X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Безробіття і його вплив на рівень життя населення України

Завантажити презентацію

Безробіття і його вплив на рівень життя населення України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

1.Сутність, форми та причини безробіття. www.themegallery.com

Слайд 2

Зміст Вступ 1.Сутність, форми та причини безробіття. 2.Сутність поняття «рівень життя населення» та його показники. 3.Основні напрями впливу безробіття на рівень життя населення України. 4.Шляхи скорочення рівня безробіття і підвищення рівня життя населення України. Висновок Company Logo www.themegallery.com

Слайд 3

3.Основні напрями впливу безробіття на рівень життя населення України. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 4

Безробіття – це соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу,яку вони здатні виконувати,що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом на неї. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 5

Безробітною вважається працездатна людина у дієздатному віці, яка з незалежних від неї причин не має заробітку через відсутність роботи. Статус безробітного людина отримує, зареєструвавшись у державній службі зайнятості. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 6

Кількість безробітних – це абсолютний показник безробіття, що вказує на його розміри. Відношення кількості безробітних(Б) до кількості економічно активного населення (Еа) – це відносини й показник безробіття, що показує його поширеність і називається рівнем безробіття (Рб): Рб = ( Б : Еа ) *100%. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 7

Сутність безробіття полягає в тому, що це не випадкове, а закономірне явище, породжене процесом нагромадження капіталу в умовах ринкової економіки, основаної на приватній власності на засоби виробництва. www.themegallery.com

Слайд 8

Ринкова економіка за таких умов неминуче породжує безробіття, одночасно останнє є неодмінною умовою її нормального функціонування. www.themegallery.com

Слайд 9

Не завжди людина, яка володіє професійними здібностями й має бажання працювати, може отримати роботу. Багато країн світу стикаються з проблемою безробіття, коли пропозиція вільної робочої сили переважає попит на неї. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 10

Існують такі форми безробіття: www.themegallery.com

Слайд 11

www.themegallery.com

Слайд 12

* Застійне – унаслідок тривалого безробіття деякі люди втрачають кваліфікацію і бажання регулярно працювати. www.themegallery.com

Слайд 13

* Приховане - в умовах неповного використання ресурсів підприємства, викликаного економічною кризою, підприємства не звільняють працівників, а переводять їх або на скорочений режим робочого часу, або відправляють у змушені неоплачені відпустки. www.themegallery.com

Слайд 14

* Плинне – виявляється, коли тимчасово стають незайнятими робітники розумової та фізичної праці. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 15

* Інституціональне – це вид безробіття, пов'язаний з функціонуванням самих інститутів ринку робочої сили та факторами, які впливають на її попит та пропозицію ( неповна інформація про вакансії, завищений рівень допомоги по безробіттю, занижені податки на доходи...) www.themegallery.com

Слайд 16

* Конверсійне – спричиняється скороченням чисельності армії та зайнятих у галузях оборонної промисловості. www.themegallery.com

Слайд 17

* Структурне - безробітні не можуть одразу отримати роботу без перепідготовки, додаткової освіти, а то і зміни місця проживання. www.themegallery.com

Слайд 18

* Фракційне – звільнення з роботи у зв’язку з переходом на іншу роботу або за порушення трудової дисципліни. www.themegallery.com

Слайд 19

Причини безробіття. www.themegallery.com

Слайд 20

Існує багато різних теорій щодо функціонування ринку праці і виникнення безробіття, виділяють 3 основні: www.themegallery.com

Слайд 21

1) згідно з якими безробіття залежить від надто високої заробітної плати; 2) воно залежить від надто низького попиту; 3) намагаються пояснити тим, що ринок праці негнучкий і ускладнює встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. www.themegallery.com

Слайд 22

Додаток 2 www.themegallery.com

Слайд 23

Додаток 3 www.themegallery.com

Слайд 24

2.Сутність поняття «рівень життя населення» та його показники. www.themegallery.com

Слайд 25

Рівень життя населення — це соціально-економічна категорія, яка відображає ступінь розвитку і задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення, а також умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 26

Аналіз рівня життя населення охоплює три аспекти: www.themegallery.com

Слайд 27

Company Logo зіставлення соціально-економічних індикаторів у динаміці з попередніми роками; 2) зіставлення соціально-економічних індикаторів з науковими нормами; 3) зіставлення з іншими країнами. www.themegallery.com

Слайд 28

До основних соціально-економічних індикаторів рівня життя населення належать: www.themegallery.com

Слайд 29

Обсяг реального ВВП на душу населення; Грошові доходи та витрати населення; Реальна заробітна плата; Споживання основних продуктів харчування на душу населення; Природний приріст населення та середня тривалість життя; Частка витрат бюджету на розвиток соціальної сфери; Використання вільного часу. www.themegallery.com

Слайд 30

Витрати населення визначаються як його кінцеве споживання й аналізуються за такими складовими: www.themegallery.com

Слайд 31

Обсяг та структура витрат на купівлю продуктів харчування і споживчих промислових товарів; Витрати на оплату послуг; Податки, обов'язкові платежі та добровільні внески; Приріст заощаджень у вкладах за придбання цінних паперів. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 32

Показники рівня розвитку охорони здоров'я: 1. кількість і структура медичних закладів, кількість лікарів, рівень захворюваності — кількість днів непрацездатності, 2. показники інвалідності та виробничого травматизму. www.themegallery.com

Слайд 33

До показників рівня розвитку освіти належать: 1. кількість закладів освіти (дошкільних, початкових, середніх, вищих); 2. кількість навчальних закладів за формами власності (державні, приватні, муніципальні); 3. кількість учнів та студентів у навчальних закладах за їх видами та формами власності; 4. витрати на утримання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах. www.themegallery.com

Слайд 34

Показники рівня розвитку культури: 1. середній термін навчання однієї особи віком від 25 років; 2. кількість закладів культури за типами (бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри); 3. сума коштів, спрямованих на розвиток культури тощо. www.themegallery.com

Слайд 35

Транспортне забезпечення характеризується показниками: 1. плата за проїзд у міському транспорті; 2. витрати на міський транспорт. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 36

Показники забезпеченості житлом: 1. загальна площа житлового фонду, площа на душу населення; 2. рівень та динаміка оплати житлово-комунальних послуг. www.themegallery.com

Слайд 37

Споживання основних продуктів харчування визначається в кілограмах на душу населення за такими видами: *м'ясо та м'ясопродукти, *молоко та молочні продукти, *яйця (штук), *риба та рибопродукти, *цукор, *олія, *картопля, *овочі та фрукти… www.themegallery.com

Слайд 38

Безробіття має дуже серйозні соціально-економічні наслідки. www.themegallery.com

Слайд 39

1. скорочення фактичного ВНП по відношенню до потенційного ВНП і погіршення умов для відтворення робочої сили, зниження рівня суспільного добробуту, рівня і якості життя. www.themegallery.com

Слайд 40

2. безробіття, особливо тривале (більше року), приводить до погіршення фізичного й психологічного стану його жертв – підвищується рівень серцевих захворювань, алкоголізму та самогубств. www.themegallery.com

Слайд 41

Company Logo www.themegallery.com

Слайд 42

Безробітне населення за причинами незайнятості у 2009 р., % Company Logo www.themegallery.com

Слайд 43

Company Logo www.themegallery.com

Слайд 44

Company Logo www.themegallery.com

Слайд 45

4.Шляхи скорочення рівня безробіття і підвищення рівня життя населення України. Company Logo www.themegallery.com

Слайд 46

Існують заходи для вирішення проблеми безробіття: Company Logo www.themegallery.com

Слайд 47

Company Logo www.themegallery.com

Слайд 48

Company Logo www.themegallery.com

Слайд 49

Рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок: www.themegallery.com

Слайд 50

поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці. усунення факторів, що знижують мобільність робочої сили. Для цього необхідно насамперед: створення розвитого ринку житла; збільшення масштабів житлового будівництва; скасування адміністративних перешкод для переїзду з одного населеного пункту в інший. 1 2 а) б) в) www.themegallery.com

Слайд 51

Скороченню структурного безробіття найбільше сприяють програми професійного перенавчання і перекваліфікації. www.themegallery.com

Слайд 52

Способами збільшення попиту є: Add Your Text стимулювання росту експорту. підтримка і заохочення інвестицій у реконструкцію підприємства з метою підвищення конкурентоздатності продукції. www.themegallery.com

Слайд 53

Для допомоги молоді можуть використовуватися різні методи: www.themegallery.com

Слайд 54

- економічне стимулювання молодіжної зайнятості; - створення спеціальних фірм, що пропонують роботу саме молоді створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у який найбільш високі. 1 2 3 www.themegallery.com

Слайд 55

Підвищення рівня життя населення. Для цього необхідне створення умов для підвищення добробуту населення: підвищення пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму до рівня розвинених країн з ринковою економікою; збільшення рівня витрат та підвищення стандартів споживання для задоволення життєвих потреб людей; забезпечення зайнятості населення. www.themegallery.com

Слайд 56

Створення умов для гармонійного розвитку людини: TEXT TEXT TEXT TEXT забезпечення доступної та якісної медичної допомоги, введення медичного страхування громадян; запобігання захворюваності, стимулювання здорового способу життя, сприяння продовженню тривалості життя; зміцнення інституту сім'ї, викорінення безпритульності і бездоглядності дітей, поліпшення становища молоді; забезпечення умов для отримання освіти, ефективна підготовка молоді до самостійного життя; покращання умов для творчої діяльності, зміцнення позитивного культурно-мистецького іміджу України в світі; забезпечення комплексного розвитку туристичної і рекреаційно-курортної галузі. реалізація права громадян на свободу світогляду і віросповідання, створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій на засадах світоглядної терпимості, підвищення рівня довіри між державою і церквою, подолання міжконфесійних суперечностей; www.themegallery.com

Слайд 57

Thank You ! LOGO www.themegallery.com

Слайд 58

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія