X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Екологічні проблеми літосфери"

Завантажити презентацію

"Екологічні проблеми літосфери"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Екологічні проблеми літосфери

Слайд 2

Що таке літосфера? Літосфера — верхня тверда оболонка земної кулі. До її складу входять земна кора та субстрат (верхня частина мантії Землі).

Слайд 3

Екологічні функції літосфери Літосфера є накопичувачем і зберігачем поверхневих і підземних вод. Вона забезпечує біоту неорганічними поживними речовинами, містить мінеральні та енергетичні ресурси, необхідні для існування і розвитку людського суспільства. Екологічні функції літосфери як планетарної геосистеми разом з протікають в ній геологічними процесами (як природними, так і антропогенними) можна визначати на підставі тієї ролі, яку вони відіграють у життєзабезпеченні та еволюції біоти і головним чином людського суспільства.

Слайд 4

Склад літосфери Дослідити літосферу можна тільки в області суші, завдяки цьому географи вивчають склад і будову земної кори. На даний момент, є можливість досліджувати області, які відносяться до поверхні земної кори аж до великих глибин. Це відбувається за рахунок природних оголень, який можна знайти по берегах морів, річок і сильно зруйнованих гір. Тому склад і будову земної кори відомий приблизно до глибини 16 км.

Слайд 5

Основні забруднювачі Літосфери Мінеральні добрива Пестициди Важкі метали Нафтопродукти та нафта

Слайд 6

Забруднювач Наслідки Мінеральні добрива можливепідкисленняґрунту, евтрофікаціяводойм, порушеннябіогеохімічногокругообігунітрогену, фосфору тадеякихіншихелементів, мінеральнідобриваєджереламиважкихметалівтарадіонуклідів Пестициди погіршенняхарчовихякостейізбереженняпродукції; втрачанняприродноїродючості; інтоксикаціявеликоїкількостібіологічнихвидів, якеможепризвестидоїхньогозникнення; пестицидиувисокихконцентраціяхмаютьвираженімутагеннііканцерогеннівластивості Важкі метали зниженняактивностіферментів(Cu,Hg); утворенняхалатівзізвичайнимиметаболітамитапорушенняобмінуречовин(Fe); взаємодіюзклітиннимимембранами ізмінуїхпроникностітаіншихвластивостей(Cd, Cu); Нафтопродукти і нафта Нафтапривисокихконцентраціяхізолюєпоживніречовинивідкореніврослин; робитьґрунтовумасугідрофобною Черезнаявністьароматичнихіполіциклічнихароматичнихвуглеводнівтаіншихсполукнафтаінафтопродуктитоксичнідлягрунтовоїбіоти.

Слайд 7

Деградація ґрунтів Деградація грунтів - погіршення корисних властивостей та родючості грунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів. Головною з причин деградації грунтів є людська діяльність. Застосування у великих регіонах монокультур, порушення сівозмін, майже повна відмова від органічних добрив, зменшення частки бобових культур спричинюютьсядегуміфікацією грунтів, зменшенням врожаїв. Природні кормові угіддя і випаси практично ніколи не отримували ні органічних, ні мінеральних добрив. Майже не застосовують жодних добрив українські фермери, в користуванні яких зараз 2,6% сільськогосподарських угідь і які виробляють 0,9% рослинницької та 0,4% тваринницької продукції.

Слайд 8

Терикони, кар’єри, шахти Терикон — штучний насип з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля й інших корисних копалин. Усередині териконів шахт і гірничозбагачувальних фабрик зазвичай протікають різноманітні процеси техногеного пірометафоризму: спалення вугілля; піроліз вугілля;  разклад карбонатів з виділенням СО й СО2 й утворенням періклаза, вапна і феритів; Терикони вугільних шахт самозагоряються і роками забруднюють повітря отруйними газами. Осідання вироблених штреків спричинює провали на поверхні ґрунту, що вилучають дану площу з сільськогосподарського використання.

Слайд 9

Кар’єр - сукупність відкритих гірничих виробок, призначених для розробки родовища корисних копалин; Одне з основних джерел пило- і газоутворення в кар’єрах – масові вибухи. При вибухових роботах, в повітря викидається газова для запалу хмара на висоту 150–250 м, поширюване потім по напряму вітру на значні відстані. Об’єм газової для запалу хмари складає 15–20 млн. м3, а концентрація пилу в залежності від різних причин змінюється від 680 до 4250 мг/м3. Після кожного вибуху в атмосферу викидається до 200 т. пилу, а також гази – в основному оксид вуглецю і оксиди азоту. Проходка кар'єрів супроводжується великими штучними пониженнями рельєфу, по краях кар'єрів розвиваються зсуви та обвали, в районах кар'єрів і шахт істотно знижується рівень підземних вод.

Слайд 10

Надра Землі Надра Землі використовуються людиною з різною метою, зокрема для: – видобування корисних копалин; – зберігання рідких і газоподібних корисних копалин у природних і штучних сховищах; – будівництва різних споруд, сховищ і навіть цілих заводів; – прокладання транспортних комунікацій (метро, трубопроводи); – поховання токсичних промислових і стічних вод. За даними ООН, сьогодні з надр Землі щорічно видобувається близько 20 млрд. т корисних копалин. При цьому разом із корисними копалинами з надр на поверхню піднімається ще більше пустих порід (за оцінками, 150 млрд. т щороку). В процесі буріння і видобутку безперервне забруднення навколишнього природного середовища викликано витоками вуглеводнів через нещільності у з'єднаннях, розривами трубопроводів, розливами нафти при спорожнюванні відстійників. Основне ж забруднення природного середовища при бурінні і експлуатації свердловин дають бурові і промислові стічні води. Обсяг їх у всіх розвинених нафтовидобувних країнах світу швидко росте і набагато перевищує обсяг видобутої нафти. Через відсутність системи каналізації промислові стоки скидають в довколишні водойми чи болота, значно забруднюючи їх і грунтові води.

Слайд 11

ВИСНОВКИ Фундаментальні!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія