X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Завантажити презентацію

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Корнєєва Юлія Володимирівна Кафедра міжнародних фінансів, к.348

Слайд 2

Основна  Основи міжнародних фінансів: підручник / О.І. Рогач, Т.С. Шемет, С.А. Циганов та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 496 с. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – К.: Либідь, 2005. – 720 с. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 336 с. Міжнародні фінанси / за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

Слайд 3

Тема 1. Глобальне фінансове середовище Міжнародні фінанси — це сукупність перерозподільних відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів. Міжнародні фінансові відносини являють собою досить складну систему руху грошових потоків. Вони можуть бути згруповані за такими напрямами: взаємовідносини між суб'єктами господарювання різних країн; взаємовідносини держави з юридичними і фізичними особами інших країн; взаємовідносини держави з урядами інших країн та міжнародними фінансовими організаціями; взаємовідносини держави і суб'єктів господарювання з міжнародними фінансовими інституціями.

Слайд 4

Світові фінансові центри — Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Франкфурт-на-Майні, Сінгапур та ін. Новим світовим фінансовим центром після Другої світової війни став Токіо. Поява фінансових центрів на периферії світового господарства, таких як Багамські Острови, Сінгапур, Сянган (Гонконг), Панама, Бахрейн та ін. обумовлена нижчими податками й операційними витратами, незначним державним втручанням, ліберальним валютним законодавством.

Слайд 5

За видами інструментів фінансовий ринок складається з двох взаємозв‘язаних і доповнюючих один одного, але окремо функціонуючих ринків: ринок капіталів; (міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів. Ринок кредитних ресурсів і ринок цінних паперів у фінансовій літературі часто називають ринком капіталів.) ринок грошей.

Слайд 6

Міжнародний кредит виконує такі функції: забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів; посилює процес нагромадження в рамках світового господарства; прискорює процес реалізації товарів (робіт, послуг) у всесвітньому масштабі. Залежно від суб'єкта кредитування кредити поділяються на : приватні, урядові кредити міжнародних фінансових організацій. Кредити надаються коротко-, середньо- і довготермінові.

Слайд 7

Світовий фінансовий ринок – це єдиний механізм функціонування валютного, фондового, інвестиційного, страхового та кредитного сегментів, що виникає під впливом зростаючої інтернаціоналізації світогосподарських зв'язків та концентрації виробництва та капіталу на базі національних фінансових ринків. Отже світовий фінансовий ринок – це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінансових потоків, та являє собою особливу форму організації руку коштів у світовому господарстві. Фінансовий ринок забезпечує механізми для створення і обміну фінансових активів, отже це глобальний механізм, що забезпечує балансування світового попиту і пропозиції на капітал. Фінансові ринки – це канали, по яким інвестори надають кошти компаніям, що їх потребують.

Слайд 8

Найчастіше виділяють чотири головні елементи світового фінансового ринку: валютний ринок; ринок боргових зобов'язань; ринок титулів (або прав) власності; ринок похідних фінансових інструментів (деривативів).

Слайд 9

Міжнародні валютні ринки – це міжнародна мережа офіційних центрів, де відбуваються купівля-продаж іноземних валют. Головні центри, де здійснюється основна частина світових валютних операцій – Лондон, Нью-Йорк, Токіо. Міжнародний ринок боргових зобов'язань – це сфера обігу боргових зобов'язань, що гарантують кредитору право стягувати борг із боржника та складається із двох головних сегментів: міжнародного кредитного ринку (ринок банківських кредитних зобов'язань) та міжнародного ринку боргових цінних паперів (ринок облігацій). На міжнародному ринку боргових цінних паперів обертаються такі фінансові інструменти як облігації, середньотермінові ноти та деякі інші цінні папери. Міжнародний ринок титулів (прав) власності - це сфера обігу цінних паперів, що засвідчують участь інвестора в капіталі підприємств. До таких цінних паперів належать акції та депозитарні розписки. Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів (деривативів) охоплюють обіг групи фінансових інструментів, що направлені на передавання або нейтралізацію ризиків. Фінансові деривативи – це інструменти торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив'язані до інших активів (ціни товарів або акцій, курсу валюти, відсоткової ставки).

Слайд 10

Слайд 11

При прийнятті рішень для ефективного впровадження механізму міжнародного фінансового менеджменту потрібно враховувати ймовірні загрози, які можуть мати загальний та внутрішній характер: загальні: велика кількість валют; зростаючі валютні ризики; велика кількість політичних та юридичних систем; національні та культурні відмінності; глобалізація ринків; політико-державні ризики – податкові системи, репатріація прибутків; внутрішні: агентська проблема в ТНК; загальний рівень менеджменту фірми; діяльність фінансового менеджера - рівень кваліфікації тощо.

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Міжнародні фінансові потоки - це сукупність фінансових операцій, об'єктом яких є грошовий капітал, що обслуговують міжнародну торгівлю товарами, послугами і перерозподіляють капітали між країнами. Міжнародний рух капіталу - це не фізичне переміщення засобів виробництва, а фінансова операція: надання позики, купівля-продаж цінних паперів, інвестування. Рух фінансових потоків здійснюється через банки, спеціалізовані фінансово-кредитні установи, фондові біржі, які формують світовий фінансовий ринок. Напрямками міжнародних фінансових потоків є ті сфери та регіони, де на них найбільший попит, а отже є можливість отримати найбільший прибуток.

Слайд 15

Серед основних сегментів світових фінансових потоків слід зазначити такі : розрахункове та кредитне обслуговування руху товарів і послуг, валютні операції, операції із цінними паперами й іншими фінансовими інструментами, іноземні інвестиції, міжнародна офіційна допомога та державні внески в міжнародні організації.

Слайд 16

Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку: глобалізація; інтеграція, що супроводжується зростанням мобільності транскордонних фінансових потоків; посилення конкуренції на світових ринках; розвиток фінансових інновацій; швидкий ріст трансакцій з деривативами; посилення процесів злиття і поглинання, що значною мірою впливає на процеси реорганізації ринку; відсутність дієвої та ефективної системи регулювання (як показала криза).

Слайд 17

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка