X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Німецько - Український Фонд

Завантажити презентацію

Німецько - Український Фонд

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Німецько - Український Фонд

Слайд 2

* Німецько - Український фонд (НУФ) є небанківською фінансовою установою, створеною в 1999 році в рамках програми Федерального Уряду Німеччини "Трансформ" з підтримки процесу реформ в Україні, Договору про Грант від 10.12.1996 між Національним банком України (НБУ) та Німецькою Кредитною Установою для Відбудови (KfW), Указу Президента України від 01.06.1998 р. №574/98 та Постанови Правління НБУ від 17.03.1998 (№ 108) “Про створення Німецько-Українського фонду”. НУФ діє на підставі “Положення про Німецько-Український фонд”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 за №628 (Положення), із змінами, та створений з метою підтримки мікро, малого та середнього підприємництва в Україні. Поточну діяльність з управління коштами НУФ і ведення всіх процедур, безпосередньо пов’язаних з діяльністю НУФ здійснює Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України.

Слайд 3

* Засновниками НУФ є: • Німецька Кредитна Установа для Відбудови (KfW). • Національний банк України; • Уряд України в особі Міністерства фінансів. Колегіальним органом управління НУФ є Наглядова Рада НУФ, до складу якої входять представники засновників. Головою Наглядової Ради НУФ є Голова Національного банку України. Вищою посадовою особою НУФ є Виконавчий директор НУФ, який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності НУФ, представляє НУФ у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними державними і недержавними установами та організаціями з питань виконання програм і проектів НУФ. Рішенням Наглядової Ради НУФ від 02.04.2012 на посаду Виконавчого директора НУФ призначено Дубихвоста Олександра Анатолійовича - Директора департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України.

Слайд 4

* Головною метою діяльності НУФ є посилення конкурентоспроможності приватних малих та середніх підприємств України (МСП) шляхом надання їм через визначені українські банки кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів. НУФ не має на меті одержання прибутку і не розподіляє між своїми засновниками (учасниками) можливий отриманий прибуток, який направляється на приріст коштів та використовується на подальше кредитування в рамках програм та проектів НУФ. Такий статус НУФ визначений наміром урядових організацій Німеччини та України з метою забезпечити відновлюваність коштів, спрямованих виключно на підтримку МСП. Cтаном на 01.05.2013 балансовий капітал НУФ - 21,3 млн. єв.

Слайд 5

* Основна мета: запровадження системи кредитування мікро, малих та середніх приватних підприємств через відібрані банки - партнери з метою фінансування інвестицій та обігових коштів ММСП України. Цільова група: - приватні підприємці, без створення юридичної особи, які здійснюють свою діяльність у виробничій сфері, сільському господарстві, сфері послуг або торгівлі; - мікропідприємства, більша частина власності яких належить приватному сектору і які налічують не більше ніж 20 постійних працівників. Фінансуються підприємства, які функціонують у виробничій сфері, сільському господарстві, сфері послуг або торгівлі; - малі підприємства, більша частина власності яких належить приватному сектору і які налічують не більше ніж 250 постійних працівник фінансуватись лише такі підприємства, які функціонують у виробничій сфері чи сфері послуг; - середні підприємства, більше частина власності яких належить приватному сектору, за участю німецького середнього спільного підприємства – партнера, частка якого у статутному фонді позичальника складає не менше 30% і не більше 70%. Мають не більше 500 постійних працівників та функціонують у виробничій сфері. Умови кредитування для банків-партнерів: Процентна ставка для банків-партнерів: EURIBOR + 2,5% річних Валюта кредиту для банків: євро Максимальний розмір кредиту для банків (загальна заборгованість): до 25% від регулятивного капіталу НУФ Термін кредиту для банків: до 5 років Середній розмір кредиту у портфелі банка-партнера, сформованому в рамках Програми, не повинен перевищувати – 50 000 євро Умови кредитування для МСП Максимальний розмір кредиту (для МСП): для фізичних осіб-підприємців та мікропідприємств – 25 000 євро для малих підприємств – 100 000 євро для cередніх підприємств – 250 000 євро Процентна ставка для МСП: ринкова Валюта кредиту для МСП: гривня, євро Термін кредиту: для інвестицій в обіговий капітал – 3 роки для інвестицій в основний капітал – 5 років Програма мікрокредитування НУФ (Програма)

Слайд 6

* Основна мета: підтримка фінансування інвестицій в основний та обіговий капітал підприємств, розташованих у сільській місцевості України. Цільова група: - фізичні особи-підприємці; малі та середні приватні підприємства, що розташовані у сільській місцевості України, а також фізичним особам-підприємцям; малим та середнім приватним підприємствам, що розташовані в більших містах (за виключенням обласних центрів) і працюють в аграрному секторі; - малі та середні підприємства в цілях Проекту - зареєстровані в Україні підприємства, більша частина власності яких належить приватному сектору і які налічують не більше ніж 250 постійних працівників, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік не перевищує суми, еквівалентної п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. Умови кредитування для банків-партнерів: Процентна ставка для банків-партнерів: EURIBOR + 2,5% річних Валюта кредиту для банків: євро Максимальний розмір кредиту для банків (загальна заборгованість): до 25% від регулятивного капіталу НУФ Термін кредиту для банків: до 5 років Середній розмір кредиту у портфелі банка-партнера, сформованому в рамках Проекту І, не повинен перевищувати – 50 000 євро Умови кредитування для МСП Максимальний розмір кредиту (для МСП): для всіх груп підприємств – до 250 000 євро. Процентна ставка для МСП: ринкова Валюта кредиту для МСП: гривня, євро Термін кредиту: для інвестицій в обіговий капітал – 3 роки для інвестицій в основний капітал – 5 років Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості (Проект І)

Слайд 7

* Основна мета: надання пільгового кредитування ММСП, які працюють в окремиих галузях, що розглядаються НУФ як пріоритетні та стратегічно важливі. Цільова група: мікро, малі та середні підприємства, які здійснюють свою діяльність у пріоритетних напрямках та: - зареєстровані відповідно до чинного законодавства як фізичні особи-підприємці або приватні підприємства, більше 50% акцій або іншої участі у капіталі яких належить особам чи компаніям іншим, ніж держава, її орган чи територіальне утворення, або орган місцевого самоврядування, або установи, контрольовані державою чи такими органами чи утвореннями; - мають максимальну середньооблікову чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не більше 250 осіб; - мають максимальний обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік не більше суми, еквівалентної 5 млн. євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. Умови кредитування для банків-партнерів: Процентна ставка для банків-партнерів: в гривнях – облікова ставка НБУ + 2% річних або EURIBOR + 2,5% річних Валюта кредиту для банків: грн/євро Максимальний розмір кредиту для банків (загальна заборгованість): до 25% від регулятивного капіталу НУФ Термін кредиту для банків: до 5 років Середній розмір кредиту у портфелі банка-партнера, сформованому в рамках Програми ММСП, не повинен перевищувати – 50 000 євро Умови кредитування для МСП Максимальний розмір кредиту (для МСП): для всіх груп підприємств – до 100 000 євро, для великих інвестиційних проектів (овочесховища) – до 260 000 євро. Валюта кредиту для МСП: гривня, євро Термін кредиту: для інвестицій в обіговий капітал – 3 роки для інвестицій в основний капітал – 5 років Програма кредитування ММСП за пріоритетними галузевими напрямками з обмеженою процентною ставкою (Програма ММСП)

Слайд 8

* Процентна ставка для МСП: для інвестиційних кредитів в гривні: за пріоритетом 1 – до облікова ставка НБУ + 7% річних. за пріоритетом 2 – до облікова ставка НБУ + 8% річних. на оборотні кошти: за пріоритетом 1 – до облікова ставка НБУ + 9% річних. за пріоритетом 2 – до облікова ставка НБУ + 10% річних. для кредитів в євро: до EURIBOR+7,5% річних. Ставка може коригуватися банком в бік збільшення на максимум 1% річних в залежності від виду графіку погашення кредиту. До пріоритету №1 відносяться: сільське господарство, легка промисловість, харчова промисловість, енергоефективність, рибне господарство, зелений туризм, готельний бізнес, створення робочих місць в депресивних регіонах. До пріоритету №2 відноситься фінансування інвестиційних проектів МСП в інших галузях економіки України. Програма кредитування ММСП за пріоритетними галузевими напрямками з обмеженою процентною ставкою (Програма ММСП)

Слайд 9

* Діяльність НУФ згідно з Положенням провадиться за принципом фінансової установи “другого рівня”, відповідно до якого фінансово-кредитна підтримка МСП здійснюється не напряму, а через банки-партнери, які відповідають умовам та критеріям НУФ (http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=77210&cat_id=77209), напрямок з кредитування ММСП для яких є одним із стратегічних та пріоритетних. Рішення про затвердження банка в якості банка-партнера НУФ приймається Наглядовою Радою НУФ на підставі висновків, підготовлених ГУП НБУ за результатами аналізу банка. Після включення банку до кола банків-партнерів НУФ між НУФ та банком укладається Угода про партнерство, відповідно до якої банк має право брати участь у всіх діючих та перспективних програмах та проектах НУФ. Кредитні кошти надаються банкам-партнерам в рамках програм/проектів на підставі укладених з НУФ кредитних договорів. Банки надають кредитні кошти НУФ визначеним банками кінцевим позичальникам (МСП), що відповідають встановленим НУФ вимогам та критеріям і несуть всі ризики за виданими позичальникам кредитами.

Слайд 10

* Банки-партнери НУФ УПБ

Слайд 11

* Банки-партнери які мають діючі кредитні договори в рамках програм та проектів НУФ

Слайд 12

* Показники діяльності НУФ з підтримки фінансування ММСП

Слайд 13

* Розподіл поточного кредитного портфелю всіх банків-партнерів в рамках Програм та Проекту за регіонами України На кінець квітня 2013 року Програмою НУФ охоплено 104 міста та населених пунктів України, Проектом – 92, Програмою ММСП - 63.

Слайд 14

* Розподіл поточного кредитного портфелю банків-партнерів НУФ в рамках Програми, Проекту та Програми ММСП в розрізі регіонів України

Слайд 15

* Поточний кредитний портфель банків-партнерів НУФ Станом на 01.05.2013

Слайд 16

* Німецько-Український фонд зацікавлений у співпраці з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями і установами, діяльність яких напряму або опосередковано пов’язана з підтримкою ММСП. Напрямкам і формами співпраці можуть бути: Залучення позик та грантів від донорів для розширення фінансування програм НУФ з підтримки ММСП. Розроблення та реалізація спільних проектів з фінансування ММСП на засадах співфінансування. Організація технічної допомоги банкам-партнерам НУФ із запровадження технологій кредитування ММСП. Організація та проведення заходів із просування кредитних продуктів НУФ для ММСП у вигляді конференцій, практичних семінарів, круглих столів, презентацій тощо. Розроблення та запровадження інших інструментів. НУФ відкритий до будь-яких пропозицій щодо співпраці, які мають на меті розвиток сектору ММСП в Україні, розширенню його доступу до фінансових ресурсів та покращення вмінь та навичок підприємців Співпраця з НУФ

Слайд 17

* КОНТАКТИ Німецько-Український фонд 01601, м. Київ, вул. Інститутська 9   Національний банк України Група управління проектами міжнародних кредитних ліній Тел. (044) 230-18-20, (044) 527-31-86 тел/факс  (044) 230-18-18 e-mail: pmu@bank.gov.ua NBU-Mail: pmu@u0h0

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка