X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інвестиційний проект Комплексної реконструкції системи теплопостачання та термосанація будівель житлового масиву «Виноградар» м. Києва

Завантажити презентацію

Інвестиційний проект Комплексної реконструкції системи теплопостачання та термосанація будівель житлового масиву «Виноградар» м. Києва

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

КИЇВ 2011р.

Слайд 2

КИЇВ 2011р. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «ВИНОГРАДАР» М. КИЄВА

Слайд 3

ТЕПЛОВА КАРТА ЖИТЛОВОГО МАСИВУ “ВИНОГРАДАР”

Слайд 4

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «ВИНОГРАДАР» М. КИЄВА Для того, щоб рівень життя і промислове виробництво в столиці України досягло західноєвропейського рівня, необхідно: знизити споживання енергії; підвищити ефективність використання енергії. Житлово-комунальне господарство України нині посідає третє місце серед галузей народно - господарського комплексу за обсягами споживання природного газу – понад 13,0 млрд. кубометрів на рік. При цьому найбільші втрати теплової енергії близько 30% - у житловому фонді та до 25% - у зовнішніх теплових мережах. Велика частина населення міста проживає в багатоквартирних панельних будинках, побудованих 30-40 років назад. Системи опалення в цих будинках позбавлені будь-яких пристроїв для регулювання. Втрати тепла через огороджуючі (зовнішні) конструкції в таких будівлях (стіни-вікна-двері-дах-підвал) досягають до 50% від загальних витрат на теплопостачання міста. За наявними даними про стан огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель м. Києва, потребують термосанації будівлі загальною площею 45 млн. м2. Більша частина цих будівель, біля 80% - побудовано до 1996 року, коли було введено в дію підвищені вимоги до коефіцієнта теплового опору огороджуючи конструкцій. За рахунок термосанації будівель можна привести теплові втрати будівель у відповідність з нормативами, що використовуються в більшості промислово розвинутих країнах світу.

Слайд 5

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «ВИНОГРАДАР» М. КИЄВА Метою Інвестиційного проекту є створення фінансово життєздатної та стійкої галузі міського теплозабезпечення будівель та споруд, здатної якісно служити державним установам та населенню. Завдання Інвестиційного проекту: - досягнення ефективної роботи модернізованих джерел теплопостачання; - модернізації теплових мереж; - забезпечення кожного об’єкту індивідуальним тепловим пунктом; - термореновація всіх будівель району споживання; - забезпечення приладами обліку тепла та ефективною автоматикою; - контроль споживання теплової енергії.

Слайд 6

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «МІНСЬКИЙ» М. КИЄВА Для житловому масиву пропонується: Реконструкція котельні та впровадження когенераційних установок. Термосанація будівель. Утеплення огороджувальних конструкцій (стін), заміна вікон, тощо. Пряма економія становить 30-35%. Реконструкція теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих труб. Впровадження індивідуальних теплових пунктів. Це дає змогу регулювати теплоспоживання залежно від конкретних потреб конкретних споживачів, зменшується не лише споживання паливно-енергетичних ресурсів та витрати на опалення, але й забезпечується комфорт перебування у будівлях. Економія теплової енергії >30%. Зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище (парникових викидів у рамках Кіотського протоколу).

Слайд 7

СХЕМА ВТРАТИ ТЕПЛА

Слайд 8

Термосанація будинків. Житловий масив “Виноградар”, будинки по пр. Правди

Слайд 9

Термосанація будинків. Житловий масив “Виноградар”

Слайд 10

Термосанація будинків. Житловий масив “Виноградар”, школа

Слайд 11

Термосанація будинків. Житловий масив “Виноградар”, котельня

Слайд 12

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «ВИНОГРАДАР» М. КИЄВА Найменування заходу Кількість одиниць, які впроваджу-ються, од. Площа, м2 Всього, тис. грн Очікуваний результат економії природного газу, тис. м3/рік Скорочення витрат від економії газу, тис. грн  1  2 3   4  5 6  Термосанація житлових будинків та будівель соціально-культурного призначення           Дитячі дошкільні заклади та початкові школи 18 66 000 16 500 694 2 083 Школи та інші комунальні середні навчальні заклади 15 139 000 34 750 1 462 4 387 Лікарня 1 15 000 3 750 158 473 Впровадження ІТП 34   8 500 643 1 930 РАЗОМ по заходу: 68 220 000 63 500 2 958 8 874             Реконструкція районної котельні           Реконструкція котельні (доведення ККД до 94%) 1   35 000 1 960 5 880 РАЗОМ по заходу:             1 0 35 000 1 960 5 880 Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб у пінополіуретановій ізоляції           РАЗОМ по заходу: 45км   178 000 4 312 12 936       178 000 4 312 12 936 Впровадження ІТП, заміна внутрішніх мереж ГВП житлових будинків           Термосанація житлових будинків 256   64 000 4 844 14 533 РАЗОМ по заходу: 256 2 388 000 597 000 25 124 75 372   512 2 388 000 661 000 29 969 89 906 ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: 581 2 608 000 937 500 39 199 117 596

Слайд 13

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «ВИНОГРАДАР» М. КИЄВА За умов послідовного впровадження заходів для м. Києва ліквідується дефіцит в теплопостачанні міста, відпаде необхідність в збільшенні теплогенеруючих потужностей системи теплопостачання. Споживання природного газу скоротиться на 39 199 тис м3/рік, відповідно скоротяться витрати на природний газ 117 596 тис. грн., що рівноцінно потужності 70,5 Гкал. Впровадження заходів проекту дозволить зменшити викиди парникових газів в перспективі до 50 %. Необхідна потужність для покриття дефіциту теплопостачання житлового масиву “Виноградар” - 44 Гкал, що становить 5 720 000€ або 61 204 000 грн. 70,5-44=26,5 Гкал – потужність, яку можна використати на додаткові потреби житлового масиву “Виноградар”. Вартість потужності складає 3 444 500 € або 36 861 500 грн. Вартість всіх потужностей – 9 164 500 € або 98 065 500 грн.

Слайд 14

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «ВИНОГРАДАР» М. КИЄВА Бюджет інвестиційного проекту комплексної реконструкції системи теплопостачання та термосанації будівель житлового масиву “Виноградар” м. Києва складає 937 500 тис. грн. Основні фінансові показники (IRR, NPV) Фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів, залучення кредиту, фінансування енергопостачальною організацією за договором, державна чи муніципальна підтримка. При розрахунку економічного ефекту інвестиційного проекту вартість додаткових потужностей, які необхідно буде ввести, не враховувалась. Фінансовий план-графік: 2012 р.- 500 000 тис. грн. 2013 р.- 437 500 тис. грн. NPV 210 701 PI 1,225 IRR 16,05 time 8

Слайд 15

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Термосанація будівель соціально-культурного призначення та впровадження індивідуальних теплових пунктів i приведення цін на енергоресурси до економічно обґрунтованого рівня - необхідна умова для зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. Найбільшим джерелом викидів парникових газів (ПГ) є сектор теплозабезпечення, на який припадає 84,5% від загального обсягу викидів в секторах інфраструктури. Відповідно цей сектор має і найбільший потенціал зменшення викидів - понад 80 % від загального потенціалу зменшення викидів ПГ. На частку теплоцентралей припадає 35% сумарного забруднення води і 46% повітря. Вони викидають сполуки сірки, вуглецю та азоту, споживають велику кількість води. У відповідності до Кіотського протоколу в 1990 р. Україна посідала шосте місце у світі за рівнем загальних обсягів викидів вуглецю. Економічна криза призвела до значного зменшення викидів парникових газів (ПГ) в промисловості. Тому Україна має непогані потенційні можливості для участі у механізмах , запропонованих у Кіотському протоколі. Пропонований інвестиційний проект дозволить зменшити споживання газу (на 40 млн. м3) та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище м. Києва. Зменшення викидів парникових газів на 72 тис. т/рік. Зменшення викидів CO на 2 тис. т/рік.

Слайд 16

ПЕРЕВАГИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕРМОСАНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «МІНСЬКИЙ» М. КИЄВА 1. Покращення екологічного стану в м. Києві i зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. 2. Впровадження новітніх технологій для досягнення максимального результату в енергозбереженні в м. Києві. 3. Щорічна економія природного газу – 40 млн. м3/рік дозволяє зменшити енергозалежність країни. 4. Зменшення викидів парникових газів на 72 тис. т/рік дозволяє задіяти гроші за Кіотським протоколом.

Слайд 17

КИЇВ 2011р.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне