X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“До питання імплементації acquis communautaire ЄС з прав людини”

Завантажити презентацію

“До питання імплементації acquis communautaire ЄС з прав людини”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра ім. Жана Моне з права Європейського Союзу НаУКМА “До питання імплементації acquis communautaire ЄС з прав людини” Павло Пушкар, к.ю.н., Секретаріат Європейського Суду з прав людини (м. Страсбург, Франція)

Слайд 2

План презентації 1) Поняття «acquis communautaire» з прав людини 2) Угода про сусідство та acquis communautaire з прав людини 3) Угода про асоціацію та acquis communautaire з прав людини 4) Членство в ЄС та дотримання acquis communautaire з прав людиниз як необхідний елемент для вступу в ЄС 5) План дій Україна – Рада Європи (2011-2014) 6) Резолюція ПАРЄ стосовно України 7) Cитуація по справах стосовно України 8) Висновки та перспективи

Слайд 3

Acquis communautaire з прав людини У юридичному розумінні представляється, що поняття «acquis communautaire» є тотожним поняттю «правова система» Конвенція з прав людини як частина аcquis communautaire з прав людини Практика Європейського Суду з прав людини як частина аcquis communautaire з прав людини Обов’язок держави застосовувати аcquis communautaire з прав людини як правову спадщину чи спільне надбання держав-членів ЄС

Слайд 4

Конвенція як частина acquis communautaire з прав людини “Важливим елементом acquis communautaire у внутрішній політиці ЄС є загальні принципи, закріплені в установчих договорах ЄС. Відповідно до ст. 6 Договору про ЄС Євросоюз засновано на принципах волі, демократії, поваги прав людини та її основних свобод, верховенства права і принципах, загальних для всіх країн-членів; на принципі захисту фундаментальних прав людини, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, у тій мірі, в якій вони є спільними для конституційних традицій країн-членів.”

Слайд 5

Конвенція як частина acquis communautaire з прав людини “При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”.

Слайд 6

Плани дійУкраїна-ЄС 1) Реформа судової влади 2) Реформа органів прокуратури 3) Зміни в діяльності правоохоронних органів 4) Ефективне виконання рішень Європейського суду з прав людини 5) Підготовка суддів, прокурорів та державних службовців правоохоронних органів з прав людини

Слайд 7

Плани дійУкраїна-ЄС 1) Дотримання прав людини (імплементація Конвенцій ООН з прав людини та ЄКПЛ, а також Конвенцій Ради Європи з прав людини) 2) Запобігання тортурам та зміна національної практики стосовно права на свободу та особисту недоторканість (СРТ) 3) Сприяння міжнародному кримінальному правосуддю

Слайд 8

Угода про асоціацію- Політичнии діалог 2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократіі та верховенства права, зокрема: • просування процесу всеохоплюючоі конституціи ноі реформи, розробленоі для подальшого розвитку ефективноі конституціи ноі системи стримувань і противаг між органами державноі влади згідно з відповідними рекомендаціями Венеціанськоі Комісіі ; • зміцнення функціонування місцевого та регіонального самоврядування, з урахуванням відповідних стандартів, що містяться в Європеи ськіи Хартіі місцевого самоврядування; • тісна співпраця у реформуванні та посиленні спроможності системи державного управління в Украі ні; • забезпечення ефективності виборчоі системи;

Слайд 9

Угода про асоціацію- Політичнии діалог 1) Забезпечення незалежного судочинства та ефективності судів і прокуратури, а також правоохоронних органів, зокрема: • продовження реформування судоустрою та судовоі системи для подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судовоі гілки влади і судів; • ефективна імплементація та запровадження європеи ських стандартів у цивільному, кримінальному и адміністративному кодексах та і х відповідних процесуальних кодексах. 2) Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод: • продовження виконання рішень Європеи ського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС; • покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та в інших правоохоронних органах (зокрема з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів);

Слайд 10

Порядку денний асоціаціі Україна – ЄС Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод, охоплюючи як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права та прав людини. Це співробітництво включає, між іншим: (а.) Сприяння імплементаціі міжнародних і регіональних стандартів прав людини • продовження виконання рішень Європеи ського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС; • покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та в інших правоохоронних органах шляхом спільних заходів щодо проведення навчань з питань прав людини, а також, зокрема з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів;

Слайд 11

Вступ до ЄС? Копенгагенські критерії : - Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократіі та верховенства права та національних меншин; - Існування дієвої ринкової економіки; - Спроможність виконувати зобовязання що випливають із членства, включаючи дотримання політичних економічних та монетарних цілей союзу та адміністративна можливість ефективно застосовувати acquis ЄС.

Слайд 12

Глави 19, 23 та 24 аcquis ЄС Глава 19: Соціальна політика та працевлаштування Аcquis в соціальній сфері включає існування мінімальних стандартів у галузі трудового права, рівності осіб, охорони здоровя та безпеки на роботі, а також заборони дискримінації. Глава 23: Судочинство та основоположні права Забезпечення незалежності судової влади, боротьба з корупцією, справедливого судочинства, гарантування основоположних прав та забезпечення імплементації прав задекларованих в Хартіїї Основоположних Прав ЄС Глава 24: Справедливість, свобода та безпека (Політика ЄС щодо єдиного простору)

Слайд 13

Наслідки незастосування acquis в галузі прав людини для можливого членства в ЄС 1) Приклад Туреччини: дотримання принципів верховенства права та прав людини, свобода релігії, заборона тортур, застосування стандартів МОП у сфері працевлаштування; 2) Приклад Хорватії: дотримання принципів верховенства права та прав людини, забезпечення незалежності суду, заборона дискримінації, заборона тортур, сприяння міжнародному правосуддю. 3) Можливі наслідки недотримання – припинення переговорів про членство.

Слайд 14

План дій РЄ (2011-2014) Заходи в галузі верховенства права • Забезпечення ефективного і незалежного правосуддя • Сприяння дієвіи і прозоріи судовіи системі Заходи в галузі демократіі • Сприяння регіональніи та місцевіи демократіі • Зміцнення демократичного управління • Створення і сприяння розвитку культури демократіі та громадянського суспільства.

Слайд 15

Заходи в галузі прав людини (ПД) • РЄ і рішеннями Європеи ського суду з прав людини, та на посилення захисту прав людини і краще виконання судових рішень • Зміцнення потенціалу судовоі влади та урядового апарату • Підвищення обізнаності та поширення інформаціі про Конвенцію і прецедентну судову практику щодо Украі ни серед національних органів влади та судових органів • Підготовка суддів, прокурорів та інших посадових осіб, задіяних у сфері судочинства, правоохоронних органів та виправних закладів • Запобігання нелюдському та принижуючому гідність поводженню • Сприяння рівності та єдності • Поліпшення захисту прав уразливих верств населення та соціальних прав.

Слайд 16

Застосування acquis з прав людини РЄ Конвенції ООН з прав людини Міжнародні Конвенції з питань міжнародного кримінального права Застосування Конвенцій РЄ та права Ради Європи у галузі прав людини Конвенція з прав людини та практика Європейського Суду з прав людини як частина acquis з прав людини ЄС Участь ЄС у Конвенції з прав людини

Слайд 17

Резолюція РЄ стосовно України Дата прийняття – 9 січня 2012 року 1) Політичні переслідування 2) Юридичні питання: Відсутність незалежного суду Застосування запобіжних заходів в кримінальних справах (тримання під вартою) Відсутність рівності сторін в кримінальних справах Неналежне обгрунтування обвинувальних висновків та вироків Конституційна реформа

Слайд 18

Навантаження Суду

Слайд 19

Статистичні дані на 1 січня 2011 року

Слайд 20

Рішення стосовно суті

Слайд 21

Порушення по тематиці

Слайд 22

Конвенція як частина acquis communautaire з прав людини “При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”.

Слайд 23

ВИСНОВКИ Обговорення Питання відповіді Дякую за Вашу увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка