X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Обдаровані діти

Завантажити презентацію

Обдаровані діти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

З досвіду роботи вчителя інформатики Подвірського НВК Євдокименко Людмили Василівни

Слайд 3

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. Кожна особистість має творчий потенціал. Водночас творча особистість – це не тільки особистість, що потенційно володіє здібностями до творчості, але й проявляє себе в систематичній творчій діяльності.

Слайд 4

У відповідності із Законом України "Про освіту", "Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016, нормативних документів МОН України, наказу районного відділу освіти "Про заходи щодо покращення роботи з одарованими дітьми в навчальних закладах району" від 20.02.2009 року № 1/1 одним із пріоритетних напрямів у системі роботи освітянських установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.

Слайд 5

Обдарована дитина - це така дитина, яка вирізняється з–посеред однолітків яскравими, очевидними, а інколи видатними здібностями ( або має внутрішні передумови для таких досягнень) в певному виді діяльності. Здібності – індивідуальні особливості, що дають змогу за сприятливих умов більш успішно оволодівати тією чи іншою діяльністю, вирішувати певні завдання. Талановитість - система якостей, особливостей, яка дає змогу особистості досягти видатних успіхів у оригінальному здійсненні творчої діяльності. Геніальність - найвищий ступінь розвитку обдарованості людини в багатьох галузях діяльності, яка може випереджати досвід людства на кілька поколінь і тому часто визначається лише нащадками генія.

Слайд 6

Характер творчого процесу визначається багатьма чинниками: потребами і запитами суспільства, біологічними і психологічними особливостями людської особистості, життєвим досвідом, інтелектуальними здібностями. Також встановлено, що творча активність особистості значною мірою залежить від емоцій, потягів, життєвих потреб. Основним завданням учителів інформатики є вдосконалення змісту і методів навчання учнів, підвищення рівня викладання предмету Учні повинні оволодіти основними поняттями з теорії інформатики та навчитися практично їх засвоювати.

Слайд 7

Отже, у процесі творчої діяльності розв’язуються такі завдання: Розвиток пізнавальних психічних процесів, творчих здібностей, уяви та фантазії дитини. Розвиток естетичних смаків, почуттів, суджень, художніх здібностей особистості. Розвиток здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Розвиток потреби творчого самовираження. Розвиток комунікативного потенціалу особистості дитини. Збагачення життєвого досвіду індивідуального світу дитини. Виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, здібності. Виховання творчої, гуманної, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитись до природи, до світу речей, створених людьми, до творів мистецтва.

Слайд 8

В.О.Сухомлинський закликав учителів дбати про те, щоб їх вихованцям було що в них відкривати. «Якщо ж, - застерігав він, - ви кілька років однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати обридлим і навіть ненависним. Як вогню бійтесь інтелектуального закостеніння».

Слайд 9

Творчість – природна потреба людини, зокрема дитини: кожна дитина хоче бавитися, тобто творити. Як навчати інформатики так, щоб зберегти це творче начало і розвинути його? Як вважають деякі науковці, успіхові сприяють два фактори. П е р ш и й - це вчитель, який знайшов себе, визначив свій стиль, постійно розширює ерудицію, інтелект. Учитель – особистість, що завжди має власну думку, є високим взірцем для наслідування. Д р у г и й – погляд на інформатику як на науку, що постійно розвивається та оновлюється , постійно потребує набуття нових знань та вмінь.

Слайд 10

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою особистого щастя і професіонального успіху. Творчі люди постійно йдуть уперед в роботі – відкривають підприємства, щось вигадують, будують, живуть повноцінним життям, зустрічаються з цікавими людьми, мандрують, стають лідерами в компаніях, бо знають, як вирішувати проблеми і як заряджати енергією інших.

Слайд 11

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним вчителем стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.

Слайд 12

В своїй роботі я ставлю за мету виявити і допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки , створити сприятливі умови для розвитку здібностей школярів, підвищити соціальний статус обдарованої молоді. “Доки ти не навчений, не соромся вчитися, хто соромиться визнати свої недоліки, той з часом буде безсоромно виправдовувати своє неуцтво, яке і є найбільшим недоліком.” Г.С.Сковорода.

Слайд 13

Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності.

Слайд 14

У школі працюють такі факультативи як «Курс користувача» для 7-8 класів , «Основи програмування» для 11 класу, а також курси за вибором «Шукачі скарбів» для 2-4 класів та «Основи Інтернету » для 10класу.

Слайд 15

Ведеться робота по залученню учнів до інтелектуальних конкурсів та web-олімпіад. Так в 2009 році учень 11 класу Зимніцький Ігор пройшов до І туру олімпіади в «Соломонів університет.» У 2010 роцi учениця 10 класу Грудина Ю. посіла ІІ місце в конкурсі “З комп'ютером на ти”

Слайд 16

Розвитку творчих здібностей учнів прияють проведення у школі Днів наук, предметних тижнів, в ході яких проводяться : виставки творчих робіт учнів, турніри знавців, інтелектуально- розважальні ігри, комп’ютерні презентації творчих робіт. В 2010році разом з учнями 11 та 10 класів провела відкриті заходи «Міс та містер Інформатика» та “Інформативний калейдоскоп. ”

Слайд 17

При підготовці до олімпіад ми разом з учнями працюємо і в позаурочний час. Для цього складений графік додаткових уроків. Діти цікавляться програмуванням , тому із задоволенням приходять на уроки . Мови Turbo Pascal вже недостатньо ,тому зараз я займаюсь вивченням С++. Щоб потім навчити дітей.

Слайд 18

Як результат проведеної роботи в 2010 році ми зайняли 5 місце на олiмпiадi з програмування серед шкіл Дергачівського району .Для нас це дуже добрий результат ,так як у нас невелика наповнюваність класів.

Слайд 19

Дякую за увагу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія