаній (іпотечне кредитування, схеми фінансування житлового будівництва, пенсійні фонди) Рекомендація в цілому слушна, однак практична реалізація викликає питання. Наявність аналогічних норм в законодавстві інших країн, або вимог чи рекомендацій провідних міжнародних організацій була б гарним аргументом на підтримку Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 14

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 6. Покращити ділову практику, упр-ння та прозорість (прод.) 6.10. Вимагати відокремлення активів в інвестиційних, пенсійних фондах Рекомендація виявляється недостатньо деталізованою 6.11. Ввести кодекси поведінки для всіх фінансових секторів і фінансових установ і забезпечити їхнє дотримання (регуляторними органами та / або професійними асоціаціями) Регуляторні органи за визначенням не можуть контролювати дотримання добровільно взятих зобов’язань етичного характеру 6.12. Створити міжвідомчу робочу групу для вивчення спеціальних механізмів фінансування житла і приведення їх у відповідність до міжнародних вимог Рекомендація слушна, але недостатньо деталізована та потребує попередньої роботи щодо створення відповідних фінансових інструментів 6.13. Слід ввести нові правила стягнення боргів Діяльність колекторських агентств на разі взагалі не врегульована 6.13.1. Колекторські компанії мають бути ліцензовані і перебувати під наглядом НБУ Колекторський бізнес не відноситься до фінансових послуг. Також колектори можуть працювати із юридичними особами Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 15

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 6. Покращити ділову практику, упр-ння та прозорість (прод.) 6.13.2. Ліцензійні вимоги повинні включати достатність капіталу, включаючи джерело надходження капіталу Пропозиція доречна тільки для випадків передачі заборгованості на баланс колекторських фірм, але в такому разі вони повинні мати статус фінансової установи 6.13.3. Відповідне технічне оснащення, включаючи колл-центр, програмне забезпечення для оцифрування робочих документів Рекомендації слід врахувати при визначенні вимог до колекторів на рівні закону 6.13.4. Чіткі внутрішні процедури і програми навчання для співробітників, які контактують з боржниками 6.13.5. Правила спілкування з боржниками, заборона агресивної і оманливої ділової практики 6.13.6. Вимагати від колекторських компаній інформувати БКІ коли борг буде сплачено у повному обсязі Ця рекомендація має сенс лише для випадку заміни кредитора; у разі роботи колектора за агентською угодою відповідальність про інформування БКІ існує та покладається на первісного кредитора Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 16

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 6. Покращити ділову практику, упр-ння та прозорість (прод.) 6.14. Посилити діяльність кредитних бюро та використання їх послуг Така норма існує в Законі, питання полягає в її реалізації 6.14.1. Вимагати, що бюро кредитних історій обмінювалися даними 6.14.2. Передати нагляд за бюро кредитних історій до НБУ Аргументація на користь цієї рекомендації відсутня, світовий досвід свідчить про іншу практику – нагляду підлягає не діяльність БКІ, а тільки інформація, що передається банками до БКІ 6.15. Розробити ініціативи з боргового кредитування Рекомендація виявляється недостатньо деталізованою Рекомендація слушна, але більш доречна в рамках блоку 4 “Оновити законодавство” 6.16. Прийняти закон по банкрутство фізичних осіб та запровадити відповідні процедури, щоб уможливити часткове списання боргів Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 17

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Зміст окремих рекомендацій 7. Створити нові схеми гарантування / страхування (тільки після того, як буде виконано усе вищезазначене) Новий Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” прийнятий ВРУ та підписаний Президентом 7.1. Реформувати ФГВФО для посилення його повноважень, покращити його фінансування та прискорити виведення з ринку неплатоспроможних банків з найменшими витратами Відсутність страховика для вкладів в КС негативно позначається на оцінці дотримання Україною вимог Ключових принципів IADI. Доцільно врахувати досвід РФ щодо “очищення” ринку шляхом селективного поширення гарантій на підставі глибокого due-diligence 7.2. ФГВФО може охоплювати також кредитні спілки, але лише після їх реформування, передачі КС до НБУ для посилення нагляду Мережа фінансової безпеки має бути створена незалежно від ефективності системи регулювання та нагляду 7.3. Страхування життя та пенсійне забезпечення: повинні запроваджуватися лише після створення та впровадження нової законодавчої, регуляторної та наглядової системи Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 18

Детальний розгляд рекомендацій Світового банку: Додатки Додаток 1 “Коротке викладення рекомендацій” поданий у форматі плану заходів, із зазначенням необхідних дій, відповідальної установи та відносного строку виконання (пріоритетності), однак за структурою збігається із 7ма блоками рекомендацій лише частково Додаток 2 “Схема законодавчого регулювання фінансового сектору України” є ілюстративним викладенням матеріалу та не містить рекомендацій Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 19

Пропозиції для Робочої групи на основі рекомендацій Світового банку Окреслити бачення та узгодити заходи Посилити інституційну структуру та спроможність Оновити законодавство Створити механізм вирішення спорів Національна стратегія фінансової просвіти Покращити практику, управління та прозорість Нові схеми гарантування Стратегічний блок Юридичний блок Регуляторний блок Блок ринкової практики Блок фінансової просвіти Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 20

Пропозиції для Робочої групи на основі рекомендацій Світового банку Стратегічний блок Підготовка “білої” або “зеленої” книги та плану заходів Визначення стратегічних питань Омбудсмен: статус, завдання, повноваження, ресурси Орган фінансової просвіти Взаємодія і координація стейкхолдерів Керівна роль щодо інших блоків Підготовка законодавчих ініціатив Налагодження діалогу у форматах ринок-регулятори, ринок-споживачі та у тристоронньому форматі Юридичний блок Експертне супроводження питань юридичного характеру: Законодавчих ініціатив Гармонізації із вимогами міжнародних принципів і стандартів Запровадження передової практики, зокрема типових договорів щодо базових фінансових послуг Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Слайд 21

Пропозиції для Робочої групи на основі рекомендацій Світового банку Регуляторний блок Взаємодія із секторальними регуляторами з метою: Координації заходів / уникнення регуляторного арбітражу Вироблення рекомендацій / НПА щодо реалізації законодавства Запровадження регулювання поведінки на ринку Блок ринкової практики Супроводження запровадження передової практики соціально-відповідального бізнесу Забезпечення недопущення утискання інтересів постачальників фінансових послуг Блок фінансової просвіти Підготовка державної програми фінансової просвіти Координація роботи із зацікавленими стейкхолдерами Робоча група з реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансової обізнаності *

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка