X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА І РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Завантажити презентацію

НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА І РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Олена Воскобойнікова-Гузєва НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА І РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ Київ, листопад 2012 р.

Слайд 2

Национальная информационная политика: Базовая модель ПОДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ» В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ВЫРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВАМИ:ЧЛЕНАМИ ЮНЕСКО РАМОК НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Париж, 2009; Москва, 2010 Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»

Слайд 3

Пріоритети національної інформаційної політики (НІП) і стратегії у сфері знань: інформація для розвитку; інформаційна грамотність; збереження інформації; інформаційна етика; доступність інформації. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх»

Слайд 4

Три основні мети, що стосуються створення національної інформаційної інфраструктури, заохочення доступу до ІКТ та їх використання урядовими закладами, приватним сектором і громадянським суспільством. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх»

Слайд 5

1. Демократизація доступу: надання усім засобів доступу до інформації та ІКТ та їх використання, задля забезпечення прав громадян, з метою сприяння освіті, місцевому розвитку, викорінення бідності, досягнення рівності полів, цифрової інклюзивності, загальному доступу, суспільній прозорості та ефективності, партисипативному правлінню. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх»

Слайд 6

2. Розвиток здібностей особистості: включає розробку, підтримку та впровадження стратегій, засобів та методик розвитку здібностей та навичок використання інформації та ІКТ в усіх секторах та прошарках суспільства, сприяючи розповсюдженню можливостей, які забезпечують різні моделі управління інформацією. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх»

Слайд 7

3. Забезпеченні відповідних законодавчих та нормативних рамок: створення необхідних норм та приписів, що гарантують право на інформацію; сприяння використанню інформації та ІКТ за рахунок діяльності відповідних законодавчих органів, створення належного стабільного правового середовища. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх»

Слайд 8

Компоненти базової схеми НІП: центральні (політика, стратегія та законодавча база НІП); супутні (промислова та економічна політика, технологічна політика, політика у сфері телекомунікацій, соціальна політика тощо); об’єднуючий компонент – наукові дослідження і розробки. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх»

Слайд 9

Єдина національна політика Розвиток інформаційного суспільства, стосуючись всіх сфер життєдіяльності, вимагає створення єдиної національної політики, яка не розподіляється на соціально-економічну, інформаційно-технологічну, екологічну та інші частини. Має бути відпрацьована єдина політика інформаційно-технологічного розвитку країни, що і пропонується вищезазначеною Програмою ЮНЕСКО.

Слайд 10

Пріоритети розвитку бібліотечно-інформаційної сфери відбито: У Законах України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про основи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015роки” У Національній програмі інформатизації Державній цільовій програмі інноваційного розвитку української культури на 2009-2013 роки Державній цільовій національно-культурній програмі “Бібліотека – XXI”

Слайд 11

Два останніх десятиліття питання «радикальної модернізації бібліотечної справи» у той чи інший спосіб, із наполегливою періодичністю порушувався вітчизняними фахівцями. З початку 2000-х рр. стратегічний менеджмент отримав розвиток майже у всіх національних бібліотеках світу, відпрацьовуються загальногалузеві національні стратегії. До питання вироблення модернізаційних стратегйї розвитку у бібліотечно-інформаційній сфері

Слайд 12

технологічна модернізація соціальна модернізація інституційна модернізація Ідеологічна складова Інноваційна складова Інвестиційна складова “Світовий стандарт” Модернізаційна модель розвитку бібліотечно-інформаційної сфери:

Слайд 13

На сьогодні існує чіткий зв’язок і взаємозалежність між світовою інформаційною політикою, національною інформаційною політикою і державною політикою у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності. НІП і розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності

Слайд 14

Державна бібліотечна політика складна інтегральна функція політики, що проводить держава у різних сферах. Головним завданням стає модернізація бібліотек та їх загальнодержавної системи на основі ІКТ у межах тенденцій розвитку ІС, що дозволяє послабити негативний фактор регіональних розбіж-ностей у рівні та змісті бібліотечно-інформаційного обслуговування усіх верств населення та ресурсного забезпечення бібліотек.

Слайд 15

Від державної бібліотечної політики - до національної інформаційної Керівні принципи бібліотечного законодавства та бібліотечної політики в Європі (Рада Європи / EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) 2000 р.

Слайд 16

Бібліотечне законодавство та національна бібліотечна політика Повинні забезпечувати необхідний юридичний статус та професійну базу бібліотекам усіх типів у межах єдиної інформаційної політики; оптимальне співвідношення загальних принципів та відповідних нормативів у документах, що регламентують діяльність бібліотек; закладати основу взаємодії бібліотек з іншими представниками інформаційної спільноти; гарантувати вільний доступ до інформації усім громадянам.

Слайд 17

Бібліотечне законодавство та національна бібліотечна політика Центральні та місцеві органи влади мають забезпечувати належні організаційні, економічні та управлінські механізми для виконання даної функції, а також для закріплення за бібліотечною діяльністю гідного місця у національній інформаційній політиці; пропонувати комплекс високоефективних заходів з удосконалення діяльності бібліотек різних типів.

Слайд 18

Відзначимо: спільність пріоритетів, представлених у Керівних принципах бібліотечного законодавства та бібліотечної політики в Європі та Базовій моделі НІП; пряму залежність розвитку бібліотечно-інформаційної сфери від реалізації єдиної НІП; необхідність подальших досліджень у напрямі адаптації Базової моделі НІП до вирішення завдань БІС.  

Слайд 19

Дякую за увагу! Презентацію підготовлено у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, voskelena@ukr.net Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне