X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Облік основних засобів, МШП і нематеріальних активів

Завантажити презентацію

Облік основних засобів, МШП і нематеріальних активів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“ Облік основних засобів, МШП і нематеріальних активів ”

Слайд 2

Навчитись вести синтетичний облік основних засобів, МШП і нематеріальних активів; Навчитись визначати вартість основних засобів, МШП і нематеріальних активів , нараховувати знос та амортизацію Завдання:

Слайд 3

План. Характеристика основних засобів. Поняття та класифікація МШП. Облік нематеріальних активів. Тема:“ Облік основних засобів, МШП і нематеріальних активів ”

Слайд 4

«Основні засоби» - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам, термін експлуатації яких більше одного року, вартість повинна бути не менш 1000грн і яка поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. ОЗ беруть участь у виробничому процесі, поступово зношуються, а свою вартість переносять на вартість новоствореної продукції шляхом нарахування амортизаційних відрахувань. 1. Характеристика основних засобів

Слайд 5

Основні засоби поділяються на 3 групи

Слайд 6

Основні засоби поділяються на 3 групи група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування); група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них; група 3 - будь-які інші основні фонди,

Слайд 7

Усі основні фонди підприємства для цілей бухгалтерського обліку класифікуються за такими групами:

Слайд 8

Усі основні фонди підприємства для цілей бухгалтерського обліку класифікуються за такими групами:

Слайд 9

Якість продукції; Продуктивність праці; Собівартість; Фінансовий результат. Основні засоби впливають на: Всі засоби впливають оцінюють за 3-ма видами: За балансовою вартістю; Відновною вартістю; Залишковою вартістю.

Слайд 10

Балансова вартість характеризує вартість придбання ОЗ і дорівнює: Вб = Вп + ТВ + Вм Вп – витрати придбання, ТВ – транспортні витрати, Вм – витрати монтажу. По балансовій вартості ОЗ зараховуються на баланс підприємства. Балансова вартість

Слайд 11

Відновна вартість ОЗ-використовуються в тому випадку, коли необхідно визначити вартість ОЗ, які перебували в експлуатації на даний момент. Відновна вартість визначається із застосуванням індексу переоцінки і розраховують за формулою: Вв = Вб * І Відновна вартість

Слайд 12

Залишкова вартість – це вартість, яка визначає стан ОЗ, виражений в грошовій формі із врахуванням зносу. І розрахову-ються як різниця між балансовою вартістю і сумою зносу: Вз = Вб – З Залишкова вартість

Слайд 13

1) фізичний – зумовлений тривалим використан-ням у виробничому процесі; 2)моральний – зумовлений ростом продуктив-ності праці та впровадження новітніх технологій; 3) знос під дією сил природи – зумовлені зовнішніми чинниками природи (техногенними аваріями різного роду катаклізмами, стихіями). Після закінчення нормативного терміну експлуатації ОЗ на них нараховується 100% знос. Види зносу ОЗ:

Слайд 14

ФР = Вз + Вл – Дл Вз – залишкова вартість ОЗ Вл – витрати на ліквідацію ОЗ Дл – дохід від ліквідації ОЗ. Документально списання ОЗ оформляється актом на списання. ОЗ підлягають ліквідації, в результаті чого визначається фінансовий результат від ліквідації ОЗ і розраховують за формулою:

Слайд 15

Синтетичний облік ОЗ ведеться на активному матеріальному рахунку №10 «Основні засоби». По Дт рахунка відображається надходження і до оцінка ОЗ, а по Кт – знос, списання, уцінка. Кінцеве сальдо 10 рахунка є дебетове і по ньому відображається залишкова вартість ОЗ. Синтетичний облік ОЗ:

Слайд 16

Синтетичний облік ОЗ ведеться на активному матеріальному рахунку №10 «Основні засоби». По Дт рахунка відображається надходження і до оцінка ОЗ, а по Кт – знос, списання, уцінка. Кінцеве сальдо 10 рахунка є дебетове і по ньому відображається залишкова вартість ОЗ. Амортизація

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне