X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжнародний досвід регулювання ринку праці та шляхи адаптації його в економіці України

Завантажити презентацію

Міжнародний досвід регулювання ринку праці та шляхи адаптації його в економіці України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міжнародний досвід регулювання ринку праці та шляхи адаптації його в економіці України Виконала ст. гр. УП 871 Мандрук Н.В. Перевірила ст. викладач Ракова Л.Н.

Слайд 2

на основі аналізу міжнародного ринку праці визначити особливості ринку праці та трудової міграції України, їх місце й роль в міжнародних міграційних процесах та шляхи інтеграції України до міжнародного ринку праці. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ:

Слайд 3

аналіз сутності міжнародного ринку праці та ринку, що сформувався в Україні; аналіз міграційної ситуації в Україні; виявлення позитивних та негативних наслідків міграції в умовах глобалізації у аспекті зростання конкурентоспроможності національної економіки; обґрунтування оптимальних шляхів регулювання та мінімізації негативних наслідків міжнародної трудової міграції української робочої сили.

Слайд 4

СТРУКТУРА РОБОТИ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОНВИ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ 1.1. Основи та специфіка міжнародного ринку праці 1.2. МОП, як основній суб`єкт міжнародно-правового регулювання трудових відносин. Принципи та напрями діяльності МОП 1.3. Вплив глобалізації на зайнятість, соціально-трудові відносини та міжнародні міграційні процеси РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 2.1. Особливості та етапи формування рику праці в Україні 2.2. Тенденції міжнародної трудової міграції на ринку праці України та шляхи її регулювання 2.3. Дослідження позитивних та негативних наслідків трудової міграції для України Розділ 3 ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ 3.1. Ратифікація Україною міжнародно-правових норм, конвенцій МОП в світовий ринок праці 3.2. Використання міжнародного досвіду з питань регулювання ринку праці та вирішення проблем міграції

Слайд 5

Міжнародний ринок праці - це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту.

Слайд 6

Основи міжнародного ринку праці

Слайд 7

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 1919 р. – створена МОП для всебічно сприяння соціального прогресу, встановлення і підтримання соціального миру між різними верствами суспільства.

Слайд 8

МЕТОДИ РОБОТИ МОП

Слайд 9

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ Вона має дуже складний та суперечливий характер й впливає на міжнародний ринок праці як позитивно, так і негативно Глобалізація — процес світової економічної, політичної та культурної інтеграції й уніфікації.

Слайд 10

Вплив глобалізації на соц.-труд. відносини. Поглиблення міжнародного поділу праці; Зростання закордонних інвестицій; Ріст рівня продуктивності праці; Введення інновацій в світовому виробництві; Сприяння більш розширених контактів між громадянами різних країн та інше. Обмеження можливостей формування соц.-труд. політики; Поглиблення процесу нерівності в сферах продуктивності праці; Використання політики трудового протекціонізму; Різке обмеження міграційних процесів з третього світу в замкнені регіони; Скорочення числа необхідних для економіки країни потенційних робочих місць, внаслідок значного розвитку техніки та технологій та ін.

Слайд 11

Висновок №1 Міжнародний ринок праці розглядають як певний соціально-економічний організм, що містить різні засоби цілеспрямованого використання трудового потенціалу суспільства й окремих регіонів. Активний та неоднозначний вплив на трудові відносини має глобалізація, що з одного боку розвиває трудові відносини та спрямовує суспільство до прогресу, а з іншого сприяє поглибленню соціальної нерівності й обмеження міграційних процесів з певних регіонів. Виходячи з цього кожна держава та міжнародна організація повинна приділяти особливу увагу до проблем глобалізації й розвитку трудового співробітництва. Регулюванням проблем, що проявляються на міжнародному ринку праці займається міжнародна організація праці. На основі прийнятих Конвенцій та рекомендацій встановлюються міжнародні стандарти, що регулюють трудові відносини на ринку праці та забезпечують належне та якісне використання трудових ресурсів, вирішення проблем трудової міграції, якості й умов праці в суспільстві.

Слайд 12

Особливості ринку праці України на етапі його формування Недостатньо розвинені економічні, правові й адміністративні регулятори; Високий рівень безробіття (наявність прихованого безробіття); Нестабільність заробітної плати; Високий рівень інфляції; Масова еміграція робочої сили України до інших країн на непрестижні роботи й роботи з шкідливими умовами праці.

Слайд 13

Слайд 14

Тенденції міжнародної трудової міграції на ринку праці України по регіонам

Слайд 15

Вікова структура зовнішніх мігрантів в 2004 році (фактичні данні) І в 2050 році (прогноз)

Слайд 16

Методи регулювання міграційних процесів Розробка та затвердження ряду законодавчих актів, Конвенцій та рекомендацій МОП, міжнародних угод та договорів в сфері міграції; розробка української міграційної програми; підготовка кадрів для роботи з мігрантами; залучення України у світовий міграційний процес для участі та діяльності міжнародних організації з питань міграції; інформування населення щодо наявності вільних робочих місць за межами держави та умов працевлаштування; сприяння підвищенню конкурентоспроможності робочої сили за рахунок підвищення рівня освіти; використання досвіду мігрантів, їх грошові перекази в сторону ефективного зростання виробництва і національної економіки та ін.

Слайд 17

Негативні та позитивні наслідки міграції для України Депопуляція або „зненаселення”. Соціальне сирітство. „Відтік мізків”. Використання наших громадян за кордоном на низькокваліфікованих, важких роботах з шкідливими умовами праці. Втрата країною найконкурентоздатнішої частини власних трудових ресурсів Інтеграція України до міжнародного ринку праці. Послаблення тиску безробіття на національному ринку праці. Підвищення світового рейтингу України, як демократичної, вільної та відкритої держави. Надання можливості реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації.

Слайд 18

Інтеграція України до міжнародного ринку праці Розробка та затвердження урядом України законів та інших нормативних актів, що відповідають міжнародним “стандартам”. Ратифікація Україною Конвенцій та рекомендацій МОП, що сприяють покращенню трудових відносин на національному ринку праці. Встановлення, на основі міжнародних угод, трудових “правил”, що поглиблюють інтеграцію України до міжнародного співробітництва. Спільне виконання програм направлених на вирішення гострих та актуальних проблем в міграційній сфері (міжнародне співробітництво).

Слайд 19

ВИСНОВОК №2 Дослідження сучасного стану, сформованого в Україні ринку праці та трудової міграції, демонструє наявність серйозних проблем функціонування трудової міграційної політики в державі. Враховуючи кризову ситуацію в економіці України, виникає необхідність в розробці ефективних та якісних методів регулювання трудових міграційних процесів, які в першу чергу повинні забезпечити конкурентоспроможність та якість вітчизняної робочої сили шляхом покращення рівня та якості освіти. З огляду на всі існуючі проблеми ринку праці та міграційної політики України доцільно зробити висновки, щодо необхідності використання Україною закордонного досвіду ефективного й раціонального регулювання ринку праці. Зокрема досвід регулювання міграційних процесів розвинених європейських країн(Німеччини), а також країн СНД, на основі міжнародного співробітництва, встановлення обмежень для трудових іммігрантів та ратифікація державою Конвенцій й рекомендацій МОП. Дані шляхи інтеграції України до міжнародного ринку праці сприяють все більш ефективному регулюванню трудової міграції України та входженню нашої країни до країн зі стабільним ринком праці.

Слайд 20

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка