X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Біоценотично- біосферний рівень організації життя

Завантажити презентацію

Біоценотично- біосферний рівень організації життя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Біоценотично- біосферний рівень організації життя Виконала: Омельчук Ольга

Слайд 2

Поняття про екосистеми Екосистема (біогеоценоз) — основна одиниця біосфери, яка є об´єктом вивчення екології. Цей термін запровадив англійський біолог А. Тенслі у 1935 році. Екосистема — це система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов´язаних між собою трофічними зв´язками, та неживих компонентів середовища їх існування, які залучаються в процесі обміну речовин та енергії. У кожній екосистемі відбуваються кругообіг речовин та обмінні енергетичні процеси. Кожна екосистема складається з біоценозу та біотопу. Біотоп — це ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо). Біоценоз — це історично сформована сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів, що населяє біотоп. Відповідно до цього кожний біоценоз складається з фітоценозу (угруповання рослин), зооценозу (угруповання тварин) та мікробіоценозу (угруповання мікроорганізмів)

Слайд 3

Біогеоценотичний рівень Біогеоценотичний рівень проявляється в тому, що в певній ділянці біосфери з подібними фізико-кліматичними умовами існує угруповання популяцій різних видів, пов'язаних між собою ланцюгами живлення та іншими типами взаємозв'язків (біогеоценози). Основні процеси: Біохімічний кругообіг речовин і потік енергії, що підтримують життя Рівновага між живими організмами і абіотичного середовищем Забезпечення живих організмів умовами проживання і ресурсами

Слайд 4

Біосферний рівень Біосфера — це частина оболонок планети (літо-,гідро-та атмосфери), населена живими організмами. Вона є єдиною глобальною екосистемою і має свої закономірності структури і функціонування, які відрізняють її від інших рівнів організації живого. Основні процеси: Активна взаємодія живої і неживої речовини планети Біологічний глобальний кругообіг речовин і енергії Активна біогеохімічна участь людини у всіх процесах біосфери, її господарська та етнокультурна діяльність

Слайд 5

Ноосфе ра Зако н ноосфе ри Верна дського — положення, сформульоване В. І. Вернадським (1944) про перетворення біосфери, згідно з яким на сучасному рівні розвитку людської цивілізації вона неминуче перетворюється в ноосферу, тобто в сферу, де найважливішу роль в розвитку природи відіграє розум людини.

Слайд 6

Екологічна піраміда

Слайд 7

Сукцесії та її види Сукце сія— послідовна необоротна й закономірна зміна одного біоценозу (фітоценозу, мікробного угрупування, біогеоценозу й т.д.) іншим на певній ділянці середовища, як правило за періодів та процесів розвитку Первинна: починається на позбавлених життя місцях • На скелях,піщаних дюнах, схилах вулканів Вторинна: розвивається на місці сформованих екосистем після їх порушення • Є наслідком стихійних лих, змін клімату, впливу людини Регресивна: пов’язана із спрощенням екосистем • Є наслідком руйнівного впливу людини

Слайд 8

Дякую за увагу)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія