X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві»

Завантажити презентацію

«Калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Доповідач: Бібик Юлія Миколаївна - завідувач відділу економічних досліджень та визначення вартості дорожніх робіт ДерждорНДІ Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна 8 грудня 2011 року «Калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві»

Слайд 2

* ЗМІСТ Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна 1. Сфера застосування 2. Нормативні посилання 3. Терміни та визначення понять 4. Загальні положення 5. Порядок калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві Додаток А (обов’язковий) Типова форма калькуляції Додаток Б (довідковий) Приклад розрахунку вартості асфальтобетону, виготовленого на власному підсобному господарстві дорожньо-будівельної організації Додаток В Особливості складання в програмному комплексі “Будівельні технології-Кошторис” кошторисної документації на виконання дорожніх робіт із застосуванням матеріального ресурсу, виготовленого на власному підсобному господарстві 17

Слайд 3

* СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ для підприємств, що працюють на об'єктах Укравтодору Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна для підприємств, що підпорядковані Укравтодору

Слайд 4

* Терміни та визначення понять Адміністративні витрати Загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством чи філії Загальновиробничі витрати Це витрати, що пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням підсобного господарства, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат Філія Це відокремлений виробничий структурний підрозділ підприємства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій і має окремий баланс, розрахунковий рахунок в банку, здійснює бухгалтерський і податковий облік Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна

Слайд 5

* Підсобне господарство дорожньої галузі (другорядне виробництво) Це структурний виробничий підрозділ підприємства чи філії, що безпосередньо не бере участі у виконанні дорожніх робіт, але виготовлені ним матеріальні ресурси використовуються під час використання цих робіт. Терміни та визначення понять До підсобних господарств дорожньої організації належать: виробничі бази бітумні бази стаціонарні асфальтобетонні заводи цементобетонні заводи полігони для виробництва залізобетонних виробів полігони або будівельні майданчики для приготування та зберігання матеріалів і сумішей Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна

Слайд 6

* Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна Порядок калькулювання на власному підсобному господарстві Прямі витрати : 1.Сировина та матеріали виробничі норми загальні або відомчі виробничі норми ресурсні елементні кошторисні норми місцеві норми хронометражні спостереження 2. Паливо та енергія витрати палива виробничі норми наказ підприємства загальних або відомчих виробничих норм ресурсних кошторисних норм експлуатації машин 3. Основна заробітна плата норми затрат праці норми часу (а у разі їх відсутності) ресурсні елементні кошторисні норми хронометраж норми спостережень на інших об'єктах показники контрольно-вимірювальних приладів

Слайд 7

* Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна Підсобне господарство Філія (підприємство) Прямі + Загальновиробничі = Виробнича база Варіант використання матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві Для власних потреб Прибуток та Адміністративні йдуть в цілому на об'єкт Трудовитрати передаються підрозділу, який використовує цей матеріал при виконанні дорожніх робіт. Для інших організацій Філія Філії Підприємство (філія) Іншим підприємствам Прямі + ЗВВ = Виробнича собівартість Адміністративні витрати (беруться фактичні, 1,79 – як орієнтир, а не границя) Прибуток (4,00 – границя) Ціна Не повинна перевищувати цін інших виробників, що склалися в регіоні ! Прямі + ЗВВ = Виробнича собівартість Адміністративні витрати Прибуток Обирається підприємством (філією) самостійно !

Слайд 8

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна Типова форма калькуляції ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО _________________ ____________________ (служба Замовника) (керівник підприємства) «___»___________20 р. «___»___________20 р. Калькуляція __________________________________________________________________ повне найменування продукції (виробу) на_________________________________20 р. (період) Назва структурного виробничого підрозділу _________________________________ Калькуляційна одиниця________________________________________ (показник калькуляційної одиниці) Склав _________________ Перевірив (представник замовника) _________________ * № п/п Найменування статей калькулювання Одиниця виміру Кількість одиниць виміру Ціна за одиницю виміру (грн.коп.) Сума (грн.коп.) 1 2 3 4 5 6 1 Сировина та матеріали 2 Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби 3 Паливо та енергія на технологічні цілі 4 Зворотні відходи (вираховуються) 5 Основна заробітна плата робітників 6 Додаткова заробітна плата робітників 7 Відрахування на соціальні заходи 8 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування 9 Загальновиробничі витрати 10 Всього виробнича собівартість, сума рядків:1+2+3-4+5+6+7+8+9 11 Трудомісткість люд.-год.

Слайд 9

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна * ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО _________________ ______________ (служба Замовника) (керівник підприємства) " ___ " ______________ 2011 р. " ___ " ______________ 2011 р. Калькуляція на приготування 100 т щільної гарячої дрібнозернистої суміші для верхніх шарів покриття № Найменування статей Одиниця К-сть од. Ціна за Сума п/п калькулювання виміру виміру одиницю (грн.) (грн.)   Сировина та матеріали         1. Щебінь гранітний, фр.10-20 мм кг 22600 0,19 4294,00   Щебінь гранітний, фр. 5-10 мм кг 18900 0,21 3969,00   Відсів гранітний, фр. 0-5 мм кг 48100 0,12 5772,00   Мінеральний порошок кг 4700 0,51 2397,00   Бітум БНД 60/90 кг 5512 5,27 29048,24   Адгезійна добавка Wetfix BE кг 17 36,55 621,35   Добавка Kraton D-1101 CM кг 171 35,70 6104,70   Разом грн.     52206,29 2. Паливо та енергія на           технологічні цілі           Дизельне паливо кг 135,81 9,55 1296,99   Мастильні матеріали кг 10,71 17,38 186,14   Гідравлічна рідина кг 1,11 14,56 16,16   Електроенергія кВт/год 745,00 0,75 558,75   Мазут кг 1552,00 3,83 5944,16   Суміш гасу та моторного палива кг 84,00 5,22 438,48   Разом грн.     8440,68

Слайд 10

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна * 3. Основна заробітна плата           Машиніст змішувача асфальтобетону люд.-год. 3,35 18,99 63,62   Помічник машиніста люд.-год. 3,35 16,30 54,61   Асфальтобетонник-варильник люд.-год. 29,47 14,15 417,00   Слюсар будівельний люд.-год. 3,35 18,99 63,62   Електрослюсар будівельний люд.-год. 3,35 18,99 63,62   Машиніст навантажувача люд.-год. 2,41 18,99 45,77   Машиніст бульдозера люд.-год. 0,62 18,99 11,77   Налагоджувальник КВП та автоматики люд.-год. 3,10 18,99 58,87   Дорожній робітник люд.-год. 3,10 12,54 38,87   Разом грн.     817,75   Трудомісткість люд.-год. 52,10     4. Відрахування на соціальні заходи           відрахування на соціальні заходи грн.     315,00   оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності грн.     0,54   Разом грн.     315,54 5. Витрати на утримання та           експлуатацію устаткування           амортизація грн.     399,28   ремонт та технічне обслуговування грн.     565,56   перебазування грн.     3,04

Слайд 11

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна * 6. Загальновиробничі витрати грн.     673,28   Трудомісткість люд.-год. 17,19     7. Всього виробнича собівартість грн.     63421,42 8. Трудомісткість люд.-год. 69,29     9. Адміністративні витрати грн.     124,03 10. Прибуток грн.     277,16 Всього: 63822,61 грн. ПДВ 20% 12764,52 грн. Всього з ПДВ: 76587,13 грн. Склав: ______________ Перевірив: (представник замовника) _____________

Слайд 12

Дякую за увагу! Наші координати: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57 тел (044) 201-08-47 WEB: www.dorndi.org.ua E-mail: dorteh3@ukr.net * Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка