X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЕФЕКТИВНА НАГЛЯДОВА РАДА АТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

ЕФЕКТИВНА НАГЛЯДОВА РАДА АТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЕФЕКТИВНА НАГЛЯДОВА РАДА АТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Окунєв О.Й., Директор Центру розвитку корпоративного управління Міжнародного Інституту Бізнесу 11.06.2004 МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Слайд 2

Фактори, що зумовлюють підвищення ролі наглядової ради у діяльності компаній Ускладнення середовища, в якому діють компанії (Розбудова держави та розвиток законодавства; необхідність вести бізнес за кордоном або з іноземними партнерами; прорив у сфері інформаційних технологій) Загострення конкуренції Вступ України до міжнародних організацій (Поява «надурядових» правил, що виключає можливості лобіювання змін до законодавства) Вичерпання “доприватизаційних” ресурсів Зниження норми прибутковості Все більше розуміння нагальної необхідності розмежування ролей власника та менеджера Зростаюча потреба у залученні інвестицій Поява у найближчому майбутньому реальних можливостей залучення фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів Згідно з прогнозами, обсяг чистих інвестиційних ресурсів системи НПФ, які можуть бути спрямовані на розвиток економіки, складуть у 2003р. 342,68 млн. грн.; у 2004 р. - 1044,63 млн. грн.; у 2005р. - 2469,53 млн. грн. (Д. Леонов., А. Федоренко, Н. Ковальова. Прогноз акумулювання інвестиційних ресурсів накопичувальним пенсійним фондом та недержавними пенсійними фондами // Журнал “Ринок цінних паперів”, № 9-10, 2002 р.) МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Слайд 3

Згідно з рейтингами КУ агентства «Standard & Poor’s» найнижчі оцінки російські АТ отримали за склад та практику роботи керівних органів

Слайд 4

Чи напрацьовано в Україні певні стандарти діяльності наглядових рад? Чи відповідає сучасна практика діяльності наглядових рад українських АТ щойно затвердженим Принципам корпоративного управління?

Слайд 5

ДОСЛІДЖЕННЯ “НАГЛЯДОВА РАДА В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ” Здійснювалося: Центром розвитку корпоративного управління Міжнародного Інституту Бізнесу (2002-2003) Методика: анкетування членів наглядових рад та представників вищого виконавчого керівництва українських АТ Опитано: біля 100 відкритих та закритих АТ , що є різними за розмірами, представляють різні сфери бізнесу та розташовані у різних регіонах Головне завдання: дослідити вітчизняну практику організації та діяльності Наглядових рад, порівняти її з загальновизнаними у світі нормами гідної корпоративної поведінки та підготувати відповідні рекомендації як для розробників вітчизняного корпоративного законодавства, національних Принципів корпоративного управління, так і для власників, вищого керівництва вітчизняних компаній МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Слайд 6

Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням ДКЦБФР від 11 грудня 2003 року № 571

Слайд 7

Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням ДКЦБФР від 11 грудня 2003 року № 571 3.1.2. … До основних функцій наглядової ради належать: а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; б) ухвалення стратегії товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; в) затвердження умов договрів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу; г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у т.ч. забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство; г) здійснення контролю за виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у т.ч. використання майна товариства в особистих інтересах та укладання угод з пов’язаними особами. Міжнародний інститут бізнесу

Слайд 8

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження “Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 9

Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням ДКЦБФР від 11 грудня 2003 року № 571 3.1.4. …Члени наглядової ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідним для виконання своїх посадових обов’язків. Члени наглядової ради повинні мати можливість присвятити роботі в раді достатню кількість часу. Міжнародний інститут бізнесу

Слайд 10

Міжнародний Інститут бізнесу Дослідження “Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 11

Міжнародний Інститут бізнесу Дослідження “Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 12

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 13

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 14

Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням ДКЦБФР від 11 грудня 2003 року № 571 3.1.9. …Залежно від кількісного складу та функцій наглядової ради, у складі ради доцільно формувати комітети наглядової ради. а) з метою підвищення ефективності роботи наглядової ради доцільно створювати комітети для попереднього розгляду, аналізу та підготовки проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції ради. б) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб органів товариства, наглядовій раді доцільно створювати аудиторський комітет та комітет з питань призначень та винагород... Міжнародний інститут бізнесу

Слайд 15

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 16

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 17

Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням ДКЦБФР від 11 грудня 2003 року № 571 3.1.14. …З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб про діяльність товариства товариству доцільно запровадити посаду корпоративного секретаря. Міжнародний інститут бізнесу

Слайд 18

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 19

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 20

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 21

Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням ДКЦБФР від 11 грудня 2003 року № 571 3.1.13. …Члени наглядової ради повинні отримувати справедливу винагороду та мати стимули для забезпечення успішної діяльності товариства. Інформація про сукупний розмір винагороди членів наглядової ради, кількість акцій, якими він (вона) володіє, повинна оприлюднюватися у річному звіті. Міжнародний інститут бізнесу

Слайд 22

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 23

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 24

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 25

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 26

Міжнародний інститут бізнесу Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003)

Слайд 27

Дослідження Наглядова Рада в АТ України” (2002-2003) Деякі загальні висновки: у більшості акціонерних товариств України наглядові ради не розглядаються, як серйозний інструмент, за допомогою якого власники контролюють компанію робота у складі наглядових рад України у більшості випадків не розглядається, як професійна діяльність в Україні ще не напрацьовано певних загальновизнаних стандартів діяльності наглядових рад, вимог до їх членів, оцінки та оплати їх діяльності тощо українськими реаліями є надвисокі інвестиційні ризики, пов’язані з “аматроським” управлінням компаніями на власницькому рівні Міжнародний інститут бізнесу

Слайд 28

Як сприяти підвищенню професійності наглядових рад в АТ України? Деякі пропозиції МІБ: Вдосконалення чинного законодавства Методологічна та інформаційна підтримка реформи корпоративного управління Узагальнення найкращої практики корпоративного управління, постійне вдосконалення Принципів корпоративного управління Навчальні програми для учасників корпоративних відносин Створення професійних асоціацій корпоративних директорів та корпоративних секретарів Міжнародний інститут бізнесу

Слайд 29

Центр корпоративного управління МІБ Пропонує єдині в Україні навчальні програми для членів наглядових рад та корпоративних секретарів Здійснює підготовку осіб, уповноважених управляти корпоративними правами держави Надає професійні консультації щодо діяльності наглядових рад та корпоративних секретарів Видає “Електронний бюллетень з питань корпоративного управління” Готовий активно сприяти створенню професійних асоціацій членів наглядових рад (корпоративних директорів) та корпоративних секретарів Пишіть: Aokunev@iib.com.ua Дзвоніть: (044) 456-37-00 Директор Центру – Окунєв Олександр Йосипович

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка