X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Культурна різноманітність та її сучасні виміри

Завантажити презентацію

Культурна різноманітність та її сучасні виміри

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Культурна різноманітність та її сучасні виміри

Слайд 2

Різні підходи до трактування крос-культурного менеджменту: Згідно традиційного – крос-культурний менеджмент визначається як менеджмент культурних розбіжностей. За нетрадиційним підходом - концепція крос-культурного менеджменту трактується в термінах спільного навчання, переносу і поширення знання і досвіду.

Слайд 3

МІЖНАРОДНИЙ (МІЖКУЛЬТУРНИЙ) ПРОЕКТ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Слайд 4

Основні поняття: Ступінь міжнародності: Разові операції Ділові операції у близьких крос – культурних середовищах Ділові операції у далеких крос – культурних середовищах

Слайд 5

Територіальне розширення і комплексність Комплесність Територіальне розширення Локальне

Слайд 6

Культурна різноманітність КУЛЬТУРА – історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя та діяльності людей, а також в створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. В контексті міжнародного менеджменту визначимо поняття «культури» як сукупність цінностей, вірувань, моделей поведінки, звичаїв і установок, які відрізняють одне суспільство від іншого.

Слайд 7

Елементи культури Цінності та установки Соціальна структура суспільства Мова Способи комунікації Релігія

Слайд 8

Елементи культури ЦІННОСТІ – це принципи та стандарти поведінки, прийняті членами суспільства. УСТАНОВКИ – це дії, почуття, думки, обумовлені цінностями суспільства ( час, вік, освіта, соціальний статус)   СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА – позиціювання індивідуума в суспільстві. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ - розподіл людей на категорії в залежності від їх походження, роду занять, рівня освіти чи інших показників, що визначає всі аспекти між людської взаємодії. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ – властивість окремих індивідуумів переходити з одного соціального прошарку суспільства в інший.

Слайд 9

МОВА засіб спілкування між членами суспільства засіб висловлення думок людини про явища та події оточуючого світу засіб ідентифікації культурних розбіжностей, які притаманні членам суспільства засіб конкурентної боротьби мова міжнародного спілкування складнощі перекладу мовні труднощі, пов’язані з культурним різноманіттям

Слайд 10

СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ВЕРБАЛЬНИЙ СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ – передача повідомлення за рахунок голосу ( відправник повідомлення кодує його використовуючи свій культурний фільтр, а отримувач дешифрує це повідомлення через свій культурний фільтр)   НЕВЕРБАЛЬНИЙ (ПАРАВЕРБАЛЬНИЙ) СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ – передача інформації за рахунок використання немовних засобів

Слайд 11

ФОРМИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ (ПАРАВЕРБАЛЬНОЇ) КОМУНІКАЦІЇ Жести рук ( навмисні і невимушені ) Вираз обличчя Постава та поза Стиль одягу та зачіска Хода Фізична відстань між комутантами Дотики Зоровий контакт і напрямок погляду Архітектура приміщення і дизайн інтер’єру «Артефакти» і невербальні символи Графічні символи Художні і риторичні символи

Слайд 12

ФОРМИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ (ПАРАВЕРБАЛЬНОЇ) КОМУНІКАЦІЇ Запахи Темп розмови, тон, гучність Кольорова символіка Синхронізація промови та рухів Смак, символіка процесу харчування Косметика Специфіка сигналізації Часова символіка Вербальна поведінка Мовчання Подарунки

Слайд 13

РЕЛІГІЯ РЕЛІГІЯ впливає на формулювання законів суспільства та визначає відношення віруючих до роботи, заощаджень, споживання, особистої відповідальності за власну поведінку. РЕЛІГІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ   Невіруючі 15 % Віруючі 85 % Християнство – 33,7 % Римо – католицизм – 16,9 % Протестанти - 13,0% Православне - 3,8%   Іслам - 19,1% Індуїзм - 13,6% Буддизм - 5,6% Інші 13 %

Слайд 14

Сучасні виміри культури

Слайд 15

Дослідники: Едвард і Мілдред Холл Критерієм класифікації є контекст мовлення, використання способів комунікації, часової орієнтації, використання простору, релігійний фактор

Слайд 16

Дослідники: Едвард і Мілдред Холл ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ : Низько контекстуальна культура – культура в якій повідомлення передаються за допомогою усної чи письмової мови Високо контекстуальна культура – культура в якій повідомлення передаються не лише за допомогою усної чи письмової мови, а й з використанням додаткових контекстуальних ключів Поліхронна культура – культура, в якій люди відносяться до часу як до руху по колу Монохронна культура – культура, в якій люди відносяться до часу як до руху по прямій Проксемика – наука про використання простору

Слайд 17

Контекстуальний підхід до культурного виміру

Слайд 18

Кластерний підхід до культурного виміру Критерієм класифікації є виділення культурних груп країн ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ : Культурний кластер – група країн, які об’єднані за схожістю багатьох культурних цінностей зі збереженням певних розбіжностей

Слайд 19

Кластери країн

Слайд 20

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАЙРЕ – ГІЗЕЛЛІ – ПОРТЕРА Чотири основних культурних діапазони: Північна Європа Романські країни Англо–американські країни Японія.

Слайд 21

Дослідження Ф.Тромпенаарса Критерії класифікації: взаємовідносини між людьми, відношення до часу та оточуючого середовища ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ : Універсалізм – акцент на правилах і незмінності Партикуляризм – акцент на взаємовідношеннях та гнучкості ( пристосованість) Індивідуалізм – акцент на індивідуальній свободі і відповідальності Колективізм – акцент на групових інтересах та їх узгодженні Нейтральність – акцент на об’єктивності і неупередженості Аффектність – акцент на емоціях і висловленні почуттів Специфічність – акцент на сфокусованому та вузькому залученні Диффузність – акцент на повному залученні людини Функціональність – акцент на досягнутому статусі Персональність – акцент на приписному статусі Послідовна культура – час розглядається як сукупність подій, що відбуваються Синхронна культура – час розглядається як сукупність тісно пов’язаних між собою минулого, сьогодення та майбутнього

Слайд 22

Дослідження Ф.Тромпенаарса ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ : Специфічність – акцент на сфокусованому та вузькому залученні Диффузність – акцент на повному залученні людини Функціональність – акцент на досягнутому статусі Персональність – акцент на приписному статусі Послідовна культура – час розглядається як сукупність подій, що відбуваються Синхронна культура – час розглядається як сукупність тісно пов’язаних між собою минулого, сьогодення та майбутнього

Слайд 23

Приклад кластерів країн на основі схеми Тромпенаарса Канада, США,Ірландія Універсалізмчипартикуляризм Індонезія, Китай,Венесуела США,Угорщина,Росія Індивідуалізмчиколективізм Таїланд,Японія, Мексика Індонезія,Німеччина,Японія Нейтральністьчиефективність Італія,Франція, США Іспанія,Польща, США Специфічністьчидифузність Індія,Великобританія,Єгипет Австралія, Канада,Норвегія Досягненнячирозпорядження Філіппіни, Пакистан,Бразилія Великобританія,Бельгія, США Послідовністьчисинхронність Малайзія,Венесуела,Франція

Слайд 24

Дослідження Г. Хофстеде Критерії класифікації: соціальна орієнтація відношення до влади відношення до невизначеності орієнтація на досягнення цілей часова орієнтація

Слайд 25

Дослідження Г. Хофстеде ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Соціальна орієнтація – уявлення людини про відносна важливість інтересів індивідуума порівняно з інтересами групи Індивідуалізм – превалююче значення інтересів індивідуума над інтересами групи Колективізм – превалююче значення інтересів групи на інтересами індивідуума Відношення до влади – правомірність влади, системи розподілу повноважень в рамках організації Повага до влади – повноваження посадових осіб відповідають їх місцю в ієрархічній структурі управління Терпимість до влади - правомірність повноважень визначається з точки зору власних оцінок їх правильності чи у відповідності особистим інтересам

Слайд 26

Дослідження Г. Хофстеде ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Відношення до невизначеності – емоційна реакція на невизначеність і зміни Прийняття невизначеності – позитивна реакція на зміни та нові можливості Неприйняття невизначеності – віддається перевага незмінному порядку Орієнтація на досягнення цілей – те, що стимулює на досягнення цілей Активна цільова поведінка – значимість матеріальних благ, грошей і натиску в досягненні поставлених цілей Пасивна цільова поведінка – цінність соціального значення індивідуума, якості життя, благополуччя інших членів суспільства Часова орієнтація – довго строковість чи короткостроковість поглядів на майбутнє в робочих планах та житті Довгострокові погляди на майбутнє – висока цінність відданості, старанності і бережливості Короткострокові погляди на майбутнє – висока цінність традицій та зобов’язань перед суспільством

Слайд 27

Приклади кластерів країн, визначених на основі параметрів Хофстеда: індивідуалізм-колективізм та дистанція влади Маленькадистанціявлади Великадистанціявлади Колективізм Колумбія, Перу,Таїланд,Сінгапур,Греція, Мексика,Туреччина,Японія,Індонезія Індивідуалізм Ізраїль,Фінляндія,Німеччина,Ірландія, НоваЗеландія, Канада,Великобританія,СполученіШтатиАмерики Іспанія,Франція,Італія,Бельгія

Слайд 28

П’ять факторів національної культури за дослідженням Г.Хофстеде

Слайд 29

Дослідження Ричарда Р. Гестеланда Критерії класифікації: Модель культурних цінностей Комунікація Стиль переговорів Стиль спілкування Бізнес – протокол Етикет Гендерна політика Корупційність

Слайд 30

Основні поняття Орієнтація культури ведення бізнесу – орієнтація на угоду( на виконання завдання) чи на взаємовідносини ( на людей ).

Слайд 31

КУЛЬТУРИ, ЯКІ ОРІЄНТОВАНІ НА УГОДУ ПівнічнаЄвропатаНімеччина Великобританія ПівнічнаАмерика Австраліята НоваЗеландія ПОМІРНО ОРІЄНТОВАНІ НА УГОДУ ПівденнаАфрика ПівденнаЄвропа Центральна таСхіднаЄвропа Чилі,ПівденнаБразилія,ПівнічнаМексика Гонконг,Сінгапур КУЛЬТУРИ, ЯКІ ОРІЄНТОВАНІ НА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ Країниарабськогосвіту Африка,ЛатинськаАмерика таАзія

Слайд 32

Основні поняття Формальна культура – виключно ієрархічна організація, що відображає відмінності у статусі і владі Неформальна культура – егалітарна організація, в якій усі рівні з незначною різницею у статусі і владі

Слайд 33

НЕФОРМАЛЬНІ КУЛЬТУРИ Австралія Данія США Канада Норвегія,Ісландія НоваЗеландія ФОРМАЛЬНІ КУЛЬТУРИ БільшістькраїнЄвропитаАзії РегіонСередземногоморя таАрабськийсвіт ЛатинськаАмерика

Слайд 34

Основні поняття Поліхронна культура – культура з гнучким відношенням до часу Монохронна культура – жорстке відношення до часу

Слайд 35

МОНОХРОННІ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ ПівнічнаЄвропатаНімеччина ПівнічнаАмерика Японія ПОМІРНО МОНОХРОННІ Австралія НоваЗеландія РосіятабільшістькраїнСхідноїтаЦентральноїЄвропи ПівденнаЄвропа Сінгапур, Гонконг, Тайвань, Китай ПівденнаКорея ПОЛІХРОННІ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ Арабськийсвіт Африка ЛатинськаАмерика ПівденнатаПівденно-СхіднаАзія

Слайд 36

Основні поняття Ступінь експресивності – емоційна характеристика між особового спілкування чи комунікації

Слайд 37

ЕКСПРЕСИВНІ КУЛЬТУРИ Середземноморськийрегіон ПівденнаЄвропа ЛатинськаАмерика ВАРІАТИВНО-ЕКСПРЕСИВНІ США та Канада Австраліята НоваЗеландія СхіднаЄвропа ПівденнаАзія, Африка СТРИМАНІ КУЛЬТУРИ СхіднатаПівденнаАзія ПівнічнаЄвропа,Німеччина

Слайд 38

Основні поняття Вербальна комунікація – спілкування за допомогою слів та їх значень Паравербальна комунікація – характеристика спілкування, яка включає гучність висловлювань, значення пауз, перебивань, торкання, силу рукостискань, фізичної відстані, зорового контакту, аспектів кінетики, тощо

Слайд 39

ПОНЯТТЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРОКСЕМИКА: поведінка в просторі, фізична дистанція між співрозмовниками ХАПТИКА: поведінка при дотику ОКУЛІСТИКА: зоровий контакт, вивчення поглядом КІНЕСТЕТИКА: рух тіла, жести

Слайд 40

Використання простору БЛИЗЬКЕ: 20- (8-) Арабськийсвіт РегіонСредиземномор’я ПівденнаЄвропа ЛатинськаАмерика ВІДДАЛЕНЕ: 40- (16-) БільшістькраїнАзії Північна, Центральна таСхіднаЄвропа ПівнічнаАмерика

Слайд 41

Ступінь контакту КУЛЬТУРИ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ КОНТАКТУ АрабськийсвіттарегіонСредиземного моря ПівденнаЄвропатаЛатинськаАмерика ВАРІАТИВНИЙ КОНТАКТ Центральна таСхіднаЄвропа ПівнічнаАмерика Австралія, НоваЗеландія КУЛЬТУРИ НИЗЬКОГО СТУПЕНЯ КОНТАКТУ Більшістьазіатськихкраїн Об’єднанеКоролівствотаПівнічнаЄвропа

Слайд 42

КУЛЬТУРНЕ РІЗНОМАЇТТЯ РУКОСТИСКАНЬ Країна Характеристика рукостискань Німці міцно, швидко, часто Французи легко, швидко та часто Британці помірно Латиноамериканці міцнота часто Північні американці міцно та рідко Араби ніжно, часто та тривало Мешканці Південної Азії ніжно, часто та тривало Корейці помірно, міцно Більшість мешканців Азії дуженіжнотарідко

Слайд 43

Зоровий контакт ІНТЕНСИВНИЙ ЗОРОВИЙ КОНТАКТ АрабськийсвіттарегіонСредиземномор’я ПівденнаЄвропатаЛатинськаАмерика ПИЛЬНИЙ ПівнічнаЄвропатаПівнічнаАмерика ПОМІРНИЙ Корея таТаїланд Більшістьафриканськихкраїн НЕПРЯМИЙ ЗОРОВИЙ КОНТАКТ МайжевсяАзія

Слайд 44

КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЗУ ОБЛИЧЧЯ: ПІДНЯТІ БРОВИ Країна Характеристика виразу обличчя: підняті брови Північні американці інтерес, подив Британці скептицизм Німці «Ти – розумний!» Філіппінці «Привіт!» Араби «Ні» Китайці незгода

Слайд 45

СЦЕНАРІЙ УНИКНЕННЯ ЯВИЩ МІЖНАРОДНОГО ХАБАРНИЦТВА Правило 1 - Ніколи не допускайте ситуації, яка вимагає давати хабар, шукайте інший шлях   Правило 2 - Просто скажіть : «Ні». Правило 3 - Заміна хабара пропозицією законних пільг Правило 4 - Проявіть творчий підхід для досягнення свої цілі Правило 5 - Вивчайте культуру країни, вона має усі ключі для вирішення ситуації

Слайд 46

Характерні риси феномену культури Передається від покоління до покоління Постійно розвивається та змінюється Формує феномени субкультур Члени суспільства поділяють культурні цінності всього суспільства (є виключення) Усі елементи культури взаємопов'язані

Слайд 47

Крос-культурне знання Культурна конвергенція – поява схожих (подібних) характеристик в різних культурах. Пароксіалізм – припущення про те, що в світі існують тільки ті способи виконання різних процесів, що прийняті в Вашій культурі. Етноцентризм – впевненість у тому, що способи прийняті в Вашій культурі є найкращими.

Слайд 48

Цінності та установки української культури Час – помірно-монохронна культура Освіта - пріоритет отримання вищої освіти Соціальний статус – формальна культура Вік – повага до старших

Слайд 49

Діагностика української культури (методика Хофстеде) Соціальна орієнтація Індивідуалізм Колективізм Ставлення до влади Повага Терпимість Ставленнядо невизначеності Прийняття Неприйняття Орієнтація на досягнення мети Активна поведінка Пасивна поведінка Орієнтаціяв часі Довгострокова Короткострокова

Слайд 50

Діагностика української культури (методика Хофстеде) Соціальна орієнтація Індивідуалізм Колективізм Ставлення до влади Повага Терпимість Ставленнядо невизначеності Прийняття Неприйняття Орієнтація на досягнення мети Активна поведінка Пасивна поведінка Орієнтаціяв часі Довгострокова Короткострокова Середньострокове

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Культура