X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасні наземні та орбітальні телескопи

Завантажити презентацію

Сучасні наземні та орбітальні телескопи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Державне регулювання діяльності підприємства

Слайд 2

Державне регулювання називається одним з напрямів державного впливу на розвиток економічних процесів у сучасний період нарівні із плануванням (програмуванням) організаційної діяльності, стимулюванням і контролем, державним моніторингом, Державним протекціонізмом (підтримкою приватного підприємництва), правовою організацією державного сектора ринкової економіки. Підприємництво, згідно зі ст.42 Господарського кодексу України, є видом господарської діяльності. Оскільки, у свою чергу, господарська діяльність є видом економічної діяльності, слід дійти висновку, що державне регулювання підприємницької діяльності є складовою частиною державного регулювання економічної діяльності.

Слайд 3

Засоби регулюючого впливу держави на підприємства державне замовлення, державне завдання; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Слайд 4

Методи регулювання

Слайд 5

Нормативно-правова база регулюючого впливу держави на діяльність об'єднань підприємств Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р. Указ Президента України "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" від 22.01.2000 р. № 89/2000

Слайд 6

Принципи і методи державного регулювання Принципи - мінімальне пряме втручання: а)держави в економічні процеси; б)здійснення опосередкованого впливу на суб'єктів господарювання через використання ефективних важелів та нормативів. До методів державного регулювання відносять: фінансово-економічні; адміністративні. Основними формами (засобами) державного регулювання є належна фінансова і кредитна політика (державний бюджет), національні цільові фонди, державний, банківський і комерційний кредити, відлагоджена податкова система.

Слайд 7

Зміст регулювання підприємницької діяльності Етапи здійснення підприємницької діяльності Зміст підприємницької діяльності Суть регулювання підприємницької діяльності підприємства Створення підприємства Державна реєстрація підприємства Ліцензування певних видів діяльності; Визначення переліку документів, що засвідчують створення підприємства; Встановлення переліку осіб, які не мають права здійснювати підприємницьку діяльність; Функціонування підприємства Функціонування підприємства в умовах конкуренції з іншими підприємствами Процес здійснення функцій підприємством Робота колективу підприємства Законодавче забезпечення свободи конкуренції, недопущення проявів монополізму Податкове регулювання; Фінансово-кредитна політика; Правила ціноутворення (на певне коло товарів та послуг); Екологічні норми та нормативи; Безпека підприємництва; Регулювання умов праці; Забезпечення охорони праці; Умови оплати праці (не нижче встановленого мінімуму) Ліквідація підприємства Процес припинення діяльності підприємства Умови санації підприємства, якщо є потреба Визначення пакету документів, що засвідчують припинення функціонування підприємства Умови розрахунку боржника з кредиторами

Слайд 8

Принципи державної регуляторної політики доцільність — обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; адекватність — відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив; ефективність — забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян і держави; збалансованість — забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; передбачуваність — послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності; прозорість та врахування громадської думки — відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Слайд 9

Засоби антимонопольного регулювання обмеження на встановлення вищого рівня цін і тарифів, запровадження граничних нормативів рентабельності; декларування зміни цін; установлення стандартів і показників якості для товарів і послуг; квотування обсягів виробництва товарів послуг); використання державних замовлень; розподіл ринків; тарифне регулювання імпорту та експорту товарів та ін.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Астрономія