X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дизайн та реалізація вибірки

Завантажити презентацію

Дизайн та реалізація вибірки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дизайн та реалізація вибірки

Слайд 2

Дизайн вибірки

Слайд 3

* Загальна характеристика вибірки Імовірнісна – кожна одиниця генеральної сукупності має певну відому імовірність бути включеною до вибірки; Стратифікована – генеральна сукупність розподіляється на окремі страти, що не перетинаються: це п'ять географічних районів, в межах яких виділено міські поселення з населенням 100 тис. осіб і більше; міські поселення з населенням менше 100 тис. осіб; сільська місцевість; Двоступенева – в межах кожної страти реалізуються процедури двохступеневого випадкового відбору; Територіальна – на першому ступені формується вибіркова сукупність територіальних одиниць вибірки.

Слайд 4

* Основа вибірки Основою територіальної вибірки є територіальні одиниці, сформовані для проведення виборів Президента України 2010 р., а по сільській місцевості – перелік Сільських Рад за даними Погосподарського обліку по кожній Сільській Раді та по сільських поселеннях, підпорядкованих міськрадам. Територіальні одиниці для відбору (ТОВ) - це одна виборча дільниця у міських поселеннях та одна або декілька Сільських Рад у сільській місцевості. Основою вибірки домогосподарств є спеціально складені по кожній відібраній для обстеження ТОВ переліки адрес домогосподарств.

Слайд 5

* Обсяг вибірки Вибіркова сукупність домогосподарств складається з 12480 домогосподарств. Відібрано 480 ТОВ, з яких 193 ТОВ у великих містах, 124 - у малих містах та 163 - у сільській місцевості. Вибірку ТОВ розділено на п’ять рівних частин по п’яти географічних регіонах - 96 ТОВ і, відповідно, 2496 домогосподарств на кожний регіон. Обсяги вибірок ТОВ та домогосподарств розподіляються за регіонами, що входять до певного географічного регіону, та типами місцевості пропорційно чисельності населення.

Слайд 6

* Результати відбору

Слайд 7

* Механізми відбору одиниць На першому ступені відбору встановлена кількість ТОВ відбирається з імовірністю пропорційною їх розміру - кількості виборців, зареєстрованих для проведення виборів Президента 2010р. У кожній з відібраних для обстеження ТОВ складаються повні переліки домогосподарств і здійснюється вторинна стратифікація – в окремі страти виділяються домогосподарства з дітьми до 5-ти років та домогосподарства без дітей до 5-ти років. На другому ступені відбору в кожній відібраний на першому ступені ТОВ на основі механізму систематичного відбору з рівними ймовірностями відбираються 26 домогосподарств для обстеження. При цьому 10 з них будуть відібрані зі страти домогосподарств з дітьми до 5-ти років, а 16 – з іншої страти. У кожному другому з відібраних 26 домогосподарств обстежуватимуться чоловіки.

Слайд 8

* Відбір домогосподарств (3) ісля нумерації домогосподарств по всій ТОВ, загальна кількість домогосподарств без дітей до 5–ти років та з такими дітьми, визначені для ТОВ, вносилась у підготовлені таблиці EXCEL для відбору домогосподарств. Після введення кількості домогосподарств в ТОВ було розраховано номери відібраних домогосподарств та внесено в першу та другу графи форми MICS/2 відповідно до порядкових номерів домогосподарств у формі переліку. У першу графу було внесено 16 номерів відібраних домогосподарств у страті “домогосподарства без дітей до 5-ти років”, у другу графу – 10 номерів відібраних доомогосподарств у страті” домогосподарства з дітьми до 5-ти років”. У відібраних домогосподарствах інтерв’юер повинен буде провести інтерв’ю. У формі переліку було використано кольори для того, щоб відмітити домогосподарства, відібрані для проведення інтерв’ю. Зеленим кольором виділено відібрані домгосподарства у страті “домогосподарства без дітей до 5-ти років”, жовтим кольором виділено відібрані домогосподарства у страті “домогосподарства з дітьми до 5-ти років”.

Слайд 9

Поширення результатів обстеження на генеральну сукупність

Слайд 10

* Принципи розрахунку системи статистичних ваг Статистичні ваги відображають імовірності відбору одиниць вибірки та імовірності отримання інформації щодо одиниць спостереження

Слайд 11

* Середня статистична вага одиниць спостереження

Слайд 12

Характеристика рівня надійності результатів

Слайд 13

* Середній рівень надійності оцінювання основних показників

Слайд 14

Реалізація вибірки

Слайд 15

Загальна характеристика сукупностей обстежених домогосподарств та осіб Обсяг вибірки 11 321 домогосподарств 8 006 жінок 3 620 чоловіків 4 379 дітей до 5 років Шлюбний склад осіб репродуктивного віку частка одружених жінок – 63,1% ; чоловіків – 56,5% ; частка розлучених або тих, хто мешкає окремо жінок – 13,6% ; чоловіків – 11,7% ; частка удів (удівців) жінок – 2,5% ; чоловіків – 0,8%; Освітній рівень населення репродуктивного віку частка осіб із вищою освітою жінок – 68,0% ; чоловіків – 57,8% ; частка осіб із середньою освітою жінок – 32,0%; чоловіків – 42,2%. *

Слайд 16

Порівняння вікових структур населення за оцінкою МІКС-2012 і даними Держастату В 11321 опитаних домогосподарств проживало 28658 осіб Структура основних вікових груп

Слайд 17

* Порівняння статево-вікових пірамід населення України за оцінкою МІКС-2012 та даними Держстату

Слайд 18

Володимир Саріогло sarioglo@idss.org.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка