X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Клітинний рівень

Завантажити презентацію

Клітинний рівень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вступ до курсу медичної біології. Загальна характеристика життя. Людина в системі природи. Клітинний рівень організації живого. Структурно-функціональна організація клітини д.б.н., проф. Котляренко Л.Т.

Слайд 2

Актуальність теми: Медична біологія – наука про основи життєдіяльності людини, що вивчає закономірності спадковості, мінливості, індивідуального розвитку й морфологічної адаптації людини до умов навколишнього середовища у зв’язку з її біосоціальною суттю та впливом молекулярно-генетичних, клітинних, онтогенетичних, популяційних, екологічних факторів на здоров’я людини. Завдання медичної біології – визначити роль біологічних процесів у забезпеченні здоров’я індивідуума.

Слайд 3

Питання лекції 1. Загальна характеристика життя. 2. Людина в системі природи. 3. Клітинний рівень організації живого. 4. Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин.

Слайд 4

Література Основна: 1. Медична біологія / за ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 18-81. 2. Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – Т.1. С. 7-49. 3. Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.: Медицина, 1985. – С. 11-16, 35-50. 4. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: В. шк. 1987. – С. 3-26, 117-119. 5. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища шк., 1992. – С. 14-31 . Додаткова: 1. Лекції з медичної біології: Навч. посібник /Корольов В.0., Яригін В.М. та ін. К.: Вища шк., 1993. – С. 6-16.

Слайд 5

Залежність стану здоров’я індивідуума від процесів, що належать до основних еволюційно зумовлених рівнів організації життя.

Слайд 6

Основні складові профілактичного напряму в медицині й охороні здоров’я Здорова спадковість Здорове середовище життя Здоровий спосіб життя

Слайд 7

Технічні засоби для вивчення клітини

Слайд 8

Основні етапи розвитку вчення про клітину

Слайд 9

Клітина – це структурна одиниця живих організмів, що являє собою певним чином диференційовану ділянку цитоплазми, оточеною клітинною оболонкою. Неклітинні форми життя- віруси Прокаріотичні клітини: бактерії, синьо-зелені водорості (ціанобактерії). Малий вміст ДНК. Евкаріотичні клітини Велика кількість ДНК

Слайд 10

Слайд 11

Класифікація структурних компонентів

Слайд 12

Клітинна оболонка

Слайд 13

Плазматична мембрана Рідинно-мозаїчну теорію будови мембрани запропоновано у 1972 р. Ніколсоном і Сінджером

Слайд 14

Плазматична мембрана

Слайд 15

Транспорт речовин через плазматичну мембрану Пасивний транспорт Активний транспорт ТДМУ

Слайд 16

Надмембранні структури

Слайд 17

Цитоплазма – забезпечує діяльність клітини як єдиної цілісної системи Безструктурна частина цитоплазми - гіалоплазма – розчин органічних і неорганічних речовин, може змінювати свою в’язкість Структурні компоненти цитоплазми - включення (тимчасові компоненти), органоїди (постійні компоненти).

Слайд 18

Органели клітин Хроматофор ТДМУ

Слайд 19

Двомембранні органели: мітохондрії Пластиди ТДМУ

Слайд 20

Мітохондрії Забезпечують клітину енергією. Енергія вивільняється при розпаді АТФ. Синтез АТФ здійснюється ферментами на мембранах мітохондрій. ТДМУ

Слайд 21

Одномембранні органели: ЕПС Пластиди ТДМУ

Слайд 22

Ендоплазматична сітка ТДМУ

Слайд 23

Одномембранні органели: ЕПС Гранулярна (містить рибосоми) – забезпечує транспорт речовин у клітині, синтезує білки, ліпіди, вуглеводи. Агранулярна (без рибосом) – забезпечує транспорт речовин у клітині, синтезує ліпіди, вуглеводи. ТДМУ

Слайд 24

Одномембранні органели: комплекс Гольджі Приймає продукти синтетичної діяльності клітини і речовини, що надходять у клітину із зовнішнього середовища. Нагромаджує ці речовини в елементах комплексу у вигляді зерен або крапель. Використовує в клітині або виводить у зовнішнє середовище. ТДМУ

Слайд 25

Одномембранні органели: комплекс Гольджі Пластиди ТДМУ

Слайд 26

Одномембранні органели: лізосоми Пластиди ТДМУ

Слайд 27

Одномембранні органели: вакуолі, пероксисоми Пластиди ТДМУ

Слайд 28

Органели руху ТДМУ

Слайд 29

Немембранні органели: рибосоми ТДМУ

Слайд 30

Немембранні органели: цитоскелет ТДМУ

Слайд 31

Немембранні органели: клітинний центр Відіграє важливу роль у поділі клітини. Бере участь в утворенні веретена поділу клітини. Забезпечує рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами. ТДМУ

Слайд 32

Включення ТДМУ

Слайд 33

Ядро

Слайд 34

Ядро – забезпечує процеси біосинтезу й передавання спадкової інформації Ядерна оболонка (двомембранна з порами) – відокремлює ядро від цитоплазми, дає змогу здійснюватися обміну між ядром і цитоплазмою. Каріоплазма, або ядерний сік – середовище в якому перебувають ядерця та хромосоми. Ядерця – у них синтезуються РНК, яка входить до складу рибосом. Хроматин, який складається з хромосом – містять ДНК, у якій міститься спадкова інформація, що передається з покоління в покоління.

Слайд 35

Ядро, хромосоми

Слайд 36

Рівні спіралізації хромосоми ТДМУ

Слайд 37

Структурна організація хромосом 1. довге плече; 2. коротке плече; 3. центромера; 4. вторинна перетяжка; 5. супутник; 6. хроматиди. ТДМУ

Слайд 38

Типи хромосом ТДМУ

Слайд 39

Каріотип – набір хромосом у клітинах організмів, які належать до одного біологічного виду, характеризуються певними розмірами, формою, кількістю. Диплоїдний набір хромосом (2n) – повний набір хромосом, міститься у соматичних клітинах 2n=44a+XX 2n=44a+XY Гаплоїдний набір хромосом (n) – половинний набір хромосом, міститься у статевих клітинах n=22a+X n=22a+Y, n=22a+X ТДМУ

Слайд 40

Які у Вас є запитання? Дякую за увагу! Вітаю із першою лекцією з медичної біології! ТДМУ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія