X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Корпоративні системи R3, BAAN, Oracle

Завантажити презентацію

Корпоративні системи R3, BAAN, Oracle

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Корпоративні системи R3, BAAN, Oracle Загальна характеристика системи R/3 Організація обліку і звітності в системі R/3 Управління матеріальними потоками в R/3 Склад, характеристика і функціональні можливості системи Baan IV Склад, характеристика і функціональні можливості системи Oracle Application Загальна характеристика системи Scala та інших систем

Слайд 2

Порівняльна характеристика корпоративних систем Система SAP R/3 — це інтегрований комплекс програмних засобів корпоративного управління, поєднуючий в собі стандартні організаційно-економічні функції і спеціалізовані за галузями господарчі процеси. Система R/3 реалізована на базі тьохрівневої клієнт-серверної архітектури. Понад 11000 компаній в більше ніж 100 державах світу здійснюють свою діяльність використовуючи продукт SAP — систему R/2 для великих ЕОМ (мейнфреймов) і систему R/3 для конфігурацій клієнт-сервер. З 1992 року SAP активно працює на ринку СНД.

Слайд 3

За основними функціональними сферами система R/3 поділяється на три напрямки: облік і звітність; логістика; управління персоналом.

Слайд 4

Модулі: фінансова бухгалтерія, СО-контролінг, управління інвестиціями, фінансовий менеджмент, контролінг підприємства. Фінансова бухгалтерія: збираються всі дані для бухгалтерської і міжнародної звітності; повне документальне оформлення господарських операцій і інформація - вихідна база для задач планування і контролю потреби у відповідних ресурсах для всього підприємства; повний огляд фінансових даних в інтернаціональному середовищі різних компаній, мов, валют і планів рахунків; повна локалізація в середовищі законодавчих вимог, відповідність правовому і методологічному фінансовому розпорядженням (спеціальні адаптаційні режими); враховується розходження валютної і податкової системи;

Слайд 5

Підтримує структуру плану рахунків на рівнях корпорації, концерну і компаній, різні валюти і мови, інтегрований фінансовий календар, різнобічну систему фінансової звітності, що відповідає національним і міжнародним вимогам. Включає консолідацію - забезпечує одержання консолідованої фінансової звітності в рамках корпорації (концерну), а також стратегічне балансове планування при різних методах оцінки і додаток фінансового контролінгу.

Слайд 6

Модуль СО-контролінг: контролінг непрямих витрат облік витрат: за видами, за місяцями їхнього виникнення за замовленнями, за процесами, за продуктами, у комбінації один з одним, що забезпечує всебічний аналіз, оперативне виявлення проблемних областей і їхню оптимізацію.

Слайд 7

Управління інвестиціями Забезпечує повну підтримку інвестиційних заходів і проектів - від планування до розрахунку, включаючи розрахунок економічної ефективності й амортизаційне моделювання. За допомогою складання інвестиційної програми спрощується процес планування і складання бюджету для декількох компаній, збільшується ефективність контролю і знижуються ризики виникнення дефіцитів бюджету. На основі повної інтеграції з плануванням і контролем господарських процесів забезпечується гнучка процедура розрахунку інвестиційних заходів. Реєстрація, розрахунок і обробка надходжень, вибуття, переміщень, амортизації і збільшення балансової вартості матеріальних активів.

Слайд 8

Фінансовий менеджмент Ефективне управління ліквідами, цінними паперами, платіжними операціями і ризиками. Адміністрація ліквідів — планування й аналізу фінансових операцій, управління ліквідністю фінансових засобів, платежами і короткотерміновими грошовими вкладами, а також для управління банківськими рахунками, клірингу рахунків, прогнозу ліквідності і розрахунку доходу з капіталу. Надає весь спектр функцій для керування фінансовими операціями і засобами. У сфері короткострокових ліквідів і управління ризиками лежать можливості застосування угод на грошовому чи валютному ринках. В області середньо і довгострокових ліквідів ці можливості доповнюються функціями цінних паперів і позичок. Поставляючі в режимі он-лайн дані інформують про актуальну ситуацію на фінансових ринках, дозволяють оперативно реагувати на зміни ринкових умов.

Слайд 9

Управління ринковими ризиками виступає як інтегрований центральний засіб адміністрації і контролю на підставі інформації з компонентів Адміністрація ліквідів і Фінансовий менеджмент. При аналізі ризиків можливий розгляд валютних ризиків, процентних ризиків, цінових ризиків, а також чутливості кон’юнктури.

Слайд 10

Контролінг підприємства Оптимізувати вартість акцій підприємства і домогтися поставлених задач по розширенню бізнесу і намічених інвестиційних цілей. Інструментарій планування діяльності і складання бюджету підприємства надає можливість інвестиційного планування, складання і контроля бюджету, а також автоматичного одержання даних, що відносяться до інвестиційної підтримки, з оперативних додатків.

Слайд 11

Функція обліку за місцями виникнення прибутку забезпечує аналіз рентабельності внутрішніх сфер відповідальності, обраних по місцях виникнення прибутку, статей балансу і їхнього використання при розрахунку фінансових показників. Інтеграція з іншими додатками системи забезпечує своєчасне надання контролінгової інформації, як по окремих господарських одиницях, і підприємству в цілому.

Слайд 12

Логістика Управління матеріальними потоками Планування в промисловості з безупинним циклом виробництва

Слайд 13

Система проектів Рішення в області планування і керування проектами поєднує всі сторони робіт із проекту, координує і керує всіма етапами реалізації проектів у безпосередній інтеграції .із. системою закупівель і контролінгу, від виставляння пропозиції, проектування і затвердження проекту до управління ресурсами і здійснення розрахунків. При плануванні проекту доступні зручні засоби для створення структурних планів проектів, сіткових графіків чи діаграм календарного планування, а також використання планів будь-якої форми складності і рівня деталізації.

Слайд 14

Функціональність «Системи проектів» дозволяє створювати заявки і резервувати необхідний матеріал, виходячи з запланованих для реалізації проекту фінансових засобів, робочої сили, потужності, матеріалів, допоміжних засобів і послуг, а також контролювати бюджет проекту і приступність необхідних ресурсів, що забезпечує уживання своєчасних заходів по усуненню проблемних областей

Слайд 15

Управління якістю Вироби високої якості вимагають довгострокового зв’язку «клієнт-постачальник», заощаджують кошти і підвищують конкурентноздатність. Використання додатка управління якістю допоможе підвищити якість продукції на усіх фазах існування виробу від розробки і проекту до планування і виробництва, збуту, техобслуговування і ремонту. Додаток тісно інтегрований з іншими ключовими додатками системи. Включення функціональності управління якістю в єдину систему логістики дає ряд переваг. Система закупівель містить показники якості для оцінки постачальників чи дані про якість для запитів і замовлень на постачання:  

Слайд 16

— за допомогою керуючих даних, наданих системою забезпечення якості, установлюється, які матеріали перевіряються і повинні бути віднесені до запасу на контролі якості (при контролі надходження матеріалу, виробничому чи приймальному контролі); — на основі визначених ознак якості матеріали можуть управлятися партіями і вибиратися для постачання; — постачання матеріалу може виконуватися із сертифікатом, що підтверджує якість виробу; — за допомогою функцій контролю витрат, інтегрованих у додаток, витрати на перевірку якості і коригувальних операцій стають прозорими для клієнта.

Слайд 17

Техобслуговування, ремонт устаткування (ТОРО) і управління сервісом

Слайд 18

Управління персоналом Модуль менеджмент персоналу Модуль управління тимчасовими даними (РТ) пропонує гнучке представлення всіх процесів у керуванні персоналом, що зв’язані з відображенням, введенням і оцінкою робочого часу співробітників. Крім того, введена інформація про присутність/відсутності може бути використана в інших додатках системи. Укомплектування підрозділів персоналом у відповідності зі сферами відповідальності, присвоєння єдиних правил обробки і спеціальних способів оцінки тимчасових даних дозволяють швидко й ефективно керувати даними, а також скоротити часові витрати на введення інформації. Підтримується відображення часових графіків підприємства відповідно до реальних даних і календаря: змінний графік, звичайний робочий час і змінний графік, годинний і календарний нормативний робочий час, графіки перерв у роботі, заміщень, чергувань і відряджень, робота в рахунок майбутнього періоду й інші моделі робочого часу.

Слайд 19

Розрахунок заробітної плати. Модулі управління заходами.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка