X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Енергоефективна санація житлових кварталів, як пріоритет зеленої модернізації житлового фонду

Завантажити презентацію

Енергоефективна санація житлових кварталів, як пріоритет зеленої модернізації житлового фонду

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Енергоефективна санація житлових кварталів, як пріоритет зеленої модернізації житлового фонду Доповідачі: Максимов Артем Сергійович, Зав. відділом енергозбереження та термомодернізації у будівництві ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» Мінрегіону України Вахович Інна Володимирівна, Зав. відділом економіки, управління та організації будівництва, канд. ек. наук, доцент ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» Мінрегіону України

Слайд 2

Основні законодавчі акти, що регламентують заходи по проведенню термомодернізації житлового, бюджетного та соціального фонду України

Слайд 3

Закон України «Про енергозбереження» Стаття 5. «Забезпечення проведення енергозберігаючої політики та заходів щодо енергозбереження в усіх галузях народного господарства - промисловості, транспорті, будівництві, сільському господарстві тощо, соціальній сфері та побуті, а також у сфері міждержавного та міжнародного співробітництва». Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» «Одним з основних завдань Програми є технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива». Постанова КМУ від 20 грудня 2006 р. N 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд». «Основними вимогами до споруд є забезпечення економії енергії. Під час проектування, зведення споруди та її обладнання слід забезпечити ефективне використання енергії, необхідної для експлуатації, з урахуванням кліматичних умов».

Слайд 4

Закон України «Про будівельні норми» Стаття 2. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Стаття 11. Застосування будівельних норм Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення. ДБН Б В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» «Положення Норм мають використовуватися при проектуванні будинків і споруд, що опалюються, при новому будівництві, реконструкції й капітальному ремонті (термомодернізації), при складанні енергетичного паспорта, визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів для опалення будинків розрахунково-аналітичним методом, проведенні енергетичного обстеження будівель та споруд». «Положення цих Норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків». «Проектування теплоізоляційної оболонки будинків треба здійснювати з застосуванням теплоізоляційних матеріалів, термін ефективної експлуатації яких складає не менше 25 років»

Слайд 5

Привабливість та переваги обраних житлових кварталів Будинки живляться від однієї котельні. Відстань об'єктів від джерела енергії (котельні) в основному не більше 1000 м і тому може бути досягнуто мінімальні втрати при транспортуванні теплової енергії. Будівлі побудовані переважно до 1994 року і мають не нормативно великі тепловтрати крізь огороджувальні конструкції. Технічний стан будівель зазвичай задовільний і не потребує значних коштів на додаткові ремонтно-відновлювальні роботи. Котельні, до яких підключено будівлі, можуть бути модернізовано з переходом на альтернативні (поновлювані) джерела енергії та працювати в автономному режимі. Теплові мережі зношені, втрати тепла під час транспортування 20…30%. Висока вартість палива (газу) для виробництва теплової енергії для опалення та гарячого водопостачання. Ці фактори свідчать, що проект може мати інвестиційну привабливість.

Слайд 6

М. ЖОВКВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. житловий квартал (5 будинків, 1 дошкільний навчальний заклад, зовнішні телові мережі та котельня, до якої вони приєднані) Умовні позначки: житлові будівлі та будівля ДНЗ котельня, від якої живляться будівлі зовнішні теплові мережі

Слайд 7

Короткий опис будинків Рік побудови– 1970…1994 Середні витрати теплової енергії за рік– 258 кВт/м2 Адреса будівель Опалювальний обєм М3 Загальна опалювальна площа, м2 Поверховісьть, кількість підїздів (входів) Кількість квартир (відвідувачів) Кількість енергії на опалення будівель в рік, Гкал вул. Тарнавського, 3 3 831 1 022 3 под., 2 эт. 16 249,7 вул. Яворницького, 4 5 048 1 700 2 под., 5 эт. 21 265,8 вул. Яворницкого, 6 6 087 1 288 2 под., 5 эт. 25 283,0 вул. Яворницкого, 8 7 800 1 600 2 под., 5 эт. 30 360,2 вул. Грушевского, 8 3 350 1 038 2 под., 3 эт. 24 254,6 ДНЗ вул. Л. Українки, 29 4 200 1 000 2 эт. 180 дітей 284,3 ВСЬОГО: 30 316 7 648 1 696,7

Слайд 8

Короткий опис зовнішніх теплових мереж і котельні Котельня на вулиці Л. Українки 5 Теплові мережі від котельні Рік введення в експлуатацію 1992 Потужність об'єкта Встановлена потужність 1,44 Гкал/час Вид палива Газ Вид та склад інженерного обладнання Котел водогрійний НИИСТУ-5 (2шт), обладнані автоматикою КДД котельного обладнання НИИСТУ-5 - 84,7%; 84,2% (при введенні в експлуатації) Рік введення в експлуатацію 1992 Температурний графік постачання тепла 95/70 Протяжність теплових мереж, м 1306 Тип прокладання Підземний, канальний Втрати тепла при транспортуванні, Гкал 509,0

Слайд 9

Варіанти можливих енергоефективних заходів з комплексної термомодернізації будинків Варіант 1 (відповідно до ДБН Б В.2.6-31:2006) Термомодернізація огороджувальних конструкцій (фасади, покрівля, перекриття над підвалом, вікна) Улаштування ІТП Встановлення засобів обліку Улаштування централізованої примусової витяжної вентиляції. Варіант 2 згідно з проектом змін до ДБН Б В.2.6-31:2006, що наближається до EnEV 2009 – німецький стандарт Приведений опір теплопередачі огороджувальних конструкцій приблизно в 1,3 разів вище чинних норм в Україні Термомодернізація огороджувальних конструкцій (фасади, покрівля, перекриття над підвалом, вікна) Улаштування ІТП з погодним регулюванням. Система автоматизованого моніторингу та управління Заміна системи теплопостачання на двох трубну із улаштуванням механічних регуляторів на кожен опалювальний прилад Улаштування централізованої примусової витяжної вентиляції. Заміна освітлення (ламп розжарювання) на ефективне із використанням діодних ламп та датчиками руху. У всіх варіантах передбачено модернізацію котельні із переведенням на альтернативне паливо, теплових мереж за рахунок заміни їх на попередньоізольовані труби *

Слайд 10

Заходи щодо модернізації котельні та зовнішніх теплових мереж По котельні: установка двох основних піролізних котлів на твердому паливі (тріска, дрова) з 0,215 Гкал кожного (КДД 92%). встановлення двох додаткових очікування котли на природний газ потенціалу 0,215 Гкал кожного (КДД 92%). установка автоматизації котельні. Теплові мережі: Видалення старих зношених мережі опалення. Улаштування нових теплотрас із застосуванням попередньоізольованих труб із підземним безканальним розведенням Зменшення діаметрів труб у зв'язку із зменшенням теплового навантаження Переваги запропонованих заходів: перехід до поновлюваних джерел енергії (повна відмова від використання природного газу, за винятком аварійних ситуацій); продовження терміну експлуатації котельні і ремонту систем (з 20 до 30 років або більше); зменшити загальний рівень тепловтрат на теплових мереж до 5…8%; знизити витрати на ремонт електромережі в 3 рази; знизити експлуатаційні витрати в 9 разів; зниження капітальних витрат 1,3 рази;

Слайд 11

Результати енергетичних розрахунків за варіантами термомодернізації будинків та зовнішніх теплових мереж Адреса будівель Витрати теплової енергії та її економія від впровадження термомодернізації будинків і модренізації зовнішніх теплових мереж, Гкал фактичні Варіант 1 Варіант 2 Витрати Клас енерго-ефектив-ності Витрати економія Клас енерго-ефектив-ності Витрати економія Клас енерго-ефектив-ності Тарнавського, 3 324,61 кл. F 68,346 256,26 кл. С 55,948 263,07 кл. B Яворницького, 4 345,592 кл. F 98,146 247,446 кл. B 74,760 263,31 кл. B Яворницького, 6 367,913 кл. F 94,658 273,25 кл. B 60,372 301,49 кл. B Яворницького, 8 468,247 кл. F 121,140 355,0 кл. B 87,297 372,23 кл. B Грушевського, 8 331,006 кл. F 75,204 196,67 кл. C 59,739 265,27 кл. B д/с вул. Л.Українки, 29 368,316 кл. F 117,280 252,31 кл. В 83,430 277,82 кл. B ВСЕГО: 2 205,684   574,77 1 586,35   421,55 1 743,18  

Слайд 12

- сукупні витрати на термомодернізацію будинків та мереж (виходячи 25-ти років прогнозної експлуатації - дохід та капіталізований дохід за рахунок економії енергоресурсів за 25 років експлуатації заходів по кожному об'єкту; - прибуток та капіталізований прибуток за рахунок економії енергоресурсів за 25 років експлуатації заходів по кожному об'єкту; - індекс прибутковості з урахуванням капіталізації та без; строк окупності інвестицій з урахуванням капіталізації та без; внутрішня норма рентабельності. Показники для оцінки Вихідні дані для розрахунків Вартість 1 Гкал для населення – 254,25 грн. Вартість 1 Гкал для бюджетних установ – 786,21 грн. Вартість 1 Гкал за рахунок використання піролізного котла (альтернативне джерело енергії) – 204,37 грн. ККД Котельні по вул. Л.Українки 7б- 86% Втрати тепла по теплових мережах: до модернізації – 30,0% після модернізації – 5% Ставка дисконтування (капіталізації) – 7,5% Напрямки оцінки економії коштів від втрати тепла Вихідні дані, використані для оцінки економічної ефективності інвестицій в проект комплексної термомодернізації житлового кварталу Перший напрям Виходячи з установленої вартості 1 Гкал для населення та бюджетних установ Другий напрям Виходячи з вартості 1Гкал для всіх споживачів на рівні як для бюджетних установ *

Слайд 13

Показники економічної ефективності інвестицій за проектом термомодернізації житлового кварталу в г. Жовква Львівської області.   Показники економічної ефективності інвестицій, розраховані виходячи із вартості 1 Гкал до термомодернізації 786,21 грн., після - 204,37 грн. з капіталізацією капіталізований дохід (за 25 років), тис. грн. капіталізований прибуток (за 25 років), тис. грн. індекс прибутковості (за 25 років), разів строк окупності, років 1 варіант 109 498 259 97 742 801 9,3 6,1 2 варіант 111 733 401 98 578 043 8,5 6,4   з дисконтуванням   NPV, тис. грн. PI, разів IRR, % PP, років 1 варіант 7 546 620 1,64 15,3 9,8 2 варіант 6 540 726 1,50 15,7 11,3   без урахування фактору часу   Річна економія (річний дохід), грн. Прибуток за 25 років, грн. Індекс прибутковості, разів Строк окупності, років 1 варіант 1 610 793 28 514 365 3,4 7,3 2 варіант 1 643 673 27 936 477 3,1 8,0

Слайд 14

* Показники економічної ефективності інвестицій за проектом термомодернізації житлового кварталу в г. Жовква Львівської області. З метою забезпечення інвестиційної привабливості приватного інвестора рекомендовано повернення коштів у розмірі 345,75 грн на кожну вироблену Гкал протягом 10 років або профінансувати 50% інвестицій   Показники економічної ефективності інвестицій, виходячи із вартості 1 Гкал до термомодернізації 254,25 грн., після - 204,37 грн. з капіталізацією капіталізований дохід (за 25 років), тис. грн. капіталізований прибуток (за 25 років), тис. грн. індекс прибутковості (за 25 років), разів строк окупності, років 1 варіант 36 825 825 25 070 367 3,1 13,3 2 варіант 39 060 966 25 905 609 3,0 13,8 з дисконтуванням   NPV, тис. грн. PI, разів IRR, % PP, років 1 варіант -5 263 894 0,55 1,20 - 2 варіант -6 269 789 0,52 0,70 -

Слайд 15

М. ТЕРНОПІЛЬ житловий квартал (9 житлових будинків, 1 дошкільний навчальний заклад, 1 начальна загальноосвітня школа, зовнішні теплові мережі та котельня, до якої вони приєднані) Умовні позначки: житлові будинки об'єкти бюджетної сфери котельня від якої живляться всі будинки *

Слайд 16

Загальний опис будинків та зовнішніх теплових мереж Роки побудови – 1960…1988 Мережі теплопостачання: Тип прокладання – підземний, канальний Загальна довжина – 4860 м.п. * Найменування закладу Поверховість Опалювальний об’єм, м³ Дошкільний навчальний заклад №5 2 5158 Загальноосвітня школа №2 2 3869

Слайд 17

Результати енергетичних розрахунків за всіма варіантами * Об'єкти (житлові будинки, бюджетні установи, мережі теплопостачання) Витрати до термо-модернізації, Гкал за 1 опалювальний період Витрати теплової енергії за варіантами термомодернізації та економія від реалізації заходів, Гкал за 1 опалювальний період Варіант 1 Варіант 2 витрати економія витрати економія вул. Новий Світ, 1 2 120 731 1389 639 1481 вул. Новий Світ, 4 1 415 508 907 455 960 вул. Новий Світ, 16 1 398 493 905 439 959 вул. Д.Нечая, 29 2 498 888 1610 800 1698 вул. Д.Нечая, 38 631 239 392 197 434 вул.Транспортна,7 1489 507 982 429 1060 вул.Транспортна,8 637 214 423 179 458 вул.Транспортна,9 693 258 435 210 483 вул.Транспортна,10 696 254 442 208 488 Середня школа №2 270 97 173 97 173 Дошкільний навчальний заклад №5 347 124 223 124 222 Теплові мережі 2 171 179 1 992 179 1 992 ВСЬОГО: 14 365 4 492 9 873 3 956 10 408

Слайд 18

* Орієнтовна потреба в інвестиціях для реалізації проекту по роках Назва об'єкту, виду робіт роки реалізації проекту/вартість робіт, грн.  1 2 3 Середня школа №2 1 524 146             Дошкільний навчальний заклад №5 2 032 186     Ж/б по вул. Транспортна, 8 2 500 000     Ж/б по вул. Транспортна, 9 2 800 000     Ж/б по вул. Транспортна, 10 2 800 000   Ж/б по вул. Транспортна, 7 7 200 000   Ж/б по вул.Новий світ, 4   6 600 000   Ж/б по вул.Новий світ, 16   6 100 000   Ж/б по вул. Д. Нечая, 38   2 600 000   Ж/б по вул. Д. Нечая, 29     12 230 000 Ж/б по вул.Новий світ, 1     7 500 000 Модернізація тепломереж     6 318 000 Модернізація котельні     900 000 Разом 11 656 332 22 500 000 26 948 000 Всього: 61 104 332

Слайд 19

* Показники економічної ефективності інвестицій в проект Показник При визначенні економії від зменшення втрат тепла виходячи із вартості 1 Гкал до термомодернізації 739,67 грн., після - 194,43 грн. виходячи із вартості 1 Гкал до термомодернізації 235,78 грн., після – 194,43 грн. варіант 1 заходів варіант 2 заходів варіант 1 заходів варіант 2 заходів Сукупні витрати на реалізацію проекту, грн. 61 104 332 69 430 696 61 104 332 69 430 696 Строк окупності витрат без урахування фактору часу, років 7,4 8,3 23,8 24,6 Дохід за 25 років експлуатації заходів по кожному об'єкту, грн. 242 621 312 245 487 259 70 825 993 73 691 940 Прибуток за 25 років експлуатації заходів по кожному об'єкту, грн. 181 516 980 176 056 563 9 721 661 4 261 244 Індекс прибутковості без урахування фактору часу, разів 3,97 3,54 1,16 1,06 Строк окупності витрат з урахуванням капіталізації, років 6,2 6,7 14,0 14,4 Капіталізований дохід за 25 років, грн. 725 679 583 734 152 579 210 274 154 218 747 150 Капіталізований прибуток за 25 років, грн. 664 575 251 664 721 883 149 169 822 149 316 454 Індекс прибутковості з урахуванням капіталізації за 25 років, разів 11,9 10,6 3,4 3,2 Строк окупності витрат (PP), років 9,3 10,7 1,0 0,5 Внутрішня норма рентабельності, % 18,3 15,8 1,00 0,50

Слайд 20

* Умовні обозначения: жилые здания и здание ДУЗ котельная, от которой питаются здания м. ЧЕРНІВЦІ Проект комплексної термомодернізації житлового кварталу (15 житлових будинків, 1 дошкільний навчальний заклад 1 загальноосвітня школа, зовнішні теплові мережі та котельня, до якої вони приєднані)

Слайд 21

* Тепловитрати по будинках до та після термомодернізації за варіантами заходів, Гкал Адреси житлових будинків до термомо-дернізації після термомодернізації за варіантами: економія тепла, Гкал за сезон Варіант 1 Варіант 2 Варіант 1 Варіант 2 С. Щедріна, 38 405 146 103 259 302 С. Щедріна, 36 542 189 130 353 412 С. Щедріна, 34 544 189 130 355 414 С. Щедріна, 32 379 129 89 250 290 Кармелюка, 71 415 144 102 271 313 Кармелюка, 69 423 146 103 277 320 Кармелюка, 67 792 272 187 520 605 2 пр.Кармелюка, 8 468 164 90 304 378 2 пр.Кармелюка, 6 304 104 62 200 242 2 пр.Кармелюка, 4 312 102 61 210 251 2 пр.Кармелюка, 2 433 153 108 280 325 2 пр.Кармелюка, 1 352 126 88 226 264 1 пр.Кармелюка, 4 254 93 69 161 185 Залозецького, 57 Б 639 213 143 426 496 Залозецького, 57 А 546 194 133 352 413 Школа №3, Герцена, 36 1052 401 292 651 760 ДНЗ №22 С.Щедріна, 29 416 166 121 250 295 РАЗОМ 8 276 2 931 2 011 5 345 6 265

Слайд 22

* Фінансування проекту комплексної термомодернізації житлового кварталу в м. Чернівці Порядок виконання робіт з комплексної термомодернізації кварталу за 2 варіантом Назва об'єкту, виду робіт роки реалізації проекту/ вартість робіт, грн.   1 2 3 Середня школа №2 1 641 388     Дошкільний навчальний заклад №5 2 188 508     Ж/б по вул. Транспортна, 8 2 900 000     Ж/б по вул. Транспортна, 9 3 248 000     Ж/б по вул. Транспортна, 10 3 248 000   Ж/б по вул. Транспортна, 7 8 352 000   Ж/б по вул.Новий світ, 4   7 656 000   Ж/б по вул.Новий світ, 16   7 076 000   Ж/б по вул. Д. Нечая, 38   3 016 000   Ж/б по вул. Д. Нечая, 29     14 186 800 Ж/б по вул.Новий світ, 1     8 700 000 Модернізація тепломереж     6 318 000 Модернізація котельні     900 000 Разом 13 225 896 26 100 000 30 104 800 Всього 69 430 696

Слайд 23

* Показники економічної ефективності інвестицій в проект Показник При визначенні економії від зменшення втрат тепла виходячи із вартості 1 Гкал до термомодернізації 730,33 грн., після - 178,63 грн. виходячи із вартості 1 Гкал до термомодернізації 225,89 грн., після – 178,63 грн.   варіант 1 заходів варіант 2 заходів варіант 1 заходів варіант 2 заходів Сукупні витрати на реалізацію проекту, грн. 51 690 486 58 504 346 51 690 486 58 504 346 Строк окупності витрат без урахування фактору часу, років 8,5 9,1 - - Дохід (за 25 років експлуатації заходів по кожному об'єкту), грн. 196 928 892 201 242 887 51 253 415 55 567 410 Прибуток за 25 років експлуатації заходів по кожному об'єкту, млн. грн. 145 238 406 142 738 541 -437 071 -2 936 936 Індекс прибутковості без урахування фактору часу, разів 3,8 3,4 1,0 0,9 Строк окупності витрат з урахуванням капіталізації, років 6,7 7,1 17,8 17,6 Капіталізований дохід, грн. 602 305 002 614 879 132 158 078 401 170 652 532 Капіталізований прибуток,грн. 550 614 516 556 374 786 106 387 915 112 148 186 Індекс прибутковості з урахуванням капіталізації, разів 11,7 10,5 3,1 2,9 Чиста приведена вартість (NPV), грн. 36 884 994 32 524 628 -25 827 352 -30 187 718 Індекс доходності (PI), разів 1,8 1,6 0,5 0,4 Строк окупності витрат (PP), років 10,3 11,7 - - Внутрішня норма рентабельності (IRR), % 16,3 14,4 - -

Слайд 24

В результаті реалізації проекту буде досягнуто: Екологічний ефект: - щорічна економія споживання газу – 100%; зменшення викидів СО2 в 3…5 разів та інших парникових газів. Соціальний ефект - підвищення якості житла населення, підвищення комфорту дітей та працівників дитячого садочків, шкіл тощо, підвищення ринкової вартості житла мешканців будинків. Технічний ефект – приведення опору теплопередачі конструкцій будинків у відповідність нормам, подовження строку експлуатації конструкцій будинків, теплових мереж. Економічний ефект – щорічна економія коштів на опалення в обсязі 60…70%, яка дозволить щорічно здійснювати термомодернізацію 1-2 будинків не залучаючи при цьому додаткових коштів. Строки окупності проектів при розгляді в боку держави є інвестиційно привабливими *

Слайд 25

Основною перешкодою приватного інвестора є низька рентабельність інвестицій у проекти комплексної термомодернізації житлових кварталів в сьогоднішніх умовах ринку * Участь держави у вигляді часткової компенсації коштів інвестору з спеціального (дотаційного) фонду бюджету. Підвищення тарифу на теплову енергію для населення. Впровадження податкових пільг з чітким визначенням критеріїв, яким має відповідати суб'єкт для їх отримання. Так, зокрема, необхідно чітко визначити механізм включення підприємств до Реєстру Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та чіткого визначення способів отримання прибутків, які будуть оподатковуватись за пільговими тарифами. Конкретизація умов надання компенсації ставки по кредиту. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості проектів комплексної термомодернізації житлових кварталів

Слайд 26

Дякуємо за увагу! ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» Зав. відділом енергозбереження та термомодернізації у будівництві Максимов Артем Сергійович м.тел. +38 067 912 81 85 т.ф. +38 044 248 27 95 Зав. відділом економіки, управління та організації будівництва, канд. ек. наук, доцент Вахович Інна Володимірівна м.тел. +38 097 333 69 40 т.ф. +38 044 248 48 88

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка