X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функції. Графік функції

Завантажити презентацію

Функції. Графік функції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Функції . Графік функції Розробила вчитель математики НВК “ЗОШ №3 - колегіум” м. Смілa Ткаченко Надія Миколаївна

Слайд 2

Функції . Графік функції Анотація: Пропонований матеріал призначений для вчителів, які працюють у 7 класі за новою програмою «Математика 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ. Ірпінь. 2005». Робота містить презентацію, яка може бути використана при вивченні теми «Функції. Графік функції»: вводяться основні поняття, означення, розглядається побудова графіків лінійної функції та їх властивості. Тип ресурсу: Презентації Автор(и): Ткаченко Н.М. Галузь освіти: Загальна освіта -> Математика Аудиторія: Учителі, учні Рік видання ресурсу: 2012 Кількість сторінок: Джерело: НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - колегіум» м. Сміла Мова ресурсу: українська Цінність ресурсу: 5

Слайд 3

Мета: Домогтися свідомого розуміння учнями поняття функції, області визначення і області значень функції, графіка функції. Розглянути способи задання функції.Формувати уміння і навички читати та будувати графіки функції . Розвивати свідоме сприйняття навчального матеріалу; просторову уяву, увагу, пам'ять, логічне мислення, творчість, вміння працювати самостійно. Виховувати інтерес до вивчення математики, увагу, охайність при побудові графіків функцій, навички самоконтролю.

Слайд 4

Давайте пригадаємо… 1. Сторони прямокутника 9см і х см. Знайти площу прямокутника. 2. Знайти об'єм куба довжина ребра якого а см. 3. Потяг рухається зі швидкістю 70 км/год. Яку відстань він долає за t годин?

Слайд 5

Від чого залежить площа прямокутника , об'єм куба та шлях, який подолає потяг ? Висновок: Кожному значенню довжини сторони прямокутника відповідає єдине значення його площі. Кожному значенню довжини ребра куба відповідає єдине значення його об'єму. Кожному значенню величини t відповідає єдине значення S.

Слайд 6

S = a • b, V = a3, S = V• t Площа прямокутника залежить від його сторони. Об'єм куба – від довжини ребра. Шлях залежить від часу. Ці залежності виражаються формулами:

Слайд 7

Якщо кожному значенню змінної х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної y , то змінну y називають функцією від х. Змінну х називають аргументом даної функції y. Значення залежної змінної називають значенням функції. Це треба запам'ятати

Слайд 8

Це треба запам'ятати Усі значення, яких набуває незалежна змінна(аргумент), утворюють область визначення функції. D(y). Усі значення, яких набуває залежна змінна (функція), утворюють область значень функції. E (y).

Слайд 9

Способи задання функції: 1. Аналітичний. ( функція задається за допомогою математичної формули.) ( S = a2, V = abc, y = 3x +4); 2. Табличний. (функція задається за допомогою таблиці.) 3. Графічний. (функція задається за допомогою графіка.) 4. Описовий. (функція задається словесним описом.)

Слайд 10

Виконання усних вправ Функцію задано таблицею: 1. Знайти значення функції при х = -2; х = 2. 2. При яких значеннях аргументу значення функції дорівнює -1; 1; 3. 3. Якою формулою можна було б задати цю функцію? х -4 -2 0 2 4 6 у -2 -1 0 1 2 3

Слайд 11

Виконання усних вправ Функцію задано формулою у = х – 5. 1. Чому дорівнює значення аргументу, яким відповідають значення функції 0; 2; -2. 2. Чому дорівнює значення функції , якщо значення аргументу дорівнює 5; 10; 0. 3. Знайти область визначення функції у = х – 5, , .

Слайд 12

Графік функції Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенню аргументу, ординати – відповідним значенням функції.

Слайд 13

Лінійна функція. Пряма пропорційність. Функція виду y = kx + b, де k, b – деякі числа, х – незалежна змінна, називається лінійною. Функцію, яку можна задати формулою виду y = kx, де х – незалежна змінна, k – деяке число, відмінне від нуля, називається прямою пропорційністю.

Слайд 14

Функція називається лінійною, тому що її графік є пряма лінія. А для побудови прямої достатньо двох точок (як відомо з курсу геометрії). Побудувати графік функції y = 2x + 1 -3

Слайд 15

у у х х

Слайд 16

Якщо k1≠ k2, то графіки функцій y1 = k1x+b1 і y2 = k2x+b2 перетинаються в одній точці. ( у = х + 4 і у = - х + 4)

Слайд 17

Якщо k1= k2 , b1≠ b2, то графіки функцій y1 = k1x+b1 і y2 = k2x+b2 паралельні. (у = 2х - 3 і у = 2х +3) 1 у = 2х +1 у = 2х - 3

Слайд 18

y = x y = - x y = | x | y = a x = m

Слайд 19

Слайд 20

Виконання усних вправ Які функції є лінійними, а які з функцій задають пряму пропорційність? у = 4х; у = 4х + 2; у = 8; у = х2 + 4; у = 3 – 7х; у = ; у = х +5; у = -6х. Для лінійної функції вказати значення коефіцієнтів k і b.

Слайд 21

1. Функцію задано формулою у = х2 + 2х – 3. Обчисліть її значення при х = -2. А) -1; Б) 5; В) -3; Г) 11. 2. Які з даних точок М(0;-3), В(1;1), С(-5;17), К(-2;-11) належать графіку функції у = 4х -3? А) М,В,С; В) М,В,К; С) М,С,К; Д) М,С,В,К.

Слайд 22

3. В яких точках графік у = -х + 4 функції перетинає вісь Оу? А) (0; 4); В) (0;4); Г) (4;0); Д) (-4;0). 4. В яких точках графік у = -х + 4 функції перетинає вісь Ох? А) (0; 4); В) (0;4); Г) (4;0); Д) (-4;0).

Слайд 23

Розв'язування логічних вправ (знайти пропущене число, букву або рисунок) ? ?

Слайд 24

Розв'язування логічних вправ (знайти пропущене число, букву або рисунок) ? ? y = x + 1 y = x - 1 ?

Слайд 25

Ігровий момент «Найрозумніший» Відповідність між змінними у та х, при якій кожному значенню змінної х віповідає єдине значення змінної у — це... (Функція). Змінна х— ... (Аргумент). Змінна у — ... ( функція, значення функції). Усі значення, яких набуває аргумент, утворюють... (Область визначення функції). Усі значення, яких набуває функція при аргументах, взятих з області визначення функції, утворюють... (Область значень функції). Множина усіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенню аргументу, а ординати — відповідним значенням функції, називається... (Графіком функції).

Слайд 26

Молодці всі ті , хто добре справився із даними завданнями .

Слайд 27

На цьому уроці … Ми повторили…… Новим для мене було….. Мені добре запам'яталося…. Не зовсім зрозумілим для мене.. . Мені сподобалося…..

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Алгебра