X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасний стан та охорона навколишнього середовища. Техносфера

Завантажити презентацію

Сучасний стан та охорона навколишнього середовища. Техносфера

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сучасний стан та охорона навколишнього середовища. Техносфера

Слайд 2

План Вступ Техносфера. Стан техносфери Джерела та види забруднення довкілля Проблема охорони природи Червона та Зелена книги України Природно-заповідний фонд України Національний заповідник „Хортиця” Висновок

Слайд 3

Вступ Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Слайд 4

Техносфера Техносфера – це сукупність штучних та природних об'єктів, створених або змінених цілеспрямованою діяльністю людини. На сьогодні, господарська діяльність людини зумовила деградацію та вичерпування природних ресурсів.

Слайд 5

Стан техносфери Стихійний розвиток техносфери спричиняє загрозу для благополучного існування людини. Потрібно забезпечити екологічну, виробничу, промислову, інформаційну безпеку в техносфери, вжити заходів щодо зменшення шкоди від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Основна шкода наноситься в результаті виробництва.

Слайд 6

Джерела забруднення довкілля Промисловість (Підприємства металургії та енергетики — головні забруднювачі повітря)

Слайд 7

Транспорт — автомобільний, залізничний, водний і повітряний. Викиди забруднювальних речовин автомобільним транспортом у середньому за рік становлять близько 5,5 млн. т (39 % усього обсягу викидів в Україні)

Слайд 8

Сільське господарство. Щорічні надходження пестицидів на поля України сягають за 90 тис. т і 4,5 млн. т відповідно. Площа земель, забруднених стійкими хлороорганічними препаратами, становить близько 8 млн. га.

Слайд 9

Комунальні стоки. Щорічно у водойми України скидається близько 4 млрд. м3 забруднених стоків. Найбільшу кількість неочищених стічних вод скидають міста Маріуполь (253,8 млн. м3), Дніпропетровськ (188 млн м3), Запоріжжя (65 млн м3), Київ (29 млн м3).

Слайд 10

Слайд 11

Види забруднення довкілля Фізичне забруднення пов'язане зі змінами фізичних, температурно-енергетичних, хвильових і радіаційних параметрів зовнішнього середовища. Хімічне забруднення – надходження в навколишнє середовище забруднювачів у вигляді хімічних речовин. Біологічне забруднення – випадкове або пов'язане з діяльністю людини проникнення в екосистеми непритаманних їм рослин, тварин і мікроорганізмів (бактеріологічне); часто справляє негативний вплив при масовому розмноженні нових видів. Радіаційне забруднення – забруднення, пов’язане з впливом іонізуючого (радіоактивного) випромінювання на живі організми.

Слайд 12

Проблема охорони природи Охорона природи, в тому числі рослинного і тваринного світу нашої планети, відноситься до глобальних проблем сучасності. Проблема охорони тваринного світу зумовлена зниженням запасів цінних видів риби, хутрових звірів, диких тварин, які не завдають шкоди людині.

Слайд 13

Червона книга України Червона книга України — анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів і підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, та підлягають охороні.

Слайд 14

Тварини та рослини Червоної книги Підсніжник Шафран Афаліна Корсак Їжак вухатий Півонія

Слайд 15

Зелена книга України Зеле на кни га Украї ни — документ, що на відміну від Червоної книги України, звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угрупувань. У ній представлено 126 рідкісних й типових рослинних угруповань, які потребують охорони.

Слайд 16

Природно-заповідний фонд України Приро дно-запові дний фонд Украї ни — ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Слайд 17

До природно-заповідного фонду України належить: заповідник „Асканія-Нова” – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг, – має велику наукову, культурно-пізнавальну та практичну цінність

Слайд 18

Національний заповідник „Хортиця” Створений у 1965 році, а статус національного отримав 6 квітня 1993 року постановою Кабінету Міністрів України

Слайд 19

Слайд 20

Фауна України включає 20 видів земноводних. На території Запорізької області зустрічається 6 видів амфібій, у тому числі 1 вид хвостатих і 5 видів безхвостих. З них на острові Хортиця, який входить до складу Національного заповідника «Хортиця», зареєстровані всі 6 видів земноводних.

Слайд 21

Висновок Отже, ґрунтуючись на аналізі вищенаведеної інформації відносно стану охорони довкілля в Україні, слід зазначити, що результативність державної екологічної політики України в сучасних умовах є низькою. Таким чином, на державному рівні має формуватися та реалізовуватись результативна екологічна політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи і, безпосередньо, на забезпечення раціонального використання, охорони і відтворення природних ресурсів.

Слайд 22

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія