X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування екологічної свідомості старшокласників під час навчального процесу

Завантажити презентацію

Формування екологічної свідомості старшокласників під час навчального процесу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Людина є єдиною істотою, яка може управляти і маніпулювати навколишнім середовищем, руйнувати або зберігати його ... Формування екологічної свідомості старшокласників під час навчального процесу

Слайд 2

"екологічна освіта" Поняття "екологічна освіта" на сучасному етапі характеризується як безперервний процес навчання, виховання, спрямований на формування загальної екологічної культури, екологічної відповідальності кожного жителя планети.

Слайд 3

Екологічна освіта переслідує такі цілі: Оволодіння учнями знаннями про живу природу, загальними методами її вивчення; Формування на базі знань і умінь науково обґрунтованої екологічної картини світу як компонента загальнолюдської культури; Підготовка екологічно грамотних учнів, знають екологічні закономірності, зв'язки між живими організмами і навколишньою природою, шляхи встановлення гармонійних відносин з усім живим як головною цінністю на Землі.

Слайд 4

задачи екологічної освіти : Пізнавальна (засвоєння основних наукових екологічних понять і фактів; розуміння цінності природи як джерела матеріальних та духовних сил суспільства і кожної людини); мотиваційна (розвиток потреби спілкування з природою; свідомого дотримання норм екологооріентірованної поведінки); діяльністна (активізація діяльності з охорони природного середовища, участь у пропаганді ідей охорони природи).

Слайд 5

Екологічна освіта в старшій школі

Слайд 6

Однопредметна модель передбачає вивчення екології в межах самостійного предмета- екології. Багатопредметна модель передбачає екологізацію змісту традиційних предметів як природничого, так і суспільно-гуманітарного напрямків. Екологічні питання співвідносяться з навчальним матеріалом і логікою вивчення окремих предметів, входять до навчальних програм. Змішана модель вважається більш перспективною. У цій моделі зміст екологічних знань розглядається з урахуванням особливостей традиційних навчальних предметів, а також в окремих курсах, які розробляються для кожного етапу навчання.

Слайд 7

Зміст предмета “ Екологія “ (5-11 кл.) 1) становлення екології, її основні поняття і методи; 2) біосфера - глобальна екосистема (глобальна екологія); 3) екосистеми біосфери, популяція та організм в екосистемі (біологічна екологія); 4) людина в екосистемі: (екологія людини); 5) людство в біосфері: (соціальна екологія).

Слайд 8

Екологізація шкільних дисциплін здійснюється двома взаємопов'язаними шляхами: органічним включенням у навчальні дисципліни екологічних знань і формуванням практичних умінь охорони навколишнього середовища, виділенням в навчальних програмах самостійних тем природоохоронного характеру.

Слайд 9

Найбільш поширений варіант екологізації загальноосвітніх предметів природничо-наукових дисциплін

Слайд 10

Задачі шкільного курса екології Оволодіння учнями знаннями про живу природу, загальними методами її вивчення; Формування на базі знань і умінь науково обґрунтованої екологічної картини світу як компонента загальнолюдської культури; Підготовка екологічно грамотних учнів, знають екологічні закономірності, зв'язки між живими організмами і навколишньою природою, шляхи встановлення гармонійних відносин з усім живим як головною цінністю на Землі. Задачі шкільного курса природничо-наукових дисциплін формування діалектико-матеріалістичних поглядів на природу і на взаємодію суспільства і природи; формування у школярів розуміння цілісності природи Землі, єдність її процесів, природного зв'язку і з нею людини, а також того, що будь-яка господарська діяльність людини і її поведінка в природі повинні бути злагодженими з її законами. оволодіння знаннями і уміннями, школярами, для раціонального використовування природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, оцінки природної і господарської обстановки в своїй місцевості, виховання норм і правил поведінки в природі.

Слайд 11

«екологічний потенціал» гуманітарних предметів

Слайд 12

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія