X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нервова система у дітей та підлітків

Завантажити презентацію

Нервова система у дітей та підлітків

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Нервова система у дітей та підлітків

Слайд 3

Віртуальна виставка

Слайд 4

В учбовому посібнику розглядаються питання загальної анатомії, розвитку та будови спинного і головного мозку, периферійної нервової системи, а також загальні принципи і особливості структурної організації автономної нервової системи. У навчальному посібнику розглядаються питання загальної анатомії, розвитку та будови спинного і головного мозку, периферійної нервової системи, а також загальні принципи і особливості структурної організації автономної нервової системи. 611 К59 Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия нервной системы/Учебное пособие.- М.: Мир,2008.-208с.:ил.

Слайд 5

Посібник знайомить з анатомо-фізіологічними особливостями підлітків і з основними нервово-психічними розладами підліткового віку. 616-053 П44 Подростковая медицина: Руководство для врачей/Под ред. проф. Л.И.Левиной.-СПб.: Специальная литература,1999.-731 с.: ил.

Слайд 6

616.8 Н31 Наследственные нарушения нервно-психического развития детей: Руководство для врачей/Под ред. П. А. Темина, Л.З.Казанцевой. -М.: Медицина,2001.-432с.:ил. У посібнику систематизовані найбільш поширені спадкові хвороби та синдроми, які поєднуються з порушенням нервово-психічного розвитку. Новими є дані про дисгенезії мозку, органічні ацидурії.

Слайд 7

616.8-053.2 С42 Скворцов И.А., Ермоленко Н.А. Развитие нервной системы у детей в норме и патологии..-М.: МЕДпресс-информ,2003.-368с. Посібник є першим виданням з неврології розвитку. У ньому наведені відомості про нормальний та аномальний нейроонтогенез, етиологію,патогенез, морфологію та клініку основних синдромів і захворювань, пов’язаних з порушенням формування психоневрологічних функцій у дітей.

Слайд 8

616.8 Н52 Неординарные (раритетные) синдромы и заболевания нервной системы у детей и взрослых: Материалы межд. Науч.практ.конф./Под ред. проф. С.К.Евтушенко.-Донецк-Святогорск,2003.-с.398. У збірнику представлені матеріали конференції, яка відбуласся 2-3 жовтня 2003 року в м.Святогірську

Слайд 9

616-053 К20 Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми /Т.В.Капитан.-М.: МЕДпресс-информ,2009.-656с.:ил. Підручник рекомендовано студентам вищих учбових закладів для підготовки до практичних занять з курсу пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Підручник містить розділ, в якому дається характеристика нервово-психічного розвитку дитини.

Слайд 10

Гончарова Г.А. Особенности нервно-психических нарушений у младших школьников в динамике обучения//Российский педиатрический журнал.-2009.-№2.-с.23-27. У роботі представлено результати вивчення особливостей донозологічних порушень нервово-психічного здоров’я учнів молодших класів в динаміці навчання. Особенности психических функций у детей младшего школьного возраста с изменениями психоневрологического статуса/Л.М. Сухарева, Д.С. Надеждин, Л.М. Кузенкова и др.// Российский педиатрический журнал.-2009.-№2.-с.28-34. У роботі представлено результати дослідження зв’язку прикордонних неврологічних розладів з розвитком вищих психічних функцій та психосоціальної адаптації молодших школярів.

Слайд 11

Ледяев М.Я., Степанова О.В., Шахова Н.В. Синдром вегетативных дисфункций у детей: мифы и реальность// Лечащий врач.-2009.-№1.-с.27-29 В статті автори зробили спробу визначити сутність синдрому вегетативних дисфункцій у дітей та розвіяти міфи відносно цієї проблеми.

Слайд 12

Организация реабилитации детей с последствиями перинатальной патологии нервной системы в условиях дневного стационара/П.А. Жданова, М.Н.Салова, О.С. Рунова, А.В.Шишова //Проблемы социальной гигиены.-2008.-№2.-с.45-47.

Слайд 13

Запрошуємо отримати представлені документи у Дніпропетровській обласній науково-медичній бібліотеці

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія