X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність"

Завантажити презентацію

"Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність.

Слайд 2

Попит та пропозиція Попит та пропозиція — економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку.

Слайд 3

Попит це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки. Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах «доступного» діапазону.

Слайд 4

Еластичність попиту Еластичність попиту — це показник, що виражає коливання сукупного попиту, викликані пониженням цін на товари і послуги.

Слайд 5

Еластичним називається попит, що сформувався за умови, що зміна його об'єму (у %) перевищує відсотковий вираз зниження цін: Ed>1 Якщо показники падіння цін і збільшення попиту виражені у відсотках, рівні, тобто зростання об'єму попиту лише компенсує зниження рівня цін, то еластичність попиту рівна одиниці: Ed=1 У разі, коли ступінь пониження цін перевищує показник попиту на товари і послуги, попит нееластичний: Ed

Слайд 6

Еластичність попиту може бути пов'язана не тільки із зміною ціни на товар, але і зі зміною доходу споживачів. Тому розрізняють еластичність попиту за ціною та еластичність попиту по доходах. Є і попит з одиничною еластичністю. Це ситуація, за якої і дохід, і величина попиту змінюються на однаковий відсоток, отже загальний дохід залишається постійним у міру зміни ціни. Реакція споживачів на зміну ціни товару може бути сильною, слабкою, нейтральною. Кожен з них породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничний. Можливі варіанти, коли попит виявляється абсолютно еластичним або абсолютно нееластичним.

Слайд 7

Еластичність попиту вимірюється кількісно через коефіцієнт еластичності за формулою: Ko — коефіцієнт еластичності попиту Q — відсоток зміни кількості продажів P — відсоток зміни ціни

Слайд 8

Знання ступеня еластичності попиту на товар має велике практичне значення. Так, наприклад, продавці товару з високою еластичністю попиту можуть піти на зниження ціни з метою різко збільшити об'єм продажів і отримати прибуток більший, ніж якби ціна товару була вища. Для товарів з низькою еластичністю попиту подібна цінова практика неприйнятна — при зниженні ціни об'єм продажів зміниться слабо і не компенсує упущену вигоду. За наявності великої кількості продавців попит на будь-який товар буде еластичним, бо навіть незначне підвищення ціни одним з конкуретів примусить споживачів звертатись за покупкою до інших продавців, що пропонують цей же товар дешевше.

Слайд 9

Графік попиту (Крива попиту) — відношення між ринковою ціною товару і грошовим виразом попиту на неї. Що еластичніший попит, то вища ціна може бути встановлена на товар. Еластичність попиту — це реакція ринку на відсутність товару, можливість його заміни, ціну конкурентів, пониження цін, небажання покупців міняти свої споживчі звички і шукати дешевші товари, підвищення якості товарів, природне зростання інфляції і на інші чинники. Q - кількість P -ціна

Слайд 10

Пропозиція Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації на ринку за певними цінами

Слайд 11

Еластичність пропозиції Еластичність пропозиції — показник, що відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням цін.

Слайд 12

У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1) Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, пропозиція називається одиничною, а показник еластичності дорівнює одиниці (E=1) Коли приріст пропозиції менше приросту цін, формується так звана нееластична пропозиція (еластичність пропозиції менше одиниці — E

Слайд 13

Еластичність пропозиції обчислюється через коефіцієнт еластичності пропозиції за формулою: Km - коефіцієнт еластичності пропозиції G - відсоток зміни кількості пропонованого товару F - відсоток зміни ціни

Слайд 14

Еластичність пропозиції залежить від таких чинників, як особливість виробничого процесу, час виготовлення продукту і особливість його до тривалого зберігання. Особливості виробничого процесу дозволяють виробникові розширити виробництво товару при підвищенні ціни, а при пониженні його ціни переходить на випуск іншої продукції. Пропозиція такого товару є еластичною. Еластичність пропозиції залежить і від часового чинника, коли виробник не в змозі швидко реагувати на зміни ціни, оскільки для додаткового виробництва товару необхідний значний час. Наприклад, збільшити виробництво автомобілів за тиждень практично неможливо, хоча ціна на них може зрости в багато разів. У таких випадках пропозиція є нееластичною. Для товару, який не може зберігається тривалий час (наприклад, продукти, що швидко псуються), еластичність пропозиції буде низькою.

Слайд 15

Графік пропозиції (крива пропозиції) показує співвідношення між ринковими цінами і кількістю товарів, які виробники бажають запропонувати. Основний чинник, що впливає на рух кривої пропозиції — це витрати виробництва. Як відомо товари, виготовляються фірмами заради прибутку. Наприклад, фірми вирощують пшеницю. Вони вирощують пшениці більше, тому що в цей час вигідніше продати пшеницю, ніж іншу культуру. І навпаки. Також впливає на рух кривої пропозиції технічний прогрес. Новий посівний матеріал, більш ефективніший трактор, краща комп’ютерна програма, сівозміни — все це дозволяє фермерові понизити витрати виробництва і змінити пропозицію свого товару.  Виробничі витрати — ключовий елемент довготривалої дії на «криву пропозиції». Q - кількість P -ціна

Слайд 16

Теорія еластичності попиту і пропонування має важливе; практичне значення для аналізу і прогнозування цінової стратегії продавців, динаміки ринку, наслідків державного регулювання цін та оподаткування товарів. Ще один важливий аспект застосування теорії еластичності – визначення наслідків державного втручання у ціноутворення. Чи не найважливішою сферою практичного застосування концепції еластичності є політика оподаткування.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка