X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Державне забезпечення энергоэффективности житлових і громадських будинків

Завантажити презентацію

Державне забезпечення энергоэффективности житлових і громадських будинків

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Державне забезпечення энергоэффективности житлових і громадських будинків Нечепорчук Анатолій Антонович, канд.техн.наук an49@mail.ru

Слайд 2

Toмас Яницки Санирование жилья в Германии – путь к успеху 2 Основные критерии для успешной жилищной реформы Основной задачей на тот момент (такая же задача на данный момент стоит перед общественностью в странах Восточной Европы) было привлечение инвесторов, как для нового строительства, так и для модернизации старого жилого фонда… При этом финансирование происходило в частном порядке с привлечением кредитных средств. Государство предоставляло субсидии. Вместе с тем динамика цен должна была быть прогнозируемой и управляемой, чтобы иметь разумное соотношение с доходами и платежеспособностью населения. И, наконец, должны были быть соблюдены современные высококачественные стандарты, в частности, по энергосбережению и сохранению окружающей среды.

Слайд 3

Зобов'язання країн Європейського енергетичного співтовариства Перед новими членами Європейського енергетичного співтовариства - Україною (з 2011 р.) і Молдовою (з 2010 р.), стоять завдання реформування нормативної бази в області енергоефективності та прийняття Національного плану дій щодо енергоефективності в житловому та громадському фонду на найближчі 5 років Національний план повинен містити оцінку енергоспоживання, потенціал економії енергії і подальше визначення досягнутого рівня енергоефективності цивільних будинків

Слайд 4

План першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік (розпорядження КМУ від 13.02.2013 № 73-р) 4. З метою поглиблення торговельного та секторального співробітництва: 9) розробити Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. 12) забезпечити виконання зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 21.03.2013 УНИАН в РФ Интервью премьер-министр России Д. Медведева: «Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.»

Слайд 5

Зміна структури енергоносіїв відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Слайд 6

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", уведеним в дію указом Президента України від 12 травня 2011 року №585/2011, передбачається затвердити у тримісячний строк оновлену Енергетичну стратегію України на період до 2030 року з урахуванням нових викликів і погроз енергетичної безпеки держави. Коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Слайд 7

«Дзеркало тижня. Україна» №42, 18 листопада 2011 Процес перегляду цього базового для галузі документа вже відбувається — традиційно непрозоро та максимально закрито. Примітно, що вперше в історії України його оновлення довірили недержавній установі. За дорученням Кабінету міністрів (!) координатором оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року визначено Фонд «Ефективне управління». Цю недержавну установу створено з ініціативи (і, вочевидь, коштом) бізнесмена Ріната Ахметова, власника корпорації System Capital Management (SKM).

Слайд 8

«Дзеркало тижня. Україна» №42, 18 листопада 2011 Той факт, що до процесу оновлення Енергостратегії України як «мозковий центр» залучено не провідні державні науково-дослідні установи, а фактично приватну структуру Р.Ахметова, який дедалі впевненіше стає найвпливовішим гравцем енергоринку країни (див. довідку), та ще й за умови відсутності навіть обговорення фахівцями та експертами галузі цього документа (не кажучи вже про громадськість), породжує небезпідставні підозри у відвертому лобіюванні на державному рівні енергоінтересів саме SKM.

Слайд 9

«Дзеркало тижня. Україна» 17.02.2012 Наталя ІЗОСІМОВА, директор Фонду «Ефективне управління»  Оновлена Енергетична стратегія України до 2030 року після свого затвердження має стати одним із ключових інструментів довгострокового планування розвитку країни. Йдеться про базові інфраструктурні умови економічного зростання і розвитку. Очевидно, що такі важливі для країни питання потребують обговорення, причому не тільки експертного, а й суспільно-політичного, змістовної полеміки в пресі. Цілі й пріоритети  Ключова, рамкова мета проекту нової енергостратегії — задоволення попиту на енергоресурси з позиції найбільшої економічної доцільності при забезпеченні енергетичної незалежності країни з урахуванням мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Слайд 10

Оновлення Енергетичної стратегії «Нам потрібна нова енергетична стратегія, реалізація якої дозволить вдвічі скоротити енерговитратність економіки до 2020 року», - сказав М.Азаров 13.12.2012 Довідка УНІАН. 12 червня 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості презентувало проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 року, згідно з яким Україна розраховує до 2030 року збільшити виробництво електроенергії на 45,44%, - до 282 млрд кВт/год. порівняно з 2011 роком. 25 червня Міненерговугіля прийняло за основу проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 р. Ця стратегія розроблялася спільно з Фондом «Ефективне управління», заснованим бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Слайд 11

Постанова КМУ від 1 березня 2010 р. № 243 Державна цільова економічна програма енергоефективності Основними завданнями Програми є: розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектнокошторисної документації впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання

Слайд 12

Державна цільова економічна програма енергоефективності Постановою КМУ від 27 квітня 2011 р. № 447 назву Програми після слова "енергоефективності" доповнили словами "і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива“ Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 347,82 млрд. гривень, у тому числі 13,81 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 319,01 млрд. гривень - за рахунок інших джерел. Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

Слайд 13

Державна цільова економічна програма енергоефективності До робіт із санації належать: термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту; модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів; модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів; заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії; будівництво або модернізація котельні у будівлі; облаштування або ремонт теплових пунктів; заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей будівлі.

Слайд 14

Слайд 15

Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043 3. Бюджетні кошти спрямовуються на: проведення модернізації та заміни котлів 3) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів 4) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій 5) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах соціальної сфери комунальної власності; 6) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів; 7) розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ Зміна Порядку використання коштів заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

Слайд 16

Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043 4. Бюджетні кошти спрямовуються на: 1) розроблення стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 2) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 6) стимулювання населення до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації відсотків у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими фізичними особами у фінансових установах; 8) проведення санації будівель установ відповідно до пункту 2 підпункту 2 додатка 2 до Програми, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації; Зміна Порядку використання коштів Державної цільової економічної програми

Слайд 17

Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1043 для одноквартирних будинків: роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту; склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення; для квартир у багатоквартирних будинках: роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку; склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення. 5. 4)… Бюджетні кошти спрямовуються …на часткову компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою відсотків за користування кредитами:

Слайд 18

Проект Закону про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель (реєстр.№ 0856) Стаття 2. Особливості регулювання відносин у сфері енергетичної ефективності будівель 3. Дія цього Закону не поширюється на: 1) будівлі, в яких розташовані виробничі структурні підрозділи підприємств, установ та організацій; 2) об’єкти, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта відповідно до Закону; 3) будівлі, що використовуються як місця відправлення культу релігійними організаціями; 4) індивідуальні та кооперативні гаражі; 5) пам’ятки архітектурної та культурної спадщини.

Слайд 19

Проект Закону про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель (реєстр.№ 0856) Стаття 14. Заходи із забезпечення енергозбереження та енергетичної ефективності у будівлях (енергоефективні заходи) 1. Підвищення рівня енергозбереження та енергетичної ефективності будівель забезпечується шляхом: 1) термомодернізації будівлі; 2) встановлення засобів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів; 3) підвищення енергетичної ефективності систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування та освітлення; 4) використання місцевих відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії; 5) здійснення інших енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

Слайд 20

Проект Закону про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель (реєстр.№ 0856) Стаття 15. Джерела фінансування енергоефективних заходів  1. Фінансування енергоефективних заходів здійснюється за рахунок власників (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, на засадах державно-приватного партнерства та інших не заборонених законом джерел.

Слайд 21

Проект Закону про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель (реєстр.№ 0856) Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів  1. Державна підтримка енергоефективних заходів може здійснюватися шляхом: 1) здешевлення кредитів на здійснення енергоефективних заходів; 2) кредитування; 3) фінансування в межах цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель; 4) надання гарантій державного та місцевих бюджетів; 5) надання пільг з оподаткування на реалізацію проектів термомодернізації будівель.

Слайд 22

Проект Закону про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель (реєстр.№ 0856) Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів 2. Державна підтримка здійснення енергоефективних заходів надається відповідно до законодавства та виключно за умови: 1) наявності паспорта енергетичної ефективності будівлі; 2) досягнення в будівлях не менш як 10-відсоткової економії паливно-енергетичних ресурсів у результаті здійснення енергоефективних заходів за умови підтвердження забезпечення встановленого рівня економії паливно-енергетичних ресурсів.

Слайд 23

Проект Закону про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель (реєстр.№ 0856) Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів 3. Фінансування цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель, крім об’єктів державної власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету виключно за умови співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших не заборонених законом джерел.

Слайд 24

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель Проектування теплоізоляційної оболонки будинків треба здійснювати з застосуванням теплоізоляційних матеріалів, термін ефективної експлуатації яких складає не менше 25-ти років для змінних ущільнювачів - з терміном ефективної експлуатації не менше 15-ти років із забезпеченням ремонтопридатності елементів теплоізоляційної оболонки у конструкціях СФТО повинні застосовуватися теплоізоляційні матеріали з терміном ефективної експлуатації не менше розрахункового терміну експлуатації системи

Слайд 25

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель Проектування теплоізоляційної оболонки будинків У проектній і експлуатаційній документації слід наводити дані про ефективний термін експлуатації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються, а також передбачати перевірку теплоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій після терміну експлуатації, що дорівнює ефективному (розрахунковому) терміну служби, з подальшим розробленням конструктивних заходів із забезпечення необхідних теплоізоляційних властивостей оболонки будинку.

Слайд 26

Системні нормативні документи з безпеки будинків ДБН В.1.2-11-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії». ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції» ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів»

Слайд 27

Регламентація методології енергетичного аудиту будівель ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах» ДСТУ Б В.2.2—21:2008 «Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків» ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій» ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій» ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови»

Слайд 28

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії 1.1 Ці норми установлюють основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення економії енергії та теплової ізоляції будівель, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд”. 3.3 Рівні технічних характеристик можуть … використовуватися … для встановлення мінімального рівня технічних характеристик, нижче яких виріб за жодних обставин не може вважатись придатним для використання або слугувати основою для встановлення класів технічних характеристик.

Слайд 29

Регламентація методології енергетичного аудиту будівель ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах» ДСТУ Б В.2.2—21:2008 «Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків» ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій» ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій» ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови»

Слайд 30

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «При проектуванні нових будинків та реконструкції існуючих, шари з теплоізоляційних матеріалів слід розташовувати з зовнішньої сторони огороджувальної конструкції використовуючи при цьому конструкції фасадної теплоізоляції згідно з ДБН В.2.6-33 та ДСТУ Б В.2.6-34.

Слайд 31

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Нова редакція п.1.13: «Конструкції теплоізоляційної оболонки будинків повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7, конструкції фасадної теплоізоляції – вимогам ДБН В.1.1-7 та ДБН В.2.6-33» Нова редакція п.1.14: «Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів при проектуванні приймають відповідно до положень цих норм та ДСТУ Б В.2.6 182»

Слайд 32

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Нова редакція п.1.15: «…В конструкціях фасадної теплоізоляції повинні застосовуватися теплоізоляційні матеріали з терміном ефективної експлуатації не менше розрахункового терміну експлуатації комплекту конструкцій згідно з ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6 … » Розділ 7 доповнити пунктом 7.10 такого змісту: «Енергетичний паспорт повинен входити в якості окремого документу до складу розділу проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2.8»

Слайд 33

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Розділ 1 доповнити пунктом 1.16 такого змісту: «При проектуванні житлових та громадських будинків результати оцінки теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та енергетичних показників будинку на відповідність вимогам цих Норм повинні наводитися у розділі проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2.8».

Слайд 34

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 № поз. Вид огороджувальної конструкції Значення Rq min, м2 ·К/Вт, для температурної зони І ІІ 1 Зовнішні стіни 3,3 2,8 2 Суміщені покриття 5,35 4,9 3 Горищні покриття та перекриття неопалювальних горищ 4,95 4,5 4 Перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами 3,75 3,3 5 Світлопрозорі огороджувальні конструкції 0,75 0,6 6 Вхідні двері в багатоквартирні житлові будинки та в громадські будинки 0,44 0,39 7 Вхідні двері в малоповерхові будинки та в квартири, що розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків 0,6 0,54

Слайд 35

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Таб.4 Нормативні максимальні теплові витрати житлових будинків Призначення будинку Значення Emax , кВт·год/м3 кВт·год/м2 для температурної зони України І ІІ Житлові будинки поверховістю: 1 600×Fh -¼ 500×Fh -¼ від 2 до 3 , 470×Fh -¼ 400×Fh -¼ від 4 до 9 , 55 79-89 48 48-77 від 10 до 16 , 48 73-75 42 44-65 від 17 до 24 , 43 73 38 44-63 25 і більше 40 73 35 44-63

Слайд 36

Аналітична залежність для 1-3-поверхових житлових будинків

Слайд 37

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Таб.4. Нормативні максимальні теплові витрати громадських будинків Призначення будинку Значення Emax , кВт·год/м3 кВт·год/м2 для температурної зони України І ІІ Громадські будинки та споруди поверховістю: від 1 до 3 , 230×Vh -⅓ 200×Vh -⅓ від 4 до 9 , 15 31-35 13 19-31 від 10 до 16 , 14 28-29 12 17-25 від 17 до 24 , 13 28 11 17 25 і більше 12 28 11 17

Слайд 38

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Розділ 1 доповнити пунктом 1.16 такого змісту: «При проектуванні житлових та громадських будинків результати оцінки теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та енергетичних показників будинку на відповідність вимогам цих Норм повинні наводитися у розділі проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2.8». Температурна зона I II Розрахункова температура зовнішнього повітря, С мінус 22 мінус 19

Слайд 39

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Таблиця Ф.4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю Класи енергетичної ефективності будинку Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, від максимально допустимого значення, Еmax, [(qбуд - Еmax)/ Еmax,].100% А Мінус 50 та менше B Від мінус 49 до мінус 10 C Від мінус 9 до 0 D Від 1 до 25 E Від 26 до 75 F 76 та більше

Слайд 40

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 7.4 Необхідний клас енергетичної ефективності будинку задається у завданні на проектування. Нова редакція: «Необхідний клас енергетичної ефективності будинку задається у завданні на проектування, але у всіх випадках не нижче ніж “C”»

Слайд 41

Розділ 7 доповнити пунктом 7.10 такого змісту: «Енергетичний паспорт повинен входити в якості окремого документу до складу розділу проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2.8» Додаток А ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ І ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦИХ НОРМАХ викласти в новій редакції Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006

Слайд 42

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 КАРТА-СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ

Слайд 43

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 КАРТА-СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ

Слайд 44

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (від 22.12.2011 №4220-VI)

Слайд 45

Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва Порушення Штраф (неоп.мін.) громадяни посадовці вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів чи споруд 10-50 50-100 виконання будівельних робіт з будівництва об’єктів без реєстрації декларації про початок виконання на об’єктах І категорії складності 1000 1000 на об’єктах ІІ категорії складності 2000 2000 на об’єктах ІІІ категорії складності 5000 5000 Здійснення авторського та технічного нагляду з порушенням вимог законодавства 400-500 передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті, розробленої з порушенням вимог 900-1000

Слайд 46

Кодекс України про адміністративні правопорушення Порушення Штраф (неоп.мін.) громадяни посадовці Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її 300-400 Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх 900-1000 Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам 450-600

Слайд 47

ЗУ Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності Порушення Штраф (мін.з/п) передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил проектна організація 90 експертна організація 18 застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її 90 виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил або затверджених проектних рішень 45 залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, у випадках, коли такий сертифікат є обов'язковим згідно із законодавством 10

Слайд 48

ЗУ Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності Порушення Штраф (мін.з/п) виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх 63 виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам 126

Слайд 49

ЗУ Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності Стаття 2. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності 2. Суб'єкти містобудування, які є замовниками будівництва об'єктів або ті, що виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність: Порушення при Штраф (м.з.п) виконання підготовчих робіт (I - III категорій складності) 5 виконання будівельних робіт (I -III категорій складності) 10 виконання підготовчих робіт без декларації 20 виконання буд. робіт без декларації (дозволу): I категорія складності 18 II категорія складності 36 III категорія складності 90 IV категорії складності 370 V категорії складності 900

Слайд 50

Пожежа в 45-поверховій вежі "Олімп" комплексу " Грозний-Сіті“ 3.04.2013

Слайд 51

Пожежа на висотці в Москва-Сіті

Слайд 52

Пожежа на висотці в Стамбулі

Слайд 53

Матеріал з Вікіпедії Зелений тариф - економічний механізм, спрямований на заохочення генерації електроенергії відновлюваною енергетикою. Зазвичай включає використання наступних інструментів: гарантований доступ до енергомережі довгострокові контракти на придбання електроенергії встановлення відносно високих закупівельних цін, які враховують вартість відновлюваних джерел енергії З 1990 року в Німеччині відповідно законодавства постачальники купують електроенергію з поновлюваних джерел за фіксованою ціною. Для сонячної та вітрової енергії така ціна була встановлена на рівні 90% роздрібних цін на електроенергію. Енергетична альтернатива по-українські Ставка зеленого тарифу періодично встановлюється постановами НКРЕ у розмірі "подвоєного середньозваженого тарифу на електричну енергію, яка закуповується в енергогенеруючих компаній ... за рік, що передує року встановлення тарифу". Тип генеруючих потужностей Тариф коп./кВт-год Відносно чинного 23,35 Сонячна енергія 505,09 2163% Біомаса 134,46 576% Вітроелектростанції 122,77 526% Малі ГЕС 84,18 361%

Слайд 54

НКРЕ Тарифи на електроенергію для альтернативних джерел енергії залежать від установочної потужності і місця установки генеруючого обладнання Сонячні батареї виробляють на 1 Вт установочної потужності біля 1,3 кВт*год електроенергії за рік. Вартість сонячної батареї біля 40 грн/Вт Окупність при тарифі для населення – до 130 років При «зеленому» тарифі окупність біля 6 років

Слайд 55

Цитата з матеріалу "Чим заплатять українці за відсутність альтернатив? "В Індії вже зараз електрика, що виробляється сонячними батареями, коштує дешевше, ніж та, що виробляється дизельними генераторами ($0,17 за кВт*год порівняно з $0,33 - різниця майже в два рази). За прогнозами, вартість енергії, що виробляється сонячними електростанціями, знизиться до $0,08-0,1 за кВт*год до 2020 року, і до $0,04 за кВт*год до 2030 року. З урахуванням поточний курс долара і отримаємо такі цифри. Вартість "сонячної" енергії в Індії становить 136 коп за кВт*год.

Слайд 56

Постанова НКРЄ від 02.11.2012 № 1421 Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності 1.3.5. Коефіцієнт «зеленого» тарифу електроенергії, виробленої об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію (або суттєво модернізованими) після 2014, 2019 та 2024 років, зменшується відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від його базової величини. Суттєво модернізованими об’єктами електроенергетики, що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел енергії, вважаються об’єкти, вартість модернізації енергетичного обладнання яких становить понад п’ятдесят відсотків початкової вартості такого обладнання.

Слайд 57

ЗУ “Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 20.11.2012 № 5485-VI Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним. … Для суб'єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року.

Слайд 58

ЗУ “Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 20.11.2012 № 5485-VI Держава гарантує, що для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики… У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.

Слайд 59

ЗУ від 20.11.2012 № 5485-VI Коефіцієнт "зеленого" тарифу електроенергії для об'єктів, введених в експлуатацію по 01.04.2013 04.2013-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2030 Вітер 100 КВт 4.6 3.6 3.24 2.88 2.52 Сонце дахи

Слайд 60

ЗУ від 20.11.2012 № 5485-VI Коефіцієнт "зеленого" тарифу електроенергії для об'єктів, введених в експлуатацію

Слайд 61

ВР продает подразделение в США по производству ветровой энергии http://www.rosbalt.ru/business/2013/04/03/1113286.html ЛОНДОН, 3 апреля. Энергетическая группа ВР выставила на продажу подразделение в США по производству электроэнергии с помощью ветра за $1,5 млрд. По данным британской газеты The Financial Times, тем самым ВР продолжила выходить из проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Одновременно группа усиливает внимание на нефти и природном газе, сообщает ИТАР-ТАСС. Ветроэнергетика является наиболее крупным активом ВР в ее портфеле "зеленой энергетики". Группа владеет в настоящее время ветропарками в 6 штатах США. Их общая стоимость оценивается в $1,5 млрд. Сейчас ВР выставила ветропарки на продажу.

Слайд 62

Siemens уходит с рынка солнечной энергетики ввиду растущей конкуренции http://greenevolution.ru/2012/10/23/ Германский электротехнический концерн решил отказаться от производства солнечных батарей и участия в «солнечном» бизнесе. Главный мотив ухода с рынка – неоправдавшиеся ожидания. Солнечную энергетику компания выделила в отдельное направление своего бизнеса лишь в прошлом году. Однако ожидания, касавшиеся развития подразделения, не оправдались. Решение покинуть рынок солнечной энергетики в Siemens объясняют давлением цен и одним из мероприятий по оптимизации расходов.

Слайд 63

Bosch объявил о своем уходе с рынка солнечной энергетики. http://greenevolution.ru/2013/03/29/ На днях от представителей немецкого концерна последовало заявление о прекращении выпуска солнечных панелей и выходе из солнечного бизнеса. В компании сочли это направление экономически невыгодным. Bosch прекратит выпуск плат, солнечных элементов, слитков, кристаллических и тонкопленочных солнечных модулей к концу 2014 года. Акции дочерней компании Aleo Solar уже выставлены на продажу по сниженной стоимости. Также немецкий производитель заявил, что собирается продать свой завод во Франции.

Слайд 64

В Чехии разгорается солнечный скандал. http://greenevolution.ru/2013/03/29/ В 2005 году в Чехии приняли закон о поддержке ВИЭ, что было связано с обязательствами страны при вступлении в Евросоюз. На 20 лет для солнечной энергии устанавливалась высокая закупочная цена с обязательством снижать ее не более чем на 5% в год. И тут оказалось, что для компенсации “инвестиционной привлекательности” солнечной энергетики тарифы для населения и предприятий надо ежегодно поднимать на 10—12%. Неудивительно, что подобные перспективы вызвали волну протестов. Страна уже дотировала отрасль на €500 млн ежегодно, и ожидался рост этой суммы практически втрое.

Слайд 65

IV ежегодная конференция Института Адама Смита «Украинский энергетический форум» (Киев, 28.02.2013) на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/ Председатель общественной организации «Комитет энергетической независимости Украины» Иван Надеин в интервью немецкому изданию сказал, что к перечню приведенных проблем добавил бы монополизацию рынка «зеленой» энергетики олигархическими структурами. Среди них он назвал собственника крупнейших солнечных электростанций в Крыму и Причерноморье, компанию Activ Solar со штаб-квартирой в Австрии. Компания считается подконтрольной нынешнему секретарю Совнацбеза Андрею Клюеву. А также контролирующую самые большие ветропарки в Запорожской и Донецкой областях — компанию ДТЭК Wind Power, собственником которой считается самый богатый человек на Украине, донецкий бизнесмен Ринат Ахметов.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне