X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Закономірності дії екологічних факторів на живі організми.

Завантажити презентацію

Закономірності дії екологічних факторів на живі організми.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Закономірності дії екологічних факторів на живі організми. Мета: дати знання про класифікацію екологічних факторів та їх вплив на організми, розкрити суть основних екологічних законів та закономірностей.

Слайд 2

Структура уроку Організаційний етап Вивчення нового матеріалу Підсумок уроку Домашнє завдання

Слайд 3

Діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітність чинників середовища, що впливають на організм, а також про закономірності цього впливу. Також дізнаємося про те, як же організми пристосовуються до впливу цих чинників.

Слайд 4

Екологічні фактори та їх класифікація Зверніть увагу! Екологічний фактор - це елемент середовища, що впливає на організм хоча б на одній із фаз його індивідуального розвитку. Типи екологічних факторів: Абіотичні Біотичні Антропогенні

Слайд 5

Абіотичні (а-не, біос -життя) – це фактори неживої природи, які впливають на організми та їх угрупування (температура, освітленість, вологість. Газовий склад повітря, тиск, солоність води, щільність ґрунту тощо).

Слайд 6

Біотичні фактори (біос -життя) – це види взаємозв’язків між різними організмами (конкуренція, симбіоз, паразитизм, хижацтво, мутуалізм).

Слайд 7

Антропогенні - діяльність людини, яка призводить до зміни природи як середовища існування інших видів. Кожен із живих організмів пристосовується до всього комплексу екологічних факторів, тобто до середовища існування.

Слайд 8

Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми Екологічні фактори за своєю природою є дуже різноманітними, але незважаючи на це відмічають деякі закономірності їхнього впливу на живі організми, а також реакцій організмів на дію цих факторів. Такі пристосування організмів до умов середовища існування називаються адаптаціями. Розглянемо деякі з основних закономірностей екології.

Слайд 9

Запам’ятайте! Закон оптимуму: кожен фактор має певні межі позитивного впливу на організм. Сприятлива для певного виду інтенсивність впливу екологічного фактора називається зоною оптимуму. Чим більше інтенсивність дії фактора буде відхилятися від оптимальної, тим більше буде виражена його пригнічу вальна дія на організм ( зона песимуму). Значення інтенсивності дії фактора, за якого існування організму стає неможливим називають верхньою та нижньою межею витривалості. Відстань між межами витривалості визначає екологічна валентність виду, тобто діапазон інтенсивності дії фактора, в якому можливе існування певного виду. Зона песи-мум Зона песи-мум Інтенсивність дії фактора Нижня межа Верхня межа

Слайд 10

Якщо організм пристосований до широкого коливання фактору, то характеризуючи його до назви фактору додають префікс еврі- . Наприклад, евритермні види витримують значні коливання температур (сосна звичайна). І навпаки, якщо організм не здатний переносити значні коливання фактору, то додають префікс стено-. Стенотермними є тропічні рослини і т.д. Організми, що пристосовані до широких коливань різних факторів (невибагливі до життя) називаються еврибіонтами; а ті, для яких потрібні строго визначені умови – стенобіонти. Сосна звичайна Тропічна рослина

Слайд 11

Зверніть увагу! Оптимум та межі витривалості організму стосовно певного чинника залежать від інтенсивності дії інших. Наприклад, спека легше переноситься в сухому повітрі, загроза замерзання вища при наявності вітру і т.д. Але взаємо компенсація життєво важливих екологічних факторів має певні межі й жоден з них не може бути замінений іншим фактором. Наприклад, нестача вологи гальмуватиме процес фотосинтезу навіть за оптимальної освітленості та концентрації СО² в атмосфері.. Фактор, інтенсивність дії якого виходить за межі витривалості називається обмежувальним. Обмежувальні фактори визначають територію розселення виду (ареал). Наприклад, бобові не можуть жити в умовах Арктики, хоча всі абіотичні чинники, необхідні для життя там присутні. Але обмежувальним фактором виступає відсутність там бджіл (переносників пилку).

Слайд 12

Отже, присутність та процвітання певного виду в даному середовищі існування зумовлене його взаємодією з цілим комплексом екологічних факторів. Недостатня або надмірна інтенсивність дії будь-якого з них роблять неможливим процвітання та існування окремих видів.

Слайд 13

Перевір, як ти засвоїв новий матеріал Що таке екологічний фактор? Як поділяються екологічні фактори залежно від природи та особливостей дії на організми, охарактеризуйте їх? Що таке адаптації організмів? Які ви знаєте основні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми? Що таке обмежувальний фактор?

Слайд 14

Домашнє завдання: Відпрацювати відповідний текст підручника (§55 на с.274-277). Замалювати в зошиті мал.101 на с.276

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія