X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології

Завантажити презентацію

Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології

Слайд 2

Сучасна клітинна теорія 1. Клітина є елементарною структурною одиницею живого (за винятком неклітинних форм життя). Існують два типи організації клітин — прокаріотичний та еукаріотичний.

Слайд 3

2. Різні клітини схожі за будовою. Це обумовлено їхнею спорідненістю та схожістю функцій, які вони виконують. Різноманітність клітин пов’язана з відмінностями прокаріотів та еукаріотів, різним способом життя одноклітинних організмів та функціональною спеціалізацією клітин багатоклітинних еукаріотичних організмів.

Слайд 4

3. Клітина є цілісною системою. Усі клітини складаються з окремих компонентів, які спеціалізуються на виконанні певних функцій і мають властиву їм будову. Будь-яка функція клітини є наслідком взаємоузгодженої роботи цих компонентів.

Слайд 5

4. Клітини розмножуються шляхом поділу. Прокаріотам властивий бінарний поділ, а еукаріотам — мітоз і мейоз. Перед поділом у клітині відбувається реплікація ДНК.

Слайд 6

5. Багатоклітинні організми є складними комплексами клітин, які об’єднані у тканини й органи.

Слайд 7

Електрозлиття між протопластом мезофілу і каллусу. А. Два протопласти поодиноку, але в електричному полі; В. Застосування імпульсу злиття; С. Гетерокаріон через 3 хвилини після імпульсу злиття; D Гетерокаріон через 5 хв. після імпульсу злиття; Е Протопласти мезофілу у флуоресцентному світлі; F Протопласти каллусу у флуоресцентному світлі; G Гетерокаріон у флуоресцентному світлі

Слайд 8

Одержання каріопластів і цитопластів а-клітини культури, оброблені цитохалазином; б-центрифугування клітин; в-відокремлення частки цитоплазми з ядром (каріопласт), решта – цитопласт. г-реконструкція клітин з різнорідних каріопластів і цитопластів. Стрілки вказують на напрямок центробіжних сил

Слайд 9

Покращена рослина

Слайд 10

Технологія Галузь застосування і значення Клітинна інженерія Створення клітин нового типу на основі їх гібридизації, реконструкції і культивування. У вузькому значенні слова - розуміють гібридизації протопластів або тваринних клітин, у широкому — різні маніпуляції з ними, направлені на розв’язання наукових і практичних задач. Є одним з основних методів біотехнології.

Слайд 11

Технологія Галузь застосування і значення Гібридизація соматичних клітин В основі методу лежить злиття клітин, унаслідок чого утворюються гетерокаріони, що містять ядра обох батьківських типів. Гетерокаріони, що утворилися, дають початок двом одноядерним гібридним клітинам. Гібридизація соматичних клітин тварин зіграла важливу роль у дослідженні механізмів реактивації генома в аналізі причин злоякісного переродження клітин. З допомогою цього методу створені гібридоми, що використовуються для отримання моноклональних (однорідних) антитіл

Слайд 12

Технологія Галузь застосування і значення Реконструкція клітин Змінювати властивості клітин можна, вводячи клітинні органели (ядра, хлоропласти), ізольовані з одних клітин, у протопласти інших клітин. Штучні асоціації рослинних клітин з мікроорганізмами використовують для моделювання на клітинному рівні природних симбіотичних відносин, Такі конструкції використовують для вивчення ролі цитоплазми в регулюванні активності ядра

Слайд 13

Технологія Галузь застосування і значення Реконструкція клітин Змінювати властивості клітин можна, вводячи клітинні органели (ядра, хлоропласти), ізольовані з одних клітин, у протопласти інших клітин. Використовують для вивчення ролі цитоплазми в регулюванні активності ядра, моделювання на клітинному рівні природних симбіотичних відносин

Слайд 14

1. Які положення містить сучасна клітинна теорія? 2. Яке значення для організму мають стовбурові клітини? 3. Яке значення для людини має розвиток цитотехнологій?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія