X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Доцільність використання презентацій

Завантажити презентацію

Доцільність використання презентацій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Доцільність використання презентаційних матеріалів при вивченні біології

Слайд 2

Мета Показати можливості використання комп’ютерних технологій, а саме презентаційних матеріалів на уроках біології. Чому я обрала саме таку тему? Сучасний урок не повинен бути обмеженим підручником, класною дошкою та вчителем. За сучасними вимогами навчального стандарту традиційна форма уроку не зможе дати учням такого об’єму інформації, яким є урок з використанням інформаційних технологій. Нові технологизовані покоління дітей потребують нових форм подання навчального матеріалу.

Слайд 3

Як вчитель біології – науки ХХІ ст. – я повинна уміти розкрити перед учнями у вигляді сучасних комп’ютерних технологій закодовані наукою різні поняття і терміни, що є ключовими при вивченні певної теми. Тому що поняття біології є досить складними для розуміння, особливо учнями7-9 класів. - Розкривати теми саме елементами новизни, так як підручники нашим учням уже є нецікавими. Новизна презентаційних матеріалів стає більш зрозумілою у сучасному мобільному житті людини. Концепції

Слайд 4

Заговори, щоб я тебя побачив. Сократ

Слайд 5

Комп’ютерні технології на уроці можуть бути як: спосіб розширення індивідуальної активності учнів. спосіб самоорганізації праці та самонавчання. включення фізичних потенціалів організму дитини, які направляються на активізацію процесу мислення. спосіб покращення уваги та розвиток різних видів пам’яті: зорової, слухової, образної, змістової і навіть рухової. джерело додаткової інформації з предмету, а використання візуальної інформації завжди має позитивний ефект. можливість особистісно орієнтованого навчання. ще один інструмент дослідження. покращення темпу проведення уроку.

Слайд 6

Презентація – опорний конспект Текст повинен бути досить стиснутим, зрозумілим і простим для розуміння. Підбір матеріалу повинен відповідати принципам науковості, доступності, наочності. Метою презентації на уроці біології можуть бути: актуалізація знань; супроводження пояснення учителем нового матеріалу; первинне закріплення знань; узагальнення та систематизація знань; додаткова інформація з теми.

Слайд 7

Презентація - зручна і нескладна форма при проведенні уроку В презентації можуть бути показані виграшні моменти теми: якісні ілюстраційні матеріали, ефектні анімаційні перетворення, портрети учених, схеми, цитати, графіки, звукове супроводження…

Слайд 8

використання наочності, яка сприяє комплексному сприйняттю та кращому запам’ятовуванню матеріалу; - матеріал, що вивчається постійно підкріплюється зоровими образами; швидкість та зручність показу необхідних малюнків та фото; на слайди можна виносити ключові слова та терміни, акцентуючи увагу на них за допомогою різних анімаційних перетворень. можливість використання Інтернету прямо на уроці. Презентація на уроці забезпечує: Прокаріоти- це … Еукаріоти – це …

Слайд 9

На мультимедійній дошці можна легко переміщати об’єкти та написи, додавати коментарі до текстів, малюнків та схем, виділяти ключові моменти або додавати нові кольори. Кожен об’єкт : текст, ілюстрацію, графік можна заховати, а потім знову показати в певний момент уроку. Всі об’єкти можна вирізати, копіювати, вставляти… Всі дії можна відміняти і повертати. Робиться все це вчителем та учнями перед всім класом, що приваблює загальну увагу. Робота з інтерактивною дошкою дозволяє швидко перевірити домашнє завдання, а також провести диспут, щодо відповіді на певні запитання. Презентація та мультимедійна дошка

Слайд 10

C Е Р Ц Е Клапани серця двостулковий клапан тристулковий клапан аортальний клапан клапан легеневої артерії

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Найважливіший матеріал, який потребує обов’язкового засвоєння, необхідно виділити яскравіше, оригінальніше, для включення асоціативної зорової пам’яті. І звичайно, що такий матеріал необхідно надавати учням декілька разів у різній формі. Навіть, найяскравіший демонстраційний матеріал, показаний лише один раз, забувається в деталях. Тому і необхідно повторювати одне і теж декілька разів. Презентація та мультимедійна дошка

Слайд 14

Т Р А В Л Е Н Н Я

Слайд 15

Т Р А В Л Е Н Н Я

Слайд 16

1. Інтерактивна дошка робить уроки біології цікавими, динамічними, доступнішими для розуміння. 2. Вона надає більше можливостей для участі у колективній та творчій роботі учнів. 3. Допомагає легше сприймати та засвоювати важкі запитання. 4. Допомагає учням перебороти комплекс боязні відповіді біля вчителя та стати впевненішими. 5. Вона створює в класі атмосферу відкритості та формує у кожного власні відношення до матеріалу, який вивчається. 6. Учні з великим задоволенням виконують домашні завдання, перетворюючи текст підручника у презентацію. Звичайно, використання мультимедійних матеріалів не вирішує всіх навчальних проблем. Працювати постійно з таким шкільним приладдям не обов’язково і непотрібно. Переваги мультимедійної дошки для учнів

Слайд 17

Інтерактивні моделі можуть бути різноманітного виду та призначення: навчального, ілюстративного, експериментального, узагальнюючого. Завдяки анімаційним ефектам досить складні процеси, такі як біосинтез білка, клітинне дихання, робота серця та багато інших стають більше зрозумілими. Модель, що демонструє процесс трансляції в клітині Використання інтерактивних моделей Газообмін у тканинах

Слайд 18

Використання інтерактивних моделей Вдихання повітря Ковтання

Слайд 19

Використання інтерактивних моделей та динамічних малюнків дозволяє: імітувати біологічні процеси та явища; проводити віртуальні спостереження за біологічними об’єктами; детально розглянути їх будову та функціонування окремих органів та систем; вивчати процеси, які протікають у живих організмах на клітинному та молекулярному рівнях. Все це є істотним доповненням до біологічних спостережень та експериментів, що проводяться у природних умовах. Інтерактивні моделі відкривають перед учнями великі пізнавальні можливості, де вони приймають безпосередню активну участь, тобто учні перетворюються із пасивних спостерігачів у активних учасників. Використання інтерактивних моделей

Слайд 20

Виконання лабораторних та практичних робіт інколи не досягає успіху із-за відсутності певних матеріалів та обладнання. Інтерактивна дошка дає можливість використання готових мікропрепаратів та розроблення власних матеріалів. Вона дозволяє легко порівняти та співставити вивчені матеріали та ті, які вивчаються на даному уроці. Допомога у проведенні лабораторних робіт

Слайд 21

Використання інтерактивних технологій дозволяє учням: - з цікавістю та швидко засвоювати та обробляти великий об’єм науково- пізнавальної інформації; забезпечити активну навчальну діяльність; стимулювати мислення; сприяти задіюванню органів чуттів учнів. уроки стають захопливими, якість їх підвищується, але найголовніше те, що матеріали таких уроків надовго залишаються в пам’яті.

Слайд 22

Мої презентаційні матеріали. 7 клас

Слайд 23

Мої презентаційні матеріали. 8 клас

Слайд 24

Мої презентаційні матеріали. 9 клас

Слайд 25

Мої презентаційні матеріали. 11 клас

Слайд 26

Cкільки б ти не жив, все життя слід учитися. Сенека

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія