X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ

Завантажити презентацію

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

V Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика" Доповідь на тему: “ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ” аспірантки 2009 року вступу денної форми навчання наукової спеціальності 08.00.08 «Фінанси, гроші та кредит» Христенко М.Л. Науковий керівник – докт. екон. наук, проф. кафедри банківської справи КНТЕУ Шульга Наталія Петрівна Суми 2010

Слайд 2

Моделі розрахунку ставки дисконтування капіталу компанії: середньозваженої вартості капіталу (WACC); оцінки дохідності капітальних активів (САРМ); кумулятивної побудови (BUM); модель зростання дивідендів Гордона; арбітражного ціноутворення (АРТ).

Слайд 3

Модель розрахунку ставки дисконтування капіталу компанії WACC WACC = kd(1 - tc)Wd + kpwp + ksws kd - вартість залучення позичково капіталу; tc - ставка податку на прибуток; kp - вартість залучення акціонерного капіталу (привілейовані акції); ks - вартість залучення акціонерного капіталу (звичайні акції); wd - частка позикового капіталу в структурі капіталу компанії; wp - частка привілейованих акцій у структурі капіталу компанії; ws - частка звичайних акцій у структурі капіталу компанії.

Слайд 4

Модель розрахунку ставки дисконтування капіталу компанії CAPM R = Rf + β (Rm - Rf) R - ставка дисконтування, що також є очікуваною ставкою доходу на вкладений капітал; Rf - безризикова ставка доходу; β - коефіцієнт, що є мірою ринкового або такого, що не диверсифікується ризику і що відображає амплітуду коливань прибутковості активу щодо ринку в цілому; Rm - средньоріночна ставка доходу, що визначається виходячи з довгострокової загальної прибутковості ринку; (Rm - Rf) - премія за ризик вкладення в даний актив.

Слайд 5

Модель зростання дивідендів Гордона Квк = D1/КА+g D1 - прогнозна сума дивідендів на наступний рік; КА - курс акцій; g - темп приросту дивідендів, який приймається незмінним

Слайд 6

Модель кумулятивної побудови J = Jб + Σ dJi Jб – базова ставка (безризикова ставка дохідності) dJi – i-та поправка.

Слайд 7

Модель арбітражного ціноутворення Кei = Rf +( Bi1 К1 ) + (Bi2 К2 ) + … + (Bin Кn ) Кei = показник вартості акціонерного капіталу; Rf = безризикова норм дохідності; К1 ... Кn = очікувана премія за ризик, пов'язана з кожною одиницею фактору ризику, від 1 до 5; Bi1 ...Bin – чутливість цінного паперу до кожного з n-факторів ризику

Слайд 8

Порівняльний аналіз моделей визначення вартості капіталу компанії Критерії WACC САРМ BUM Гордона АРТ Інформаційне забезпечення Достатнє Відносно достатнє Відносно достатнє Середнє Середнє Відносна простота розрахунку Простий Простий Простий Складний Складний Вимоги до програмного забезпечення Не потрібне Не потрібне Не потрібне Не потрібне Не потрібне Можливість врахування специфіки банківської діяльності Відсутня Середня Висока Низька Середня Обмеження використання моделі Середні Несуттєві Відсутні Суттєві Суттєві

Слайд 9

Отже, на основі проведеної оцінки найбільш прийнятною, на наш погляд, є модель кумулятивної побудови, оскільки вона найбільш повно відповідає вищезазначеним критерієм та може врахувати специфіку банківської діяльності.

Слайд 10

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка