X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Національна економіка

Завантажити презентацію

Національна економіка

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Як створюється та вимірюється багатство держави

Слайд 2

Національний дохід НД Валовий внутрішній продукт ВВП Чистий національний продукт ЧНП Особистий дохід ОД Валовий національний продукт ВНП

Слайд 3

Слайд 4

За сумою витрат За вартістю (виробничий метод) За сумою доходів

Слайд 5

При обчисленні ВВП не враховується Трансфертні платежі: пенсії, стипендії, допомоги Доходи від купівлі-продажу цінних паперів Вторинна купівля продаж товарів Вартість товарів та послуг, вироблених для власного споживання ВВП Номінальний- річний обсяг кінцевих товарів та послуг, виражений у поточних цінах Реальний- річний обсяг кінцевих товарів та послуг, виражений у цінах базового періоду Дефлятор ВВП=

Слайд 6

Сукупні доходи та сукупні витрати найважливіша складова макроекономіки Сукупні доходи= Сукупним витратам W+R+i+Pr+A=C+G+I+Xn

Слайд 7

Країни за номінальним ВВП на душу населення > $102 400 $51 200 – $102 400 $25 600 – $51 200 $12 800 – $25 600 $6 400 – $12 800 $3 200 – $6 400 $1 600 – $3 200 $800 – $1 600 $400 - $800

Слайд 8

ТЕСТИ 1. Успішна діяльність економіки на макроекономічному рівні визначається: А) величиною номінального ВВП; б) рівнем життя населення; В) відповідністю сукупних доходів і сукупних витрат; Г) величиною реального ВВП. 2. Валовий внутрішній продукт- це: А) сукупна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, створених впродовж року національним капіталом; Б) сукупна вартість створених кінцевих продуктів, які розподіляються й використовуються в національному господарстві впродовж року; В) додана вартість, яка створена в країні впродовж поточного року; Г) сума вартостей кінцевих товарів і послуг у поточних ринкових цінах. 3. Основний показник економічного зростання визначається через: А) темпи зростання номінального ВВП на одну особу; Б) темпи зростання національного доходу; В) темпи зростання промислового виробництва; Г) темпи зростання реального ВВП на одну особу. 4. Дефлятор ВВП обчислюється як відношення: А) номінального ВВП до реального ВВП; Б) реального ВВП до номінального ВВП; В) реального ВВП до НД; Г) реального ВВП до реального ВНП. 5. До сукупних витрат не належить: А) чистий експорт; б) орендна плата; в) державні витрати; г) інвестиції. 6. Що з наведеного нижче входить до складу ВВП? А) придбання твоєю родиною державних облігацій на вторинному фондовому ринку; Б) купівля твоєю родиною автомобіля, що був у використанні; В) придбаний тобою підручник в місцевому магазині; Г) обмін приватизаційного майнового сертифіката на акції фірми.

Слайд 9

ЗАДАЧІ Номінальний ВНП дорівнює 500 млрд.грн. Дефлятор ВНП становить 1,2. Розрахуйте, чому дорівнює реальний ВНП. Величина ВВП країни 750 грошових одиниць, споживчі витрати- 420 гр.од., валові інвестиції-180 гр.од., державні видатки-120 гр.од., імпорт-60 гр.од. Експорт країни дорівнює: А) 30 гр.од.; б) 60 гр.од.; в) 90 гр.од.; г) 120 гр.од. _ 2. . Установіть відповідність між макроекономічними показниками розвитку країни та формулами їх розрахунку. 1 Національний дохід (НД) А C+I+G+Xn 2 ВВП за доходами Б W+R+i+Рr 3 ВВП за сумою витрат B Y-A 4 Чистий внутрішній продукт(ЧВП) Г Y= W+R+i+Рr+A+Tn Д T-A-Тn

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка